Faculty of Horticulture and Landscape Engineering - list of publications

The application shows a list of publications of the selected department. The publication - department relationship can be modified by means of the My publications and their administration application. The Select department option is located in the section containing information on all kinds of publications, the Field of publication section in particular.

Type:
Year:
Order by:

Number of entries found: 164

PublicationsType of resultDescription KPČYearDetails
A peri-urban combat zone where urban edge meets rural periphery across an international boundary
Stiles, Richard -- Kristiánová, Katarína -- Tóth, Attila
A peri-urban combat zone where urban edge meets rural periphery across an international boundary. In Landscapes of Conflict. Ghent: Ghent University, 2018, p. 490--499. ISBN 9789491564130.
article in a proceedingsPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2018Details
A tardoskeddi legelőkről
Tóth, Attila
História tvrdošovských pasienkov = A tardoskeddi legelőkről. In Tvrdošovský spravodaj. 21, 1 (2018), p. 16. ISSN 1339-2530.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2018Details
Aby sa mrkve v záhrade darilo
Valšíková-Frey, Magdaléna
Aby sa mrkve v záhrade darilo. In Roľnícke noviny. 89, 20 (2018), p. 29. ISBN 0231– 6617.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2018Details
Adaptability assessment of Norway maple (Acer platanoides L.) on urban environment of Nitra
Uhrin, Peter -- Supuka, Ján
Adaptability assessment of Norway maple (Acer platanoides L.) on urban environment of Nitra. In ROVNÁ, K. -- KOLLÁR, J. Plants in urban areas and landscape: international scientific conference. Nitra : Slovak University of Agriculture, 2018, p. 70. ISBN 978-80-552-1812-0.
article in a proceedingsAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2018Details
Aké časy, taký park
Tóth, Attila
Aké časy, taký park. In Quark. 24, 5 (2018), p. 7--11. ISSN 1335-4000.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2018Details
Akú zeleninu sadiť (I.)
Valšíková-Frey, Magdaléna
Akú zeleninu sadiť (I.). In Roľnícke noviny. 89, 30 (2018), p. 31. ISBN 0231– 6617.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2018Details
Akú zeleninu siať a sadiť (II.)
Valšíková-Frey, Magdaléna
Akú zeleninu siať a sadiť (II.). In Roľnícke noviny. 89, 31 (2018), p. 23. ISBN 0231– 6617.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2018Details
Alternative approach to the fight against drought
Golian, Marcel -- Paulen, Oleg -- Šlosár, Miroslav
Alternatívne prístupy boja so suchom = Alternative approach to the fight against drought. In Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2018. Praha: Česká zemědělská univerzita, 2018, p. 57--62. ISBN 978-80-89408-31-3 (brož.).
article in a proceedingsPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2018Details
Alternative implementation of plants on building roofs - roof gardens
Mňahončáková, Erika -- Feriancová, Ľubica
Aľternativnoje primenenije rastenij na kryšach zdanij - sady na kryše: [publikacija dlja specializirovannych kursov meždunarodnogo projekta FarmersEduca, Zabytyje i maloispol’zujemyje vidy v socijal’no-ekonomičeskich aspektach razvitija sel’skoj mestnosti = Alternative implementation of plants on building roofs - roof gardens : publication for specialized courses of the international project FarmersEduca, Neglected and underutilized species in the socio-economic rural development]. 1st ed. Nitra : Slovackij sel’sochozjajstvennyj universitet, 2018. 103 p. ISBN 978-80-552-1853-3.
textbookVysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách2018Details
Analysis and evaluation of ecological conditions in the river Dubová
Novotná, Beáta -- Manina, Martin -- Vavrová, Zuzana -- Halaj, Peter -- Kišš, Vladimír
Analysis and evaluation of ecological conditions in the river Dubová. In SGEM 2018. Sofia: STEP92 Technology, 2018, p. 25--33. ISBN 978-619-7408-42-3.
article in a proceedingsPublikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2018Details
Analýza distribúcie zrnitostných frakcií pôd pomocou laserovej difraktometrie: porovnanie výsledkov s pipetovacou metódou
Šinkovičová, Miroslava -- Igaz, Dušan
Analýza distribúcie zrnitostných frakcií pôd pomocou laserovej difraktometrie: porovnanie výsledkov s pipetovacou metódou.  In Enviro Nitra 2017. Nitra : Slovak University of Agriculture. (2018), p. 36--37. ISBN 978-80-552-1800-7.
článok v elektronickom zdrojiAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2018Details
Aplikácia krajinno-architektonických stratégií vo výskume a tvorbe vidieckej krajiny
Kuczman, Gabriel
Aplikácia krajinno-architektonických stratégií vo výskume a tvorbe vidieckej krajiny. Habilitation thesis. 2018. 149 p.
final thesisDizertačné a habilitačné práce2018Details
Aplikácia vybraných metód skúmania brehovej vegetácie pre účely hodnotenia vodnej erózie pôdy
Kondrlová, Elena -- Humer, Lisa -- Kaletová, Tatiana -- Pöppl, Roland
Aplikácia vybraných metód skúmania brehovej vegetácie pre účely hodnotenia vodnej erózie pôdy.  In Transport vody, chemikálií a energie v systéme pôda - rastlina - atmosféra. Bratislava : Ústav hydrológie SAV. (2018), p. 40--51. ISBN 978-80-89139-42-2.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2018Details
Aplikovaná agrohydrológia
Antal, Jaroslav -- Igaz, Dušan
Aplikovaná agrohydrológia. 8th ed. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2018. 210 p. ISBN 978-80-552-1825-0.
textbook2018Details
Approaches to the interpretation of military history in the exteriors of military museums - case study of the military history museum in Svidník
Halajová, Denisa -- Cuperová, Andrea
Approaches to the interpretation of military history in the exteriors of military museums - case study of the military history museum in Svidník. In ROVNÁ, K. -- KOLLÁR, J. Plants in urban areas and landscape: international scientific conference. Nitra : Slovak University of Agriculture, 2018, p. 25--28. ISBN 978-80-552-1812-0.
article in a proceedingsPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2018Details
Artičoka a argentínska tekvička
Valšíková-Frey, Magdaléna
Artičoka a argentínska tekvička. In Roľnícke noviny. 89, 9 (2018), p. 31. ISBN 0231– 6617.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2018Details
Assessment of compliance with the delimitation erosion control criteria in the Nitrica river basin, Slovakia
Pagáč, Jakub -- Šinka, Karol -- Konc, Ľubomír
Assessment of compliance with the delimitation erosion control criteria in the Nitrica river basin, Slovakia. In SGEM 2018. Sofia: STEP92 Technology, 2018, p. 95--103. ISBN 978-619-7408-42-3.
article in a proceedingsPublikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2018Details
Assessment of the impact of different payment systems on municipal waste management effectiveness
Báreková, Anna
Assessment of the impact of different payment systems on municipal waste management effectiveness.  In Enviro Nitra 2017. Nitra : Slovak University of Agriculture. (2018), p. 26. ISBN 978-80-552-1800-7.
článok v elektronickom zdrojiAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2018Details
Ateliérová tvorba - krajinná a záhradná architektúra: katalóg ateliérových prác študentov 2015-2018
Halajová, Denisa -- Bihuňová, Mária -- Tóth, Attila -- Verešová, Martina -- Bellérová, Soňa -- Čitáry, Ivan -- Flóriš, Roman
Ateliérová tvorba - krajinná a záhradná architektúra: katalóg ateliérových prác študentov 2015-2018. Nitra  : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. (2018), ISBN 978-80-552-1931-8. URL: http://ves.uniag.sk/files/pdf/h1a7r1quzkw5oq318y048zymr7rouv.pdf.
electronic documents (text and hypertext documents, databases, presentations)Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)2018Details
Avokádo a olivy: čo ich spája?
Valšíková-Frey, Magdaléna
Avokádo a olivy: čo ich spája?. In Roľnícke noviny. 89, 6 (2018), p. 33. ISBN 0231– 6617.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2018Details
Bioaktívne fytochemické metabolity pre zníženie rizika chronických neprenosných chorôb
Jedlička, Jaroslav -- Ailer, Štefan -- Valšíková-Frey, Magdaléna -- Dobšinský, Jakub
Bioaktívne fytochemické metabolity pre zníženie rizika chronických neprenosných chorôb.  In Záhradníctvo 2018. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2018), p. 122--138. ISBN 978-80-552-1900-4.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2018Details
Biogenic and risk elements in wines from the Slovak market with the estimation of consumer exposure
Semla, M. -- Schwarcz, Pavol -- Mezey, Ján -- Binkowski, Łukasz J. -- Blaszczyk, Martyna -- Formicki, Grzegorz -- Greń, Agnieszka -- Stawarz, Robert -- Massanyi, Peter
Biogenic and risk elements in wines from the Slovak market with the estimation of consumer exposure. In Biological trace element research. 184, 1 (2018), p. 33--41. ISSN 0163-4984.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2018Details
Biochar and biochar with N fertilizer as a potential tool for improving soil sorption of nutrients
Šimanský, Vladimír -- Horák, Ján -- Igaz, Dušan -- Balašov, E.V. -- Jonczak, Jerzy
Biochar and biochar with N fertilizer as a potential tool for improving soil sorption of nutrients. In Journal of Soils and Sediments. 18, 4 (2018), p. 1432--1440. ISSN 1439-0108.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2018Details
Can a single dose of biochar affect selected soil physical and chemical characteristics?
Igaz, Dušan -- Šimanský, Vladimír -- Horák, Ján -- Kondrlová, Elena -- Domanová, Jana -- Rodný, Marek -- Buchkina, Natalya P.
Can a single dose of biochar affect selected soil physical and chemical characteristics?. In Journal of hydrology and hydromechanics. 66, 4 (2018), p. 421--428. ISSN 0042-790X.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich karentovaných časopisoch2018Details
Can chlorophyll-a fluorescence parameters be used as bio-indicators to distinguish between drought and salinity stress in Tilia cordata Mill?
Kalaji, Mohamed Hazem -- Račková, Lýdia -- Paganová, Viera -- Swoczyna, Tatiana -- Rusinowski, Szymon -- Sitko, Krzysztof
Can chlorophyll-a fluorescence parameters be used as bio-indicators to distinguish between drought and salinity stress in Tilia cordata Mill?. In Environmental and experimental botany. 152, (2018), p. 149--157. ISSN 0098-8472.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2018Details
Cintoríny ako súčasť kultúrneho dedičstva v krajinnej a záhradnej architektúre
Halajová, Denisa
Cintoríny ako súčasť kultúrneho dedičstva v krajinnej a záhradnej architektúre. In Bardkontakt 2018. Bardejov: Mestský úrad, 2018, p. 146--155. ISBN 978-80-570-0184-3 (brož.).
article in a proceedingsPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2018Details
Cirok dvojfarebný ako nenáročný vegetačný prvok v okrasnej zeleni
Sudzina, Marián -- Kačániová, Miroslava -- Rovná, Katarína
Cirok dvojfarebný ako nenáročný vegetačný prvok v okrasnej zeleni. In Zahradnictví. 17, 4 (2018), p. 58. ISSN 1213-7596.
article in a professional periodicalOdborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch2018Details
Computational model ofsigle tree for structural analysis
Vincúr, Radko -- Moravčík, Ľuboš
Computational model of single tree for structural analysis.  In Veda mladých 2018. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2018), p. 126--133. ISBN 978-80-552-1844-1. URL: https://drive.google.com/file/d/1T-VeFEBv72BfBn9uc7B8F1bsyK-rqoFk/view.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2018Details
Contemporary approaches to designing flower beds in urban environments
Hillová, Dagmar -- Kuťková, Tatiana
Súčasné prístupy k navrhovaniu kvetinových prvkov v mestskom prostredí = Contemporary approaches to designing flower beds in urban environments. In Životné prostredie. 52, 1 (2018), p. 54--61. ISSN 0044-4863.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2018Details
Contents and bioaccumulation of nutrients from soil to corn organs after application of different biochar doses
Šimanský, Vladimír -- Jonczak, Jerzy -- Parzych, Agnieszka -- Horák, Ján
Contents and bioaccumulation of nutrients from soil to corn organs after application of different biochar doses. In Carpathian journal of earth and environmental sciences. 13, 1 (2018), p. 315--324. ISSN 1842-4090.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2018Details
Conwater - applicatopn of the connectivity concept in water erosion research
Kondrlová, Elena -- Eberhard, Gisela M. -- Humer, Lisa -- Kaletová, Tatiana -- Šinka, Karol -- Tárník, Andrej -- Pöppl, Roland
Conwater - applicatopn of the connectivity concept in water erosion research.  In Veda mladých 2018. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2018), p. 137. ISBN 978-80-552-1844-1. URL: https://drive.google.com/file/d/1T-VeFEBv72BfBn9uc7B8F1bsyK-rqoFk/view.
článok v elektronickom zdrojiPostery z domácich konferencií2018Details
Current issues of urban settlements and potential of their solutions through green infrastructure
Supuka, Ján
Aktuálne problémy mestských sídiel a potenciál ich riešenia prostredníctvom zelenej infraštruktúry = Current issues of urban settlements and potential of their solutions through green infrastructure. In Životné prostredie. 52, 1 (2018), p. 11--18. ISSN 0044-4863.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2018Details
Dendrological composition of selected country locality
Billiková, Monika -- Supuka, Ján
Dendrologická skladba vybranej vidieckej lokality = Dendrological composition of selected country locality. In FILOVÁ, A. -- FERUS, P. Dendrologické dni v Arboréte Mlyňany 2018: dreviny a prostredie : recenzovaný zborník príspevkov vedeckej konferencie, Arborétum Mlyňany SAV, 11. októbra 2018. 1st ed. Vieska nad Žitavou : Arborétum Mlyňany SAV, 2018, p. 13--21. ISBN 978-80-89408-33-7.
article in a proceedingsPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2018Details
Dendrological changes as an indicator of water stress
Kišš, Vladimír -- Bárek, Viliam
Dendrological changes as an indicator of water stress.  In Veda mladých 2018. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2018), p. 64--70. ISBN 978-80-552-1844-1. URL: https://drive.google.com/file/d/1T-VeFEBv72BfBn9uc7B8F1bsyK-rqoFk/view.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2018Details
Design of water management and technical erosion control measures in a specific areqa of interest
Antal, Jaroslav -- Kondrlová, Elena
Design of water management and technical erosion control measures in a specific areqa of interest. In 17th Alps-Adria Scientific Workshop. Gödöllő: Szent István University, 2018, p. 76--77.
article in a proceedingsAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2018Details
Designing environmental education landscapes: case study DROPIE, Slovakia
Tóth, Attila -- Bihuňová, Mária -- Kuczman, Gabriel -- Halajová, Denisa
Designing environmental education landscapes: case study DROPIE, Slovakia. In Public recreation and landscape protection - with nature hand in hand. Brno: Mendel University of Agriculture and Forestry, 2018, p. 97--102. ISBN 978-80-7509-550-3 (brož.).
article in a proceedingsVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2018Details
Determination of isocyanates in workplace atmosphere by HPLC
Hegedűs, Ondrej -- Smotlaková, Zuzana -- Hegedűsová, Alžbeta -- Dubajová, Jarmila -- Andrejiová, Alena -- Jakabová, Silvia -- Tonk, Szende Agnes -- Szép, Róbert -- Pernyeszi, Tímea Judit
Determination of isocyanates in workplace atmosphere by HPLC. In Revista de Chimie. 69, 2 (2018), p. 625--630. ISSN 2537-5733.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2018Details
Determination of the carrot (Daucus Carota L.) yields parameters by vermicompost and earthworms (Eisenia Foetida)
Kováčik, Peter -- Šalamún, Peter -- Smolen, Sylwester -- Škarpa, Petr -- Šimanský, Vladimír -- Moravčík, Ľuboš
Determination of the carrot (Daucus Carota L.) yields parameters by vermicompost and earthworms (Eisenia Foetida).  In Potravinárstvo. Združenie HACCP Consulting : Nitrianske Hrnčiarovce. 12, 1 (2018), p. 520--526. URL: https://dx.doi.org/10.5219/946.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2018Details
Determination of the carrot (Daucus Carota L.) yields parameters by vermicompost and earthworms (Eisenia Foetida)
Kováčik, Peter -- Šalamún, Peter -- Smoleń, Sylwester -- Škarpa, Petr -- Šimanský, Vladimír -- Moravčík, Ľuboš
Determination of the carrot (Daucus Carota L.) yields parameters by vermicompost and earthworms (Eisenia Foetida).  In Potravinárstvo. Nitrianske Hrnčiarovce : Združenie HACCP Consulting. 12, 1 (2018), p. 520--526. URL: https://dx.doi.org/10.5219/946.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2012Details
Different methods for determining the intensity of water erosion in Slovakia and the Czech Republic
Pagáč, Jakub -- Mokrá, Alexandra
Different methods for determining the intensity of water erosion in Slovakia and the Czech Republic.  In Veda mladých 2018. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2018), p. 82--94. ISBN 978-80-552-1844-1. URL: https://drive.google.com/file/d/1T-VeFEBv72BfBn9uc7B8F1bsyK-rqoFk/view.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2018Details
Dimensioning of contour and riparian buffer strips
Antal, Jaroslav -- Kondrlová, Elena
Dimensioning of contour and riparian buffer strips. In 53th Croatian & 13th international symposium on agriculture. Osijek-Baranja: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, 2018, p. 41--45. ISSN 2459-5543.
article in a proceedingsPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2018Details
Direct supports of the Slovak Agricultural paying Agency as a potential economic mechanisms for encouraging ecosystem service provision
Tóth, Attila
Direct supports of the Slovak Agricultural paying Agency as a potential economic mechanisms for encouraging ecosystem service provision.  In ESP Europe 2018: regional conference. Amsterdam : ESP Comp. (2018), p. 11--12.
článok v elektronickom zdrojiPráce zverejnené na internete2018Details
Dôležitosť ovocia a zeleniny vo výžive ženy v tehotenstve
Jedlička, Jaroslav
Dôležitosť ovocia a zeleniny vo výžive ženy v tehotenstve.  In Záhradníctvo 2018. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2018), p. 109--121. ISBN 978-80-552-1900-4.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2018Details
Dynamics of changes of total carotenoid content in fruits of Solanum lycopersicum
Hegedűsová, Alžbeta -- Andrejiová, Alena -- Maťová, Adriána -- Farkaš, Ján
Dynamics of changes of total carotenoid content in fruits of Solanum lycopersicum.  In Záhradníctvo 2018. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2018), p. 82--87. ISBN 978-80-552-1900-4.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2018Details
Effect of biochar and nutrient amendment on vegetative growth of spring barley (Hordeum vulgare L. var. Malz)
Kondrlová, Elena -- Horák, Ján -- Igaz, Dušan
Effect of biochar and nutrient amendment on vegetative growth of spring barley (Hordeum vulgare L. var. Malz). In Australian journal of crop science. 12, 2 (2018), p. 178--184. ISSN 1835-2693.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2018Details
Effect of biochar application to slightly acidic haplic luvisol
Horák, Ján -- Igaz, Dušan
Effect of biochar application to slightly acidic haplic luvisol.  In 2nd international conference on bioresources, energy, environment, and materials technology. Soul : Korea University. (2018),
článok v elektronickom zdrojiAbstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)2018Details
Effect of biochar with compost on the soil water content
Igaz, Dušan -- Horák, Ján -- Kondrlová, Elena
Effect of biochar with compost on the soil water content.  In 2nd international conference on bioresources, energy, environment, and materials technology. Soul : Korea University. (2018),
článok v elektronickom zdrojiAbstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)2018Details
Estimate of soil loss by water erosion in the Nitrica river catchment, Slovakia
Pagáč, Jakub -- Muchová, Zlatica
Odhad odnosu pôdy vodnou eróziou v povodí rieky Nitrice, Slovensko = Estimate of soil loss by water erosion in the Nitrica river catchment, Slovakia. In Juniorstav 2018. Brno Econ Publishing, s.r.o. 2018: 2018, p. 750--755. ISBN 978-80-86433-69-1.
article in a proceedingsVedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2018Details
Evaluation of quantitative and qualitative characteristics of selected celery (Apium graveolens var. Dulce) varieties in the context of juices production
Mezeyová, Ivana -- Hegedűsová, Alžbeta -- Mezey, Ján -- Šlosár, Miroslav -- Farkaš, Ján
Evaluation of quantitative and qualitative characteristics of selected celery (Apium graveolens var. Dulce) varieties in the context of juices production.  In Potravinárstvo. Nitrianske Hrnčiarovce : Združenie HACCP Consulting. 12, 1 (2018), p. 173--179. URL: https://dx.doi.org/10.5219/883.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2012Details
Evaluation of selected qualitative parameters of sweet potato in dependency on its cultivar in Slovakia
Šlosár, Miroslav -- Hegedűsová, Alžbeta -- Mezeyová, Ivana -- Timoracká, Mária -- Hegedűs, Ondrej
Evaluation of selected qualitative parameters of sweet potato in dependency on its cultivar in Slovakia.  In International Journal of Agriculture, Forestry and Life Sciences. Uşak : Uşak University. 2, 2 (2018), p. 62--65. URL: http://dergipark.gov.tr/download/article-file/552512.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2018Details
Experiential education in subject designing of herbaceous planting
Hillová, Dagmar
Experiential education in subject designing of herbaceous planting.  In International scientific days 2018. Praha : Wolters Kluwer ČR. (2018), p. 2144--2151. ISBN 978-80-7598-180-6. URL: https://doi.org/10.15414/isd2018.s10.05.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2018Details
Field phenotyping of drought stress effects in wheat genetic resources using chlorophyll fluorescence and spectral reflectance records
Botyanszká, Lenka -- Živčák, Marek -- Brestič, Marián -- Kušniarová, Patrícia -- Kovár, Marek -- Bárek, Viliam -- Hauptvogel, Pavol
Field phenotyping of drought stress effects in wheat genetic resources using chlorophyll fluorescence and spectral reflectance records.  In Cost final meeting. Jülich : International plant phenotyping network. (2018), p. 26. URL: https://www.plant-phenotyping.org/lw_resource/datapool/systemfiles/elements/files/1d6ae7c6-2824-11e8-8a88-dead53a91d31/live/document/abstractbookfinal.pdf.
článok v elektronickom zdrojiAbstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)2018Details
From iron curtain to cross-border landscapes along the European green belt: case study Austria-Slovakia
Tóth, Attila -- Stiles, Richard -- Kristiánová, Katarína -- Feriancová, Ľubica
From iron curtain to cross-border landscapes along the European green belt: case study Austria-Slovakia. In Landscapes of Conflict. Ghent: Ghent University, 2018, p. 371--377. ISBN 9789491564130.
article in a proceedingsPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2018Details
Global solar radiation analysis of the modified Savin-Angström method by using pyranometers CMP 6 and CMP 11
Čimo, Ján -- Novotná, Beáta
Global solar radiation analysis of the modified Savin-Angström method by using pyranometers CMP 6 and CMP 11. In Acta horticulturae et regiotecturae. 21, 1 (2018), p. 20--24. ISSN 1335-2563.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2018Details
Growth adaptability of Norway maple (Acer platanoides L.) to urban environment
Uhrin, Peter -- Supuka, Ján -- Billiková, Monika
Growth adaptability of Norway maple (Acer platanoides L.) to urban environment. In Folia oecologica. 45, 1 (2018), p. 33--45. ISSN 1336-5266.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2018Details
High-throghput visualization of water content in homobaric and heterobaric leaves using hyperspectral imaging technology
Kovár, Marek -- Brestič, Marián -- Živčák, Marek -- Olšovská, Katarína -- Sytar, Oksana -- Botyanszká, Lenka -- Chovanček, Erik -- Bárek, Viliam
High-throghput visualization of water content in homobaric and heterobaric leaves using hyperspectral imaging technology. In IPAP 2018. Drásov Photon Systems Instruments, 2018: 2018, p. 67.
article in a proceedingsAbstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)2018Details
Historical landscapes as scenes of legislative conflict: nature protection vs. cultural heritage
Feriancová, Ľubica
Konflikt záujmov dvoch zákonov v starostlivosti o historickú zeleň = Historical landscapes as scenes of legislative conflict: nature protection vs. cultural heritage. In FILOVÁ, A. -- FERUS, P. Dendrologické dni v Arboréte Mlyňany 2018: dreviny a prostredie : recenzovaný zborník príspevkov vedeckej konferencie, Arborétum Mlyňany SAV, 11. októbra 2018. 1st ed. Vieska nad Žitavou : Arborétum Mlyňany SAV, 2018, p. 23--32. ISBN 978-80-89408-33-7.
article in a proceedingsPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2018Details
Historical landscapes as scenes of legislative conflict: nature protection vs. cultural heritagel
Feriancová, Ľubica -- Tóth, Attila
Historical landscapes as scenes of legislative conflict: nature protection vs. cultural heritagel. In Landscapes of Conflict. Ghent: Ghent University, 2018, p. 336--341. ISBN 9789491564130.
article in a proceedingsPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2018Details
Hliva ustricovitá - história, substráty a podmienky jej kultivácie
Golian, Marcel
Hliva ustricovitá - história, substráty a podmienky jej kultivácie. In Zahradnictví. 17, 6 (2018), p. 28--30. ISSN 1213-7596.
article in a professional periodicalOdborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch2018Details
Hodnotenie biodiverzity burín vo vinohradoch
Čapo, Adrián -- Končeková, Lýdia -- Pintér, Eduard
Hodnotenie biodiverzity burín vo vinohradoch.  In Záhradníctvo 2018. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2018), p. 181--189. ISBN 978-80-552-1900-4.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2018Details
Horká uhorka a kiwano
Valšíková-Frey, Magdaléna
Horká uhorka a kiwano. In Roľnícke noviny. 89, 8 (2018), p. 31. ISBN 0231– 6617.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2018Details
How to Increase Students´ Enthusiasm
Šajbidorová, Viera
How to Increase Students´ Enthusiasm.  In International scientific days 2018. Praha : Wolters Kluwer ČR. (2018), p. 2222--2231. ISBN 978-80-7598-180-6. URL: https://doi.org/10.15414/isd2018.s10.12.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2018Details
Hrach, fazuľa a bôb v záhrade
Valšíková-Frey, Magdaléna
Hrach, fazuľa a bôb v záhrade. In Roľnícke noviny. 89, 18 (2018), p. 9--10. ISBN 0231– 6617.
article in a professional periodical2018Details
Hyperspectral imaging - tool for non-destructive evaluation of water content in plant
Kovár, Marek -- Brestič, Marián -- Živčák, Marek -- Olšovská, Katarína -- Sytar, Oksana -- Botyanszká, Lenka -- Chovanček, Erik -- Bárek, Viliam
Hyperspektrálne zobrazovanie - nástroj pre deštrukčné hodnotenie obsahu vody v rastline = Hyperspectral imaging - tool for non-destructive evaluation of water content in plant. In Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2018. Praha: Česká zemědělská univerzita, 2018, p. 135--138. ISBN 978-80-89408-31-3 (brož.).
article in a proceedingsPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2018Details
Changes in landscape use and potential of its restoration from the perspective of individual programs
Billiková, Monika -- Supuka, Ján
Changes in landscape use and potential of its restoration from the perspective of individual programs.  In Veda mladých 2018. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2018), p. 5--30. ISBN 978-80-552-1844-1. URL: https://drive.google.com/file/d/1T-VeFEBv72BfBn9uc7B8F1bsyK-rqoFk/view.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2018Details
Changes in the levels of selected organic acids and sugars in apple juice after cold storage
Mezey, Ján -- Mezeyová, Ivana
Changes in the levels of selected organic acids and sugars in apple juice after cold storage. In Czech journal of food sciences. 36, 2 (2018), p. 175--180. ISSN 1212-1800.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2018Details
Changes in the rural landscape and the potential for its renewal and innovative development
Supuka, Ján -- Billiková, Monika
Changes in the rural landscape and the potential for its renewal and innovative development.  In Veda mladých 2018. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2018), p. 104--114. ISBN 978-80-552-1844-1. URL: https://drive.google.com/file/d/1T-VeFEBv72BfBn9uc7B8F1bsyK-rqoFk/view.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2018Details
Changing patterns of allotment gardening in the Czech Republic and Slovakia
Tóth, Attila -- Duží, Barbora -- Vávra, Jan -- Supuka, Ján -- Bihuňová, Mária -- Halajová, Denisa -- Martinat, Stanislav -- Novaková, Eva
Changing patterns of allotment gardening in the Czech Republic and Slovakia. In NATURE + CULTURE. 13, 1 (2018), p. 161--188. ISSN 1558-6073.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2018Details
Chinese jujube (Ziziphus jujuba Mill.) a wood with potential to enrich fruit crop assortment in conditions of Central Europe
Paulen, Oleg
Jujuba čínska (Ziziphus jujuba Mill.) drevina s potenciálom obohatiť sortiment ovocných plodín v podmienkach strednej Európy = Chinese jujube (Ziziphus jujuba Mill.) a wood with potential to enrich fruit crop assortment in conditions of Central Europe. In FILOVÁ, A. -- FERUS, P. Dendrologické dni v Arboréte Mlyňany 2018: dreviny a prostredie : recenzovaný zborník príspevkov vedeckej konferencie, Arborétum Mlyňany SAV, 11. októbra 2018. 1st ed. Vieska nad Žitavou : Arborétum Mlyňany SAV, 2018, p. 124--130. ISBN 978-80-89408-33-7.
article in a proceedingsPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2018Details
Impact of biofortification, variety and cutting on chosen qualitative characteristic of basil (Ocimum basilicum L.)
Barátová, Silvia -- Mezeyová, Ivana -- Hegedüsová, Alžbeta -- Andrejiová, Alena
Impact of biofortification, variety and cutting on chosen qualitative characteristic of basil (Ocimum basilicum L.).  In Acta fytotechnica et zootechnica. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. 18, 3 (2015), p. 71--75. URL: http://www.acta.fapz.uniag.sk/journal/index.php/on_line/article/view/177/baratova1.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2018Details
Influence of discharge on fish habitat suitability curves in mountain watercourses in IFIM methodology
Macura, Viliam -- Štefunková, Zuzana -- Majorošová, Martina -- Halaj, Peter -- Škrinár, Andrej
Influence of discharge on fish habitat suitability curves in mountain watercourses in IFIM methodology. In Journal of hydrology and hydromechanics. 66, 1 (2018), p. 12--22. ISSN 0042-790X.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2018Details
Informačné nástroje správy zelene ako nástroj zlepšenia mikroklímy mesta = Information tools of greenery management as a tool improving the town´s microclimate
Halajová, Denisa
Informačné nástroje správy zelene ako nástroj zlepšenia mikroklímy mesta = Information tools of greenery management as a tool improving the town´s microclimate. In FILOVÁ, A. -- FERUS, P. Dendrologické dni v Arboréte Mlyňany 2018: dreviny a prostredie : recenzovaný zborník príspevkov vedeckej konferencie, Arborétum Mlyňany SAV, 11. októbra 2018. 1st ed. Vieska nad Žitavou : Arborétum Mlyňany SAV, 2018, p. 57--68. ISBN 978-80-89408-33-7.
article in a proceedingsPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2018Details
Initial water quality survey of water courses in the Pieniny area
Kaletová, Tatiana
Prvotný prieskum kvality vody vodných tokov na území Pienin = Initial water quality survey of water courses in the Pieniny area. In Badania naukowe w Pieninach 2018. Krościenko nad Dunajcem: Pieniňski Park Narodowy, 2018, p. 9.
article in a proceedingsAbstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)2018Details
Integrated system of landscape monitoring: Nitra river catchment case study
Tárník, Andrej
Integrated system of landscape monitoring: Nitra river catchment case study. In SGEM 2018. Sofia: STEP92 Technology, 2018, p. 455--463. ISBN 978-619-7408-42-3.
article in a proceedingsPublikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2018Details
Interactive environmental garden and its role in rural tourism development, Slovakia
Bihuňová, Mária
Interactive environmental garden and its role in rural tourism development, Slovakia. In Turizam. 22, 1 (2018), p. 1--9. ISSN 1450-6661.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2018Details
Intermittent rivers and streams (IRS) and their interactions with anthropic and natural spheres on mediterranean environments: the Caia river basin
Kaletová, Tatiana -- Loures, Luis -- Castanho, Rui Alexandre
Intermittent rivers and streams (IRS) and their interactions with anthropic and natural spheres on mediterranean environments: the Caia river basin. In Sustainable planning and territorial governance. Funchal: Universidade da Madeira, 2018, p. 201. ISBN 978-989-8805-19-5 (brož.).
article in a proceedingsAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2018Details
K okrasnej zeleni v historických vegetačných štruktúrach
Sudzina, Marián -- Rovná, Katarína -- Kačániová, Miroslava
K okrasnej zeleni v historických vegetačných štruktúrach. In Zahradnictví. 17, 2 (2018), p. 58. ISSN 1213-7596.
article in a professional periodicalOdborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch2018Details
K viacročným okrasným rastlinám, trvalkám v mestskej a obecnej zeleni
Sudzina, Marián -- Rovná, Katarína -- Kačániová, Miroslava
K viacročným okrasným rastlinám, trvalkám v mestskej a obecnej zeleni. In Komunální technika. 12, 1 (2018), p. 34. ISSN 1802-2391.
article in a professional periodicalOdborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch2018Details
Koľko hnojiť cibuľovú zeleninu?
Valšíková-Frey, Magdaléna
Koľko hnojiť cibuľovú zeleninu?. In Roľnícke noviny. 89, 15 (2018), p. 31. ISBN 0231– 6617.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2018Details
Konzervovanie zeleniny (I.)
Valšíková-Frey, Magdaléna
Konzervovanie zeleniny (I.). In Roľnícke noviny. 89, 34 (2018), p. 29. ISBN 0231– 6617.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2018Details
Krajinná a záhradná architektúra na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre
Feriancová, Ľubica -- Bihuňová, Mária
Krajinná a záhradná architektúra na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre. In Zahrada-park-krajina. 28, 3 (2018), p. 36--37. ISSN 1211-1678.
article in a professional periodicalOdborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch2018Details
Land cover change and its influence on the assessment of the ecological stability
Muchová, Zlatica -- Tárníková, Mária
Land cover change and its influence on the assessment of the ecological stability. In Applied Ecology and Environmental Research. 16, 3 (2018), p. 2169--2182. ISSN 1589-1623.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2018Details
Land change modeler- a tool for prediction land changes in country (model area - cadastral area Báb)
Tárníková, Mária -- Tárník, Andrej
Land change modeler- a tool for prediction land changes in country (model area - cadastral area Báb).  In Veda mladých 2018. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2018), p. 139. ISBN 978-80-552-1844-1. URL: https://drive.google.com/file/d/1T-VeFEBv72BfBn9uc7B8F1bsyK-rqoFk/view.
článok v elektronickom zdrojiPostery z domácich konferencií2018Details
Land plots valuation in land consolidation in Slovakia: a need for a new approach
Muchová, Zlatica -- Konc, Ľubomír -- Petrovič, František
Land plots valuation in land consolidation in Slovakia: a need for a new approach. In International Journal of Strategic Property Management. 22, 5 (2018), p. 372--380. ISSN 1648-715X.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2018Details
Land use changes and development of the non-forest woody vegetation in the Danubian Lowland in Slovakia
Supuka, Ján -- Šinka, Karol
Land use changes and development of the non-forest woody vegetation in the Danubian Lowland in Slovakia. In Central European forestry journal. 64, 1 (2018), p. 3--15. ISSN 2454-034X.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2018Details
Mangovník indický v záhrade
Valšíková-Frey, Magdaléna
Mangovník indický v záhrade. In Roľnícke noviny. 89, 16 (2018), p. 31. ISBN 0231– 6617.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2018Details
Menej rozšírené druhy úžitkových rastlín, vybrané suroviny a produkty živočíšneho pôvodu pre spotrebiteľský priemysel a k niektorým aspektom z oblasti vinárstva a vinohradníctva: zborník vedeckých, odborných a diskusných príspevkov z 8. ročníka konferencie, konanej 5. januára 2018 na Zemplínskej Šírave Regionálnou rozvojovou agentúrou pre rozvoj Dolného Zemplína v Trebišove
Sudzinová, Janka -- Kačániová, Miroslava -- Rovná, Katarína
Menej rozšírené druhy úžitkových rastlín, vybrané suroviny a produkty živočíšneho pôvodu pre spotrebiteľský priemysel a k niektorým aspektom z oblasti vinárstva a vinohradníctva: zborník vedeckých, odborných a diskusných príspevkov z 8. ročníka konferencie, konanej 5. januára 2018 na Zemplínskej Šírave Regionálnou rozvojovou agentúrou pre rozvoj Dolného Zemplína v Trebišove. 1st ed. Trebišov : Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína, 2018. 89 p. ISBN 978-80-971784-6-8.
conference proceedingsRedakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)2018Details
Methods of soil moisture spatial interpolation in GIS
Perhala, Matúš -- Tárník, Andrej -- Tárníková, Mária
Methods of soil moisture spatial interpolation in GIS.  In Veda mladých 2018. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2018), p. 138. ISBN 978-80-552-1844-1. URL: https://drive.google.com/file/d/1T-VeFEBv72BfBn9uc7B8F1bsyK-rqoFk/view.
článok v elektronickom zdrojiPostery z domácich konferencií2018Details
Metodika ateliérovej tvorby v jrajinnej a záhradnej architektúre: učebné texty pre ateliérové predmety v študijnom programe Krajinná a záhradná architektúra
Halajová, Denisa -- Bihuňová, Mária -- Tóth, Attila -- Flóriš, Roman -- Verešová, Martina -- Bellérová, Soňa -- Hillová, Dagmar -- Šajbidorová, Viera
Metodika ateliérovej tvorby v jrajinnej a záhradnej architektúre: učebné texty pre ateliérové predmety v študijnom programe Krajinná a záhradná architektúra. Nitra  : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2018), ISBN 978-80-552-1941-7.
electronic documents (text and hypertext documents, databases, presentations)Skriptá a učebné texty2018Details
Modelovanie povrchového odtoku v povodí Žitava
Novotná, Beáta -- Tátošová, Lucia -- Bárek, Viliam -- Halaj, Peter
Modelovanie povrchového odtoku v povodí Žitava. 1 p.
professional bookAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2018Details
Modelovanie povrchového odtoku v povodí Žitava
Novotná, Beáta -- Tátošová, Lucia -- Bárek, Viliam -- Halaj, Peter
Modelovanie povrchového odtoku v povodí Žitava.  In Enviro Nitra 2017. Nitra : Slovak University of Agriculture. (2018), p. 24. ISBN 978-80-552-1800-7.
článok v elektronickom zdrojiAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2018Details
Możliwości finansowania planów miejscowych ze środków prywatnych - studium na przykładzie Polski i Republiki Słowackiej
Król, Karol -- Muchová, Zlatica
Opportunities of financing local spatial development plans from private resources - the study in terms of Poland and the Slovak Republic = Możliwości finansowania planów miejscowych ze środków prywatnych - studium na przykładzie Polski i Republiki Słowackiej. In Acta Scientiarum Polonorum. Administratio Locorum. 17, 1 (2018), p. 29--40. ISSN 1644-0749.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2018Details
Návrh klasifikácie a kvantifikácie jednotlivých foriem vodnej erózie
Antal, Jaroslav
Návrh klasifikácie a kvantifikácie jednotlivých foriem vodnej erózie.  In Enviro Nitra 2017. Nitra : Slovak University of Agriculture. (2018), p. 32--33. ISBN 978-80-552-1800-7.
článok v elektronickom zdrojiAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2018Details
Návrh postupu na vyčlenenie rizikových oblastí ohrozených záplavami
Antal, Jaroslav -- Drgoňová, Katarína
Návrh postupu na vyčlenenie rizikových oblastí ohrozených záplavami. In Pedologické dni 2018. Bratislava: Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, 2018, p. 30. ISBN 978-80-8163-027-9 (brož.).
article in a proceedingsAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2018Details
Ochrana drevín pri stavebnej činnosti
Paganová, Viera -- Danáková, Anna -- Fraňo, Tomáš -- Huťková, Silvia -- Kolařík, Jaroslav -- Kollár, Ján -- Kolník, Martin -- Krištof, Milan -- Raček, Marcel -- Zeleňák, Michal
Arboristický štandard. 1st ed. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2018. 27 p. ISBN 978-80-552-1897-7.
príručkaRôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií.2018Details
Optimalization of irrigation based on SAP flow measurement
Kišš, Vladimír -- Manina, Martin
Optimalization of irrigation based on SAP flow measurement. In SGEM 2018. Sofia: STEP92 Technology, 2018, p. 547--555. ISBN 978-619-7408-42-3.
article in a proceedingsPublikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2018Details
Perceptions of global topics among students of economics and environmental study programs in Slovakia
Gallayová, Zuzana -- Gallay, Igor -- Stachová, Paulína -- Kubišová, Ľuba -- Orságová, Katarína -- Bihuňová, Mária
Perceptions of global topics among students of economics and environmental study programs in Slovakia. In European journal of transformation studies. Tbilisi: Europe our house, 2018, p. 59--77.
article in a proceedingsVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2018Details
Petites centrales hydroélectriques et qualité du paysage en Slovaquie
Tóth, Attila
Small hydroelectric power plants vs. landscape quality in Slovakia = Petites centrales hydroélectriques et qualité du paysage en Slovaquie. In PECSRL 2018. (2018), p. 171.
article in a professional periodicalAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2018Details
Petržlen záhradný -koreňový
Valšíková-Frey, Magdaléna
Petržlen záhradný -koreňový. In Roľnícke noviny. 89, 25 (2018), p. 31. ISBN 0231– 6617.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2018Details
Phenolic compounds and antiradical activity in Tokay wines
Bajčan, Daniel -- Vollmannová, Alena -- Šnirc, Marek -- Árvay, Július -- Mezey, Ján -- Šimanský, Vladimír -- Trebichalský, Pavol -- Stanovič, Radovan -- Timoracká, Mária
Phenolic compounds and antiradical activity in Tokay wines.  In Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences. Nitra : Slovak University of Agriculture. 8, 3 (2018), p. 955--959. URL: https://dx.doi.org/10.15414/jmbfs.2018-19.8.3.955-959.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2015Details
Phenotyping of diverse wheat genetic resources exposed to long-term water deficit using non-invasive methods
Živčák, Marek -- Brestič, Marián -- Botyanszká, Lenka -- Kovár, Marek -- Bárek, Viliam -- Hauptvogel, Pavol
Phenotyping of diverse wheat genetic resources exposed to long-term water deficit using non-invasive methods.  In 5th International Plant Phenotyping Symposium (IPPS 2018). Adelaide : University of Adelaide. (2018),
článok v elektronickom zdrojiAbstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)2018Details
PORT: portfólio výtvarných prác študentov
Bellérová, Soňa
PORT: portfólio výtvarných prác študentov. 1st ed. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2018. 103 p. ISBN 978-80-552-1932-5.
professional bookRedakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)2018Details
Posudzovanie vplyvov na životné prostredie: (proces EIA)
Streďanský, Jozef -- Lackóová, Lenka -- Halászová, Klaudia
Posudzovanie vplyvov na životné prostredie: (proces EIA). 1st ed. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2018. 121 p. ISBN 978-80-552-1879-3.
textbookSkriptá a učebné texty2018Details
Potential of selected soil amendments to increase the yield of spring barley in the Central Europe
Kondrlová, Elena -- Horák, Ján -- Igaz, Dušan
Potential of selected soil amendments to increase the yield of spring barley in the Central Europe.  In Bilidiri ve Özet Kitapcigi. Çünür : Isparta Uygulamali Bilimler Üniversitesi. (2018), p. 6--12. ISBN 978-605-81136-0-2. URL: http://www.icasi2018.com/images/ozetkitabcigi-abstract.pdf.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2018Details
Použitie laserovej analýzy pri stanovení zrnitostných frakcií pôd
Igaz, Dušan -- Šinkovičová, Miroslava -- Tall, Andrej -- Kondrlová, Elena -- Horák, Ján
Použitie laserovej analýzy pri stanovení zrnitostných frakcií pôd.  In Vplyv antropogénnej činnosti na vodný režim nížinného územia. Bratislava : Ústav hydrológie SAV. (2018), p. 89--94. ISBN 978-80-89139-41-5.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2018Details
Poznáte exotické ovocie?
Valšíková-Frey, Magdaléna
Poznáte exotické ovocie?. In Roľnícke noviny. 89, 4 (2018), p. 21. ISBN 0231– 6617.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2018Details
Precise digital model and finite element analysis of a single tree
Moravčík, Ľuboš
Precise digital model and finite element analysis of a single tree. In ROVNÁ, K. -- KOLLÁR, J. Plants in urban areas and landscape: international scientific conference. Nitra : Slovak University of Agriculture, 2018, p. 19--24. ISBN 978-80-552-1812-0.
article in a proceedingsPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2018Details
Problém dusičnanov v zelenine
Valšíková-Frey, Magdaléna
Problém dusičnanov v zelenine. In Roľnícke noviny. 89, 3 (2018), p. 25. ISBN 0231– 6617.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2018Details
Production of fortified oyster mushroom (Pleurotus ostreatus) as a part of innovative functional food productc
Golian, Marcel -- Hegedűsová, Alžbeta -- Szabová, Eva -- Hlavačková, Lucia
Production of fortified oyster mushroom (Pleurotus ostreatus) as a part of innovative functional food productc. In International congress on oil and protein crops. Chisinau: Institute of the Academy of Sciences of Moldova, 2018, p. 152. ISBN 978-9975-3178-5-6 (brož.).
article in a proceedingsAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2018Details
Projektovanie a zakladanie ovocných sadov
Mezey, Ján
Projektovanie a zakladanie ovocných sadov. In Sady a vinice. 13, 2 (2018), p. 24--26. ISSN 1336-7684.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2018Details
Pruning urban trees - type and quality according to arborist union standards
Paganová, Viera -- Vyhnáliková, Michaela
Pruning urban trees - type and quality according to arborist union standards. In ROVNÁ, K. -- KOLLÁR, J. Plants in urban areas and landscape: international scientific conference. Nitra : Slovak University of Agriculture, 2018, p. 29--34. ISBN 978-80-552-1812-0.
article in a proceedingsPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2018Details
Quality changes in organic and conventional Hokkaido pumpkin (Cucurbita maxima Duch.) during storage
Kopta, Tomáš -- Híc, Pavel -- Šlosár, Miroslav -- Pokluda, Robert
Quality changes in organic and conventional Hokkaido pumpkin (Cucurbita maxima Duch.) during storage. In Biological agriculture & horticulture. 34, 1 (2018), p. 1--9. ISSN 0144-8765.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2018Details
Quantitative and qualitative parameters in Acorn squash cultivar in the conditions of the Slovak Republic
Šlosár, Miroslav -- Mezeyová, Ivana -- Hegedűsová, Alžbeta -- Hegedűs, Ondrej
Quantitative and qualitative parameters in Acorn squash cultivar in the conditions of the Slovak Republic. In Potravinárstvo. 12, 1 (2018), p. 91--98.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2018Details
Recommended Rosa sp. L. species in the green spaces of Nitra city on the basis of their aesthetic value and ecological requirements
Rovná, Katarína -- Černá, Jana
Recommended Rosa sp. L. species in the green spaces of Nitra city on the basis of their aesthetic value and ecological requirements. In ROVNÁ, K. -- KOLLÁR, J. Plants in urban areas and landscape: international scientific conference. Nitra : Slovak University of Agriculture, 2018, p. 55--58. ISBN 978-80-552-1812-0.
article in a proceedingsPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2018Details
Response of soil organic carbon and water-stable aggregates to different biochar treatments including nitrogen fertilization
Šimanský, Vladimír -- Igaz, Dušan -- Horák, Ján -- Šurda, Peter -- Kolenčík, Marek -- Buchkina, Natalya P. -- Uzarowicz, Lukasz -- Juriga, Martin -- Šrank, Dušan -- Pauková, Žaneta
Response of soil organic carbon and water-stable aggregates to different biochar treatments including nitrogen fertilization. In Journal of hydrology and hydromechanics. 66, 4 (2018), p. 429--436. ISSN 0042-790X.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich karentovaných časopisoch2018Details
Responses of root system of woody plants to drought
Hus, Marek -- Paganová, Viera
Responses of root system of woody plants to drought.  In Veda mladých 2018. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2018), p. 43--55. ISBN 978-80-552-1844-1. URL: https://drive.google.com/file/d/1T-VeFEBv72BfBn9uc7B8F1bsyK-rqoFk/view.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2018Details
Re-thinking and re-designing the environmental education centre DROPIE in Slovakia
Tóth, Attila -- Bihuňová, Mária -- Kuczman, Gabriel -- Halajová, Denisa
Re-thinking and re-designing the environmental education centre DROPIE in Slovakia. In Journal of Landscape management. 9, 1 (2018), p. 64--68. ISSN 1804-2821.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2018Details
Rez ovocných drevín poškodených mrazom
Paulen, Oleg
Rez ovocných drevín poškodených mrazom. In Sady a vinice. 13, 2 (2018), p. 8--9. ISSN 1336-7684.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2018Details
Rez zanedbaných stromov hrušiek
Paulen, Oleg
Rez zanedbaných stromov hrušiek. In Sady a vinice. 13, 1 (2018), p. 8--9. ISSN 1336-7684.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2018Details
Rozhodujúce parametre drevených sudov na výrobu "barrique" vín
Ailer, Štefan -- Jedlička, Jaroslav
Rozhodujúce parametre drevených sudov na výrobu "barrique" vín. In Vinič a víno. 18, 1 (2018), p. 16--17. ISSN 1335-7514.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2018Details
Sad Janka Kraľa Park, Bratislava - an approach to planning, design and management of 19th century public parks
Tóth, Attila -- Toorn van den, Martin
Sad Janka Kraľa Park, Bratislava - an approach to planning, design and management of 19th century public parks. In Landscapes of Conflict. Ghent: Ghent University, 2018, p. 745--750. ISBN 9789491564130.
article in a proceedingsPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2018Details
Sedimenty ako súčasť legislatívy na ochranu pôdy
Jurík, Ľuboš -- Palšová, Lucia -- Kopčová, Ľubica
Sediments as a part of the soil protection legislation: Sedimenty ako súčasť legislatívy na ochranu pôdy.  In EU agrarian Law. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. 7, 1 (2018), p. 1--5. URL: https://content.sciendo.com/view/journals/eual/7/1/article-p1.xml.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2018Details
Sedimenty ako súčasť legislatívy ochrany pôdy
Jurík, Ľuboš
Sedimenty ako súčasť legislatívy ochrany pôdy. In Vodohospodársky spravodajca. 61, 1 (2018), p. 26--31. ISSN 0322-886X.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2018Details
Slovakia
Slámová, Martina -- Tóth, Attila
Slovakia. In: Renewable energy and landscape quality. Berlin: Jovis Verlag GmbH, 2018. p. 78--79. ISBN 978-3-86859-524-6 (brož.).
chapter in a bookVedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2018Details
Small sacral architecture and trees as monuments in diverse cultural landscapes of Slovakia
Tóth, Attila -- Verešová, Martina
Small sacral architecture and trees as monuments in diverse cultural landscapes of Slovakia. In ROVNÁ, K. -- KOLLÁR, J. Plants in urban areas and landscape: international scientific conference. Nitra : Slovak University of Agriculture, 2018, p. 7--13. ISBN 978-80-552-1812-0.
article in a proceedingsPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2018Details
Soil structure and soil organic matter in water-stable aggregates under different application rates of biochar
Šimanský, Vladimír -- Horák, Ján -- Juriga, Martin -- Šrank, Dušan
Soil structure and soil organic matter in water-stable aggregates under different application rates of biochar.  In Vietnam Journal of Earth Sciences. Ha Noi : Vietnam Academy of Science and Technology. 40, 2 (2018), p. 97--108. URL: http://dx.doi.org/10.15625/0866-7187/40/2/11090.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2018Details
Spoznajte neoceniteľný prínos hlivy ustricovitej
Golian, Marcel -- Cigáňová, Slávka
Spoznajte neoceniteľný prínos hlivy ustricovitej.  In Veda na dosah. Bratislava : Centrum vedecko-technických informácií SR. (2018), URL: http://vedanadosah.cvtisr.sk/spoznajte-neocenitelny-prinos-hlivy-ustricovitej.
článok v elektronickom zdrojiPráce zverejnené na internete2018Details
Staršie vegetačné dreviny v zeleni a prístup k ich presádzaniam
Sudzina, Marián -- Kačániová, Miroslava -- Rovná, Katarína
Staršie vegetačné dreviny v zeleni a prístup k ich presádzaniam. In Zahradnictví. 17, 4 (2018), p. 56--57. ISSN 1213-7596.
article in a professional periodicalOdborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch2018Details
Surface stability of the slope
Dobiašová, Dagmar
Surface stability of the slope.  In Veda mladých 2018. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2018), p. 135. ISBN 978-80-552-1844-1. URL: https://drive.google.com/file/d/1T-VeFEBv72BfBn9uc7B8F1bsyK-rqoFk/view.
článok v elektronickom zdrojiPostery z domácich konferencií2018Details
Technika závlahy viniča hroznorodého
Ailer, Štefan
Technika závlahy viniča hroznorodého. In Roľnícke noviny. 89, 31 (2018), p. 14. ISBN 0231– 6617.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2018Details
Tekvica mošusová a jej možnosti pestovania v podmienkach Slovenska
Andrejiová, Alena
Tekvica mošusová a jej možnosti pestovania v podmienkach Slovenska. In Zahradnictví. 17, 8 (2018), p. 20--22. ISSN 1213-7596.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2018Details
The effect of different rates of biochar and biochar in combination with N fertilizer on the parameters of soil organic matter and soil structure
Juriga, Martin -- Šimanský, Vladimír -- Horák, Ján -- Kondrlová, Elena -- Igaz, Dušan -- Polláková, Nora -- Buchkina, Natalya P. -- Balashov, Eugene
The effect of different rates of biochar and biochar in combination with N fertilizer on the parameters of soil organic matter and soil structure. In Journal of Ecological Engineering. 19, 6 (2018), p. 153--161. ISSN 2081-139X.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2018Details
The effect of input parameters in the modelling of DMR
Kisová, Anita -- Halva, Jozef
The effect of input parameters in the modelling of DMR.  In Veda mladých 2018. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2018), p. 56--63. ISBN 978-80-552-1844-1.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2018Details
The effect of selenium application on plant health indicators of garden pea (Pisum sativum L.) varieties
Žitná, Marcela -- Juríková, Tünde -- Hegedűsová, Alžbeta -- Golian, Marcel -- Mlček, Jiří -- Ryant, Pavel
The effect of selenium application on plant health indicators of garden pea (Pisum sativum L.) varieties. In Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. 66, 2 (2018), p. 399--405. ISSN 1211-8516.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2018Details
The effect of sodium selenate application on growth of the fruiting bodies in the first flush of mushroom Pleurotus ostreatus(JACQ.) P. Kumm
Golian, Marcel -- Hegedűsová, Alžbeta -- Trochcová, Marianna -- Szabová, Eva -- Hegedűs, Ondrej
The effect of sodium selenate application on growth of the fruiting bodies in the first flush of mushroom Pleurotus ostreatus(JACQ.) P. Kumm. In Acta horticulturae et regiotecturae. 21, 1 (2018), p. 25--28. ISSN 1335-2563.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2018Details
The impact assessment of different fee systems on the municipal waste management effectiveness/
Báreková, Anna -- Kondrlová, Elena
The impact assessment of different fee systems on the municipal waste management effectiveness/. In Acta horticulturae et regiotecturae. 21, 1 (2018), p. 17--19. ISSN 1335-2563.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2018Details
The payment systems in municipal waste management in Slovakia
Báreková, Anna -- Bárek, Viliam
The payment systems in municipal waste management in Slovakia.  In 2nd international conference on bioresources, energy, environment, and materials technology. Soul : Korea University. (2018), p. 1.
článok v elektronickom zdrojiAbstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)2018Details
The performance of understorey herbaceous perennials in low maintained urban parks
Hillová, Dagmar -- Rožeková, Magdaléna
The performance of understorey herbaceous perennials in low maintained urban parks. In ROVNÁ, K. -- KOLLÁR, J. Plants in urban areas and landscape: international scientific conference. Nitra : Slovak University of Agriculture, 2018, p. 35--44. ISBN 978-80-552-1812-0.
article in a proceedingsPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2018Details
The role of the territorial system of ecological stability in land consolidation in Slovak and Czech situations
Muchová, Zlatica -- Hynštová, Kateřina -- Kocián, Jiří
Využitie územného systému ekologickej stability v pozemkových úpravách v podmienkach Slovenskej a Českej republiky = The role of the territorial system of ecological stability in land consolidation in Slovak and Czech situations. In Životné prostredie. 52, 1 (2018), p. 23--30. ISSN 0044-4863.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2018Details
The spread rate of Cydalima perspectalis (Walker 1859) in Slovakia (2013-2015)
Bakay, Ladislav -- Kollár, Ján
The spread rate of Cydalima perspectalis (Walker 1859) in Slovakia (2013-2015). In ROVNÁ, K. -- KOLLÁR, J. Plants in urban areas and landscape: international scientific conference. Nitra : Slovak University of Agriculture, 2018, p. 51--54. ISBN 978-80-552-1812-0.
article in a proceedingsPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2018Details
The stomatal response of Ginkgo biloba L. to water stress
Raček, Marcel -- Lichtnerová, Helena -- Okšová, Lucia -- Hillová, Dagmar -- Kubus, Marcin -- Ochmian, Ireneusz
The stomatal response of Ginkgo biloba L. to water stress. In ROVNÁ, K. -- KOLLÁR, J. Plants in urban areas and landscape: international scientific conference. Nitra : Slovak University of Agriculture, 2018, p. 59--63. ISBN 978-80-552-1812-0.
article in a proceedingsPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2018Details
The water erosion and sediments in small water reservoirs in selected catchments
Jurík, Ľuboš -- Sedmáková, Miroslava -- Kopčová, Ľubica -- Rehák, Štefan -- Gacko, Igor
The water erosion and sediments in small water reservoirs in selected catchments.  In Enviro Nitra 2017. Nitra : Slovak University of Agriculture. (2018), p. 45. ISBN 978-80-552-1800-7.
článok v elektronickom zdrojiAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2018Details
Trend of soil moisture at the beginning of year 2017 at locality Malanta
Tárník, Andrej -- Igaz, Dušan -- Borza, Tomáš
Trend of soil moisture at the beginning of year 2017 at locality Malanta.  In Enviro Nitra 2017. Nitra : Slovak University of Agriculture. (2018), p. 43. ISBN 978-80-552-1800-7.
článok v elektronickom zdrojiAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2018Details
Tvorba priestorov rekreácie
Supuka, Ján -- Bihuňová, Mária
Tvorba priestorov rekreácie. 1st ed. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2018. 207 p. ISBN 978-80-552-1888-5.
textbookVysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách2018Details
Urban water retention - theoretical aspects and practical measures
Jurík, Ľuboš -- Pokrývková, Jozefína
Zadržiavanie vody v mestách - teória a praktické riešenia = Urban water retention - theoretical aspects and practical measures. In Životné prostredie. 52, 1 (2018), p. 42--48. ISSN 0044-4863.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2018Details
Use of laser analysis in hydropedology
Igaz, Dušan -- Šinkovičová, Miroslava -- Horák, Ján -- Kondrlová, Elena
Use of laser analysis in hydropedology. In Journal of International Scientific Publications : Ecology and Safety. 12, (2018), p. 261--266. ISSN 1314-7234.
article in a professional periodicalPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2018Details
Vplyv aplikácie biouhlia na pôdnu vlhkosť na experimentálnej lokalite Malanta
Toková, Lucia -- Igaz, Dušan
Vplyv aplikácie biouhlia na pôdnu vlhkosť na experimentálnej lokalite Malanta. In Transport vody, chemikálií a energie v systéme pôda - rastlina - atmosféra. (2018), p. 196--201.
article in a professional periodical2018Details
Vplyv biouhlia v kombinácii s rôznymi dávkami N-hnojív na emisie N2O, vybrané vlastnosti pôdy a úrody jačmeňa jarného v podmienkach poľného experimentu
Horák, Ján -- Kondrlová, Elena -- Igaz, Dušan
Vplyv biouhlia v kombinácii s rôznymi dávkami N-hnojív na emisie N2O, vybrané vlastnosti pôdy a úrody jačmeňa jarného v podmienkach poľného experimentu.  In Enviro Nitra 2017. Nitra : Slovak University of Agriculture. (2018), p. 39. ISBN 978-80-552-1800-7.
článok v elektronickom zdrojiAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2018Details
Vypestujte si papáju melónovú
Valšíková-Frey, Magdaléna
Vypestujte si papáju melónovú. In Roľnícke noviny. 89, 13 (2018), p. 31. ISBN 0231– 6617.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2018Details
Výstava prác študentov Katedry krajinnej a záhradnej architektúry FZKI (KZKA) od 9.3. - 29.3.2018: skladačka
Bellérová, Soňa
Výstava prác študentov Katedry krajinnej a záhradnej architektúry FZKI (KZKA) od 9.3. - 29.3.2018: skladačka. 1st ed. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2018.
professional bookSkladačka k výstave (menej ako 8 s.) vydaná doma2018Details
Water deficit impact on selected physiological parameters of the woody plant Cornus mas L.
Šajbidorová, Viera -- Lichtnerová, Helena
Water deficit impact on selected physiological parameters of the woody plant Cornus mas L. In ROVNÁ, K. -- KOLLÁR, J. Plants in urban areas and landscape: international scientific conference. Nitra : Slovak University of Agriculture, 2018, p. 64--68. ISBN 978-80-552-1812-0.
article in a proceedingsPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2018Details
Water stress and its influence on dendrologic changes processes in plants
Kišš, Vladimír -- Bárek, Viliam
Water stress and its influence on dendrologic changes processes in plants.  In Enviro Nitra 2017. Nitra : Slovak University of Agriculture. (2018), p. 29--30. ISBN 978-80-552-1800-7.
článok v elektronickom zdrojiAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2018Details
Where are the post-communist allotment gardens heading?
Duží, Barbora -- Tóth, Attila -- Vávra, Jan -- Supuka, Ján
Where are the post-communist allotment gardens heading?. In NewDist. (2018), p. 46--49. ISSN 2283-8791.
article in a professional periodicalPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2018Details
Wooda plants composition in urban settlement vegetation structure and principles of their selection
Supuka, Ján -- Billiková, Monika
Drevinová skladba vegetačných štruktúr v mestských sídlach a zásady ich výberu = Wooda plants composition in urban settlement vegetation structure and principles of their selection. In FILOVÁ, A. -- FERUS, P. Dendrologické dni v Arboréte Mlyňany 2018: dreviny a prostredie : recenzovaný zborník príspevkov vedeckej konferencie, Arborétum Mlyňany SAV, 11. októbra 2018. 1st ed. Vieska nad Žitavou : Arborétum Mlyňany SAV, 2018, p. 150--157. ISBN 978-80-89408-33-7.
article in a proceedingsPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2018Details
Základy lesného hospodárstva
Paganová, Viera
Základy lesného hospodárstva. 1st ed. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2018. 152 p. ISBN 978-80-552-1819-9.
textbookSkriptá a učebné texty2018Details
Zbierame plodovú zeleninu (I.)
Valšíková-Frey, Magdaléna
Zbierame plodovú zeleninu (I.). In Roľnícke noviny. 89, 32 (2018), p. 27. ISBN 0231– 6617.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2018Details
Zbierame plodovú zeleninu (II.)
Valšíková-Frey, Magdaléna
Zbierame plodovú zeleninu (II.). In Roľnícke noviny. 89, 33 (2018), p. 43. ISBN 0231– 6617.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2018Details
Zelená infraštruktúra: príručka nielen pre samosprávy
Hudeková, Zuzana -- Mederly, Peter -- Tóth, Attila
Zelená infraštruktúra: príručka nielen pre samosprávy. 1st ed. Bratislava : Mestská časť Bratislava-Karlova Ves, 2018. 72 p. ISBN 978-80-973076-8-4.
professional bookOdborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách2018Details
Zelená infraštruktúra v kontexte európskych stratégií = Green infrastructure in the context of European strategies
Tóth, Attila
Zelená infraštruktúra v kontexte európskych stratégií = Green infrastructure in the context of European strategies. In Životné prostredie. 52, 1 (2018), p. 3--10. ISSN 0044-4863.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2018Details
Zeler stopkový a aj listový
Valšíková-Frey, Magdaléna
Zeler stopkový a aj listový. In Roľnícke noviny. 89, 26 (2018), p. 25. ISBN 0231– 6617.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2018Details
Zhodnotenie územia Žirany, Jelenec a Kolíňany družicovými a leteckými snímkami z hľadiska historického, súčasnej krajinnej štruktúry, hydrologických pomerov v krajine a vegetačného indexu NDVI
Tátošová, Lucia -- Húska, Dušan -- Tárníková, Mária -- Novotná, Beáta
Zhodnotenie územia Žirany, Jelenec a Kolíňany družicovými a leteckými snímkami z hľadiska historického, súčasnej krajinnej štruktúry, hydrologických pomerov v krajine a vegetačného indexu NDVI.  In Enviro Nitra 2017. Nitra : Slovak University of Agriculture. (2018), p. 18--19. ISBN 978-80-552-1800-7.
článok v elektronickom zdrojiAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2018Details
Zo súčasného vinárstva, vinohradníctva a spotrebiteľského prostredia: zborník vedeckých, odborných a diskusných príspevkov zo 9. ročníka konferencie "Tokaj 2018" s medzinárodnou účasťou, konanej 7. apríla 2018 na Zemplínskej šírave Regionálnou rozvojovou agentúrou pre rozvoj Dolného Zemplína v Trebišove
Sudzinová, Janka -- Kačániová, Miroslava -- Rovná, Katarína
Zo súčasného vinárstva, vinohradníctva a spotrebiteľského prostredia: zborník vedeckých, odborných a diskusných príspevkov zo 9. ročníka konferencie "Tokaj 2018" s medzinárodnou účasťou, konanej 7. apríla 2018 na Zemplínskej šírave Regionálnou rozvojovou agentúrou pre rozvoj Dolného Zemplína v Trebišove. 1st ed. Trebišov : Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína, 2018. 105 p. ISBN 978-80-971784-7-5.
conference proceedingsRedakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)2018Details
Zoznámte sa s najkonzumovanejšou hubou na svete – Agaricus bisporus
Golian, Marcel -- Cigáňová, Slávka
Zoznámte sa s najkonzumovanejšou hubou na svete – Agaricus bisporus.  In Veda na dosah. Bratislava : Centrum vedecko-technických informácií SR. (2018), URL: http://vedanadosah.cvtisr.sk/zoznamte-sa-s-najkonzumovanejsou-hubou-na-svete-agaricus-bisporus.
článok v elektronickom zdrojiPráce zverejnené na internete2018Details
22nd international scientific conference, 4th – 6th October 2017, Mountain hotel AKADEMIK Račkova dolina
Halászová, Klaudia
Enviro Nitra 2017: 22nd international scientific conference, 4th – 6th October 2017, Mountain hotel AKADEMIK Račkova dolina. 1st ed. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita (Nitra, Slovensko), 2018. 48 p. ISBN 978-80-552-1800-7.
conference proceedingsRedakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)2018Details