Katedra ochrany rastlín (FAPZ) - zoznam publikácií

Aplikácia zobrazuje zoznam publikácií odborníkov vybraného pracoviska. Vzťah publikácie k pracovisku je možné upravovať v aplikácii Moje a mnou spravované publikácie v rámci editovania danej publikácie. Voľba pracoviska sa nachádza v údajoch spoločných pre všetky druhy publikácií, konkrétne pod voľbou odboru publikácie.

Druh:
Rok:
Zoraďovať podľa:

Počet nájdených záznamov: 5

Publikácie
Druh výsledkuPopis KPČRok
Podrobnosti
Biela hniloba - významná choroba olejnín
Bokor, Peter
Biela hniloba - významná choroba olejnín. In Naše pole. 24, 4 (2020), s. 33. ISSN 1335-2466.
článok v odbornom periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
2020
Podrobnosti
Choroby repky ozimnej v jesennom a jarnom období
Bokor, Peter
Choroby repky ozimnej v jesennom a jarnom období. In Ziskové pestovanie repky ozimnej. Praha: Dow AgroSciences, 2020, s. 12--16.
článok v zborníku
Odborné práce v domácich nerecenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
2020
Podrobnosti
Múčnatka trávová opäť v kurze
Hudec, Kamil
Múčnatka trávová opäť v kurze. In Naše pole. 24, 4 (2020), s. 22--26. ISSN 1335-2466.
článok v odbornom periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2020Podrobnosti
Repka na jar
Bečka, David -- Bokor, Peter -- Vašák, Jan
Repka na jar. In Naše pole. 24, 2 (2020), s. 18--20. ISSN 1335-2466.
článok v odbornom periodiku
Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
2020Podrobnosti
Sensitivity of Sclerotinia sclerotiorum to strobilurin fungicides in Slovakia
Tóthová, Monika -- Hudec, Kamil -- Tóth, Peter
Sensitivity of Sclerotinia sclerotiorum to strobilurin fungicides in Slovakia. In Plant protection science. 1 (2020), s. 13--17. ISSN 1212-2580.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
2020
Podrobnosti