Faculty of Horticulture and Landscape Engineering - list of publications

The application shows a list of publications of the selected department. The publication - department relationship can be modified by means of the My publications and their administration application. The Select department option is located in the section containing information on all kinds of publications, the Field of publication section in particular.

Type:
Year:
Order by:

Number of entries found: 170

PublicationsType of resultDescription KPČYearDetails
A kereszténység szimbólumai a tardoskeddi tájban
Tóth, Attila
Symboly kresťanstva v tvrdošovskej krajine = A kereszténység szimbólumai a tardoskeddi tájban. In Tvrdošovský spravodaj. 20, 2 (2017), p. 13--17. ISSN 1339-2530.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Agrotechnické a legislatívne aspekty využitia listových hnojív Sulka - K a Sulka - Ca vo vinohradníckej výrobe
Ailer, Štefan -- Jedlička, Jaroslav
Agrotechnické a legislatívne aspekty využitia listových hnojív Sulka - K a Sulka - Ca vo vinohradníckej výrobe. In PODHOREC, I. Agrokonfera: medzinárodná vedecká konferencia, 27. - 28. apríl 2017, Beladice. 1. vyd. Nitra : Garmond, 2017, s. 6--15. ISBN 978-80-557-1321-2.
article in a proceedingsPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2017Details
Ako pestovať kardu a artičoku?
Valšíková-Frey, Magdaléna
Ako pestovať kardu a artičoku?. In Roľnícke noviny. 87, (2017), p. 31. ISSN 1335-440X.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Ako predĺžiť kvalitu potravín?
Valšíková, Magdaléna
Ako predĺžiť kvalitu potravín?. In Roľnícke noviny. 88, (2017), p. 25. ISSN 1335-440X.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Analysis of sewage susceptibility to biodegradation on an example of sewage treatment plant in Wodzisław Śląski
Chmielowski, Krzysztof -- Wąsik, Ewa -- Operacz, Agnieszka -- Bugajski, Piotr -- Kaczor, Grzegorz -- Jurík, Ľuboš
Analysis of sewage susceptibility to biodegradation on an example of sewage treatment plant in Wodzisław Śląski. In Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich. 4 (2017), p. 1427--1443. ISSN 1732-5587.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2017Details
Analysis of the development of available soil water storage in the Nitra river catchment
Tárník, Andrej -- Tárníková, Mária
Analysis of the development of available soil water storage in the Nitra river catchment. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 245, 062017 (2017), p. 6. ISSN 1757-8981.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2017Details
Analýza sedimentov tajchu Veľká Richňava
Jurík, Ľuboš -- Sedmáková, Miroslava -- Fuska, Jakub
Analýza sedimentov tajchu Veľká Richňava. In Sedimenty vodných tokov a nádrží. Bratislava: Slovenská vodohospodárska spoločnosť, 2017, s. 149--158. ISBN 978-80-89740-13-0 (brož.).
article in a proceedingsPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2017Details
Analýza zmeny akumulačnej kapacity vybraných umeleckých vodných nádrží Banskoštiavnického vodohospodárskeho systému
Weis, Karol -- Kubinský, Daniel -- Fuska, Jakub -- Petrovič, František
Analýza zmeny akumulačnej kapacity vybraných umeleckých vodných nádrží Banskoštiavnického vodohospodárskeho systému. 1. vyd. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2017. 107 p. ISBN 978-80-558-1150-5.
professional bookVedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách2017Details
Aplikovanie výstupov, poznatkov, vedomostí a skúseností z vedy, výskumu, vzdelávania a z praxe pôdohospodárskeho zamerania a príbuzných oblastí v rôznom spektre ich reálneho využívania: zborník vedeckých, odborných a diskusných príspevkov zo 6. ročníka konferencie "Tokaj 2017" s medzinárodnou účasťou konanej 28. januára 2017 Regionálnou rozvojovou agentúrou pre rozvoj Dolného Zemplína v Trebišove
Sudzinová, Janka -- Kačániová, Miroslava -- Rovná, Katarína
Aplikovanie výstupov, poznatkov, vedomostí a skúseností z vedy, výskumu, vzdelávania a z praxe pôdohospodárskeho zamerania a príbuzných oblastí v rôznom spektre ich reálneho využívania: zborník vedeckých, odborných a diskusných príspevkov zo 6. ročníka konferencie "Tokaj 2017" s medzinárodnou účasťou konanej 28. januára 2017 Regionálnou rozvojovou agentúrou pre rozvoj Dolného Zemplína v Trebišove. 1. vyd. Trebišov : Regionálná rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína, 2017. 95 p. ISBN 978-80-971784-4-4.
conference proceedingsRedakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)2017Details
Application of rain gardens to an urban area housing estate in Nitra, Slovakia
Vaculová, Veronika -- Štěpánková, Roberta
Application of rain gardens to an urban area housing estate in Nitra, Slovakia. In Acta horticulturae et regiotecturae. 20, 1 (2017), p. 1--5. ISSN 1335-2563.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Area-storage capacity curve of historic artificial water reservoir Ottergrund, Slovakia - assessment of the historical data with the use of GIS tools
Fuska, Jakub -- Kubinský, Daniel -- Weis, Karol -- Lackóová, Lenka -- Pokrývková, Jozefína -- Leitmanová, Mária -- Panagopoulos, Thomas
Area-storage capacity curve of historic artificial water reservoir Ottergrund, Slovakia - assessment of the historical data with the use of GIS tools. In Journal of Ecological Engineering. 18, 1 (2017), p. 49--57. ISSN 2081-139X.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2017Details
Assessment of green infrastructure in the cadastral area of Šaľa
Bihuňová, Mária -- Halajová, Denisa -- Tóth, Attila -- Štrba, Peter
Assessment of green infrastructure in the cadastral area of Šaľa. In Journal of Landscape management. 8, 1 (2017), p. 58--74. ISSN 1804-2821.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2017Details
Assessment of chosen woody plants introduction through growth and physiology characteristics
Supuka, Ján -- Alkurdi, Maryam -- Uhrin, Peter -- Halajová, Denisa
Assessment of chosen woody plants introduction through growth and physiology characteristics. In Thaiszia. 27, 1 (2017), p. 1--15. ISSN 1210-0420.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2017Details
Biochar and biochar with N-fertilizer affect soil N2O emission in Haplic Luvisol
Horák, Ján -- Kondrlová, Elena -- Igaz, Dušan -- Šimanský, Vladimír -- Felber, R. -- Lukáč, Martin -- Balašov, E.V. -- Bučkina, N.P. -- Rižija, Elena -- Jankowski, Michal
Biochar and biochar with N-fertilizer affect soil N2O emission in Haplic Luvisol. In Biologia. 72, 9 (2017), p. 995--1001. ISSN 0006-3088.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich karentovaných časopisoch2017Details
Biological effect of magnetic field on the fermentation of wine
Dobšinský, Jakub -- Jedlička, Jaroslav
Biological effect of magnetic field on the fermentation of wine.  In Potravinárstvo. Nitrianske Hrnčiarovce : Združenie HACCP Consulting. 11, 1 (2017), p. 575--579. ISSN 1337-0960. URL: https://dx.doi.org/10.5219/762.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2017Details
Biouhlie ako potenciálne hodnotný agronomický nástroj pre zlepšenie humusového režimu a agregovateľnosti pôd
Šimanský, Vladimír -- Horák, Ján -- Igaz, Dušan
Biouhlie ako potenciálne hodnotný agronomický nástroj pre zlepšenie humusového režimu a agregovateľnosti pôd. In Hydrologie malého povodí 2017. Praha Ústav pro hydrodynamiku AVČR: ISBN 978-80-87117-15-6 (brož.).
article in a proceedingsPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2017Details
Bonsaje v okrasnej štruktúre mestskej a obecnej vegetácie
Sudzina, Marián -- Kačániová, Miroslava -- Rovná, Katarína
Bonsaje v okrasnej štruktúre mestskej a obecnej vegetácie. In Komunální technika. 11, (2017), p. 38. ISSN 1802-2391.
article in a professional periodicalOdborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch2017Details
Bôb: strukovina plná bielkovín
Valšíková-Frey, Magdaléna
Bôb: strukovina plná bielkovín. In Roľnícke noviny. 87, (2017), p. 27. ISSN 1335-440X.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Carbon sequestration in water-stable aggregates under biochar and biochar with nitrogen fertilization
Šimanský, Vladimír -- Horák, Ján -- Kováčik, Peter -- Bajčan, Daniel
Carbon sequestration in water-stable aggregates under biochar and biochar with nitrogen fertilization. In Bulgarian Journal of Agricultural Science. 23, 3 (2017), p. 429--435. ISSN 1310-0351.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2017Details
Cibuľa a cesnak podporia celkovú imunitu
Valšíková, Magdaléna
Cibuľa a cesnak podporia celkovú imunitu. In Roľnícke noviny. 88, (2017), p. 31. ISSN 1335-440X.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Comparative study on natural plant antibiotics – vegetable and their consumption among college students
Juríková, Tünde -- Viczayová, Ildikó -- Hegedűsová, Alžbeta -- Mlček, Jiří -- Kontra, József -- Snopek, Lukáš -- Golian, Marcel
Comparative study on natural plant antibiotics – vegetable and their consumption among college students.  In Potravinárstvo. Nitrianske Hrnčiarovce : Združenie HACCP Consulting. 11, 1 (2017), p. 452--459. ISSN 1337-0960. URL: https://dx.doi.org/10.5219/778.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2017Details
Comparison of service characteristics of two town's WWTP
Jurík, Ľuboš -- Kaletová, Tatiana -- Sedmáková, Miroslava -- Balážová, Petra -- Červeňanská, Andrea
Comparison of service characteristics of two town's WWTP. In Journal of Ecological Engineering. 18, 3 (2017), p. 61--67. ISSN 2081-139X.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2017Details
Content of selected bioactive substances in dependence on lighting in microgreens
Andrejiová, Alena -- Hegedűsová, Alžbeta -- Mezeyová, Ivana -- Kóňová, Elka
Content of selected bioactive substances in dependence on lighting in microgreens. In Acta horticulturae et regiotecturae. 20, 1 (2017), p. 6--10. ISSN 1335-2563.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Cultural ecosystem services provided by brownfield landscapes in the urban green infrastructure: case study Ruhr Metropolis, Germany
Tóth, Attila -- Smoljan, Ivana Antolovič -- Ellerbaek, Anna Gerd -- Hamm, Astrid -- Späth, Renate
Cultural ecosystem services provided by brownfield landscapes in the urban green infrastructure: case study Ruhr Metropolis, Germany.  In Green infrastructure: Nature based solutions for sustainable and resilient cities. Rome : Consiglio Nazionale delle Ricerche. (2017), p. 299. URL: http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.21512.32000.
článok v elektronickom zdrojiAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2017Details
Cultural landscape, floods and remote sensing
Húska, Dušan -- Jurík, Ľuboš -- Tátošová, Lucia -- Šinka, Karol -- Jakabovičová, Johana
Cultural landscape, floods and remote sensing. In Journal of Ecological Engineering. 18, 3 (2017), p. 31--36. ISSN 2081-139X.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2017Details
Designing the alluvial riverbeds in curved paths
Macura, Viliam -- Škrinár, Andrej -- Štefunková, Zuzana -- Muchová, Zlatica -- Majorošová, Martina
Designing the alluvial riverbeds in curved paths. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 245, 032063 (2017), p. 3. ISSN 1757-8981.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2017Details
Determination of surface runoff from the modelled area
Kaletová, Tatiana -- Németová, Zuzana
Determination of surface runoff from the modelled area. In Environment, earth and ecology. 1, 1 (2017), p. 61--66. ISSN 2451-4225.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2017Details
Dimensioning of contour and riaparian buffer strips
Antal, Jaroslav -- Borza, Tomáš
Dimensioning of contour and riaparian buffer strips. In Degradation and revitalization of soil and landscape. Olomouc: Palacký University Olomouc, 2017, s. 97. ISBN 978-80-244-5192-3 (brož.).
article in a proceedingsPostery zo zahraničných konferencií2017Details
Druhy jarných šalátov I.
Valšíková, Magdaléna
Druhy jarných šalátov I. In Roľnícke noviny. 87, (2017), p. 31. ISSN 1335-440X.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Druhy jarných šalátov II.
Valšíková, Magdaléna
Druhy jarných šalátov II. In Roľnícke noviny. 87, (2017), p. 41. ISSN 1335-440X.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Dulovec japonský
Kobolka, Radoslav -- Komžík, Marián
Dulovec japonský. In Sady a vinice. 12, (2017), p. 24--25. ISSN 1336-7684.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Effect of zinc fertilisation on yield and selected qualitative parameters of broccoli
Šlosár, Miroslav -- Mezeyová, Ivana -- Hegedűsová, Alžbeta -- Andrejiová, Alena -- Kováčik, Peter -- Lošák, Tomáš -- Kopta, Tomáš -- Keutgen, Anna Jadwiga
Effect of zinc fertilisation on yield and selected qualitative parameters of broccoli. In Plant, soil and environment. 63, 6 (2017), p. 282--287. ISSN 1214-1178.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2017Details
Ekologická ochrana a stupeň napadnutia múčnatkou viniča
Kusá, Zuzana -- Bernáth, Slavko
Ekologická ochrana a stupeň napadnutia múčnatkou viniča.  In Záhradníctvo 2016: zborník vedeckých prác. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2017), p. 292--299.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2017Details
Evaluation of hyperspectral data for assessing the physiological traits of diverse wheat genetic resources in field phenotyping
Botyanszká, Lenka -- Živčák, Marek -- Brestič, Marián -- Olšovská, Katarína -- Kovár, Marek -- Bárek, Viliam -- Hauptvogel, Pavol
Evaluation of hyperspectral data for assessing the physiological traits of diverse wheat genetic resources in field phenotyping.  In COST WG1 / EPPN. Novi Sad : Institute of Field and Vegetable Crops. (2017), p. 41. ISBN 978-86-80417-77-6.
článok v elektronickom zdrojiAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2017Details
Evaluation of changes in selected antioxidants content in lesser known varieties of opal basilsin dependence on nutrition in the form of selenium
Gočál, Peter -- Andrejiová, Alena -- Hegedűsová, Alžbeta
Hodnotenie zmien obsahu vybraných antioxidantov v menej známych odrodách opálovej bazalky pravej v závislosti od výživy vo forme selénu: Evaluation of changes in selected antioxidants content in lesser known varieties of opal basilsin dependence on nutrition in the form of selenium. In IGAZ, D. Študentská vedecká konferencia FZKI 2017: zborník príspevkov, Nitra - 26. apríl 2017. s. 41.
article in a proceedingsAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2017Details
Evaluation of quantitative and qualitative characteristics of selected celery (Apium graveolens L. var. Dulce) varieties in the context of the juice production
Gubovičová, Silvia -- Andrejiová, Alena -- Hegedűsová, Alžbeta
Hodnotenie kvantitatívnych a kvalitatívnych vlastností vybraných odrôd zeleru stopkového (Apium graveolens L. var. Dulce) v kotexte výroby surovej šťavy: Evaluation of quantitative and qualitative characteristics of selected celery (Apium graveolens L. var. Dulce) varieties in the context of the juice production. In IGAZ, D. Študentská vedecká konferencia FZKI 2017: zborník príspevkov, Nitra - 26. apríl 2017. s. 44.
article in a proceedingsAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2017Details
Evaluation of the foliar application effect of selenium on the qualitative and quantitative parametres of tomato (Lycopersicon esculentum Mill.) fruits and tomato juice
Kubáň, Lukáš -- Andrejiová, Alena
Zhodnotenie vplyvu foliárnej aplikácie selénu na kvalitatívne a kvantitatívne parametre plodov rajčiaka jedlého (Lycopersicon esculentum Mill.) a rajčinovej šťavy: Evaluation of the foliar application effect of selenium on the qualitative and quantitative parametres of tomato (Lycopersicon esculentum Mill.) fruits and tomato juice. In IGAZ, D. Študentská vedecká konferencia FZKI 2017: zborník príspevkov, Nitra - 26. apríl 2017. s. 38--39.
article in a proceedingsAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2017Details
Exotic species and the structure of a plant-galling network
Araújo, Walter Santos de -- Grandez-Rios, Julio Miguel -- Bergamini, Leonardo Lima -- Kollár, Ján
Exotic species and the structure of a plant-galling network. In Network Biology. 7, 2 (2017), p. 21--32. ISSN 2220-8879.
article in a professional periodical2017Details
Exploring urban agriculture as a component of multifunctional green infrastructure: Application of figure-ground plans as a spatial analysis tool
Tóth, Attila -- Timpe, Axel
Exploring urban agriculture as a component of multifunctional green infrastructure: Application of figure-ground plans as a spatial analysis tool.  In Moravian geographical reports. Warsaw : De Gruyter Open. 25, 3 (2017), p. 208--218. URL: https://doi.org/10.1515/mgr-2017-0018.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2017Details
Fenikel: zelenina i liečivka
Valšíková-Frey, Magdaléna
Fenikel: zelenina i liečivka. In Roľnícke noviny. 87, 40 (2017), p. 21. ISSN 1335-440X.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Field phenotyping of leaf traits in relation to hyperspectral data in wheat genebank collection
Živčák, Marek -- Brestič, Marián -- Olšovská, Katarína -- Kovár, Marek -- Bárek, Viliam -- Hauptvogel, Pavol -- Yang, Xinghong
Field phenotyping of leaf traits in relation to hyperspectral data in wheat genebank collection.  In COST Action FA1306. Oeiras : National institute for agrarian and veterinary research. (2017), p. 68.
článok v elektronickom zdrojiAbstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)2017Details
Garden tourism: reasons for opening private gardens in the UK National Garden Scheme
Čakovská, Barbora
Garden tourism: reasons for opening private gardens in the UK National Garden Scheme. In Current Issues in Tourism. 20, (2017), p. 2017.
article in a professional periodical2017Details
GIS údaje ako podklad k bezpečnosti prevádzky VN Čerenec
Gacko, Igor -- Jurík, Ľuboš -- Šinka, Karol
GIS údaje ako podklad k bezpečnosti prevádzky VN Čerenec.  In Manažment povodí a extrémne hydrologické javy. Banská Bystrica : Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku. (2017), ISBN 978-80-89740-16-1.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2017Details
Growth monitoring of above ground parts of the plants in conditions of soil water content changes
Bárek, Viliam -- Halaj, Peter -- Klimaj, Alan -- Kišš, Vladimír
Growth monitoring of above ground parts of the plants in conditions of soil water content changes. In The roles of soil, plant, water and waste analyses in food security and environmental quality. Nanjing: Institute of soil sciences, 2017, s. 93.
article in a proceedingsRôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií.2017Details
Hodnotenie vín na Dňoch vína Nemčiňany 2017 z pohľadu profilácie posudzovateľov
Ailer, Štefan
Hodnotenie vín na Dňoch vína Nemčiňany 2017 z pohľadu profilácie posudzovateľov. In Vinič a víno. 17, 4 (2017), p. 142. ISSN 1335-7514.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Hodnotenie zmien obsahu vybraných antioxidantov v bazalke posvätnej - Tulsi v závislosti od výživy vo forme selénu
Mezeyová, Ivana -- Hegedűsová, Alžbeta -- Kačmárová, Zuzana
Hodnotenie zmien obsahu vybraných antioxidantov v bazalke posvätnej - Tulsi v závislosti od výživy vo forme selénu. In Aktuální otázky pěstování léčivých, aromatických a kořeninových rostlin. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2017, s. 21. ISBN 978-80-7509-501-5 (brož.).
article in a proceedingsAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2017Details
How does biochar and biochar with nitrogen fertilization influence soil reaction?
Šimanský, Vladimír -- Klimaj, Alan
How does biochar and biochar with nitrogen fertilization influence soil reaction?. In Journal of Ecological Engineering. 18, 5 (2017), p. 50--54. ISSN 2081-139X.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2017Details
Changes in biological and physical parameters of soils with different texture after biochar application
Bučkina, N.P. -- Balašov, E.V. -- Šimanský, Vladimír -- Igaz, Dušan -- Horák, Ján
Izmenenie biologičeskich i fizičeskich parametrov počv raznogo granulometričeskogo sostava posle vnesenija biouglja = Changes in biological and physical parameters of soils with different texture after biochar application. In Sel'skokhozyaistvennaya Biologiya. 52, 3 (2017), p. 471--477. ISSN 0131-6397.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2017Details
Changes in biological and physical parameters of soils with different texture after biochar application
Bučkina, N.P. -- Balašov, E.V. -- Šimanský, Vladimír -- Igaz, Dušan -- Horák, Ján
Izmenenie biologičeskich i fizičeskich parametrov počv raznogo granulometričeskogo sostava posle vnesenija biouglja = Changes in biological and physical parameters of soils with different texture after biochar application. In Sel'skokhozyaistvennaya Biologiya. 52, 3 (2017), p. 471--477. ISSN 0131-6397.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2017Details
Identification of stagnation reasons in the field of land consolidation in Slovakia compared with the Czech Republic
Muchová, Zlatica -- Leitmanová, Mária -- Jusková, Kateřina -- Konc, Ľubomír -- Vašek, Andrej
Identification of stagnation reasons in the field of land consolidation in Slovakia compared with the Czech Republic. In Journal of water and land development. 33, 1 (2017), p. 141--148. ISSN 1429-7426.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2017Details
Impact of nutrition on the quality and quantity of cauliflower florets
Uher, Anton -- Mezeyová, Ivana -- Hegedűsová, Alžbeta -- Šlosár, Miroslav
Impact of nutrition on the quality and quantity of cauliflower florets.  In Potravinárstvo. Nitrianske Hrnčiarovce : Združenie HACCP Consulting. 1, 1 (2017), p. 113--119. ISSN 1337-0960. URL: https://dx.doi.org/10.5219/723.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2017Details
Influence of discharge on fish habitat suitability curves in mountain watercourses in IFIM methodology
Macura, Viliam -- Štefunková, Zuzana -- Majorošová, Martina -- Halaj, Peter -- Škrinár, Andrej
Influence of discharge on fish habitat suitability curves in mountain watercourses in IFIM methodology. In Journal of hydrology and hydromechanics. 66, 1 (2017), p. 12--22. ISSN 0042-790X.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2017Details
Influence of varietal variability and drug processing on the content of selected antioxidants in wider species spectrum of genus Metha spp.
Kellnerová, Katarína -- Andrejiová, Alena -- Hegedűsová, Alžbeta
Vplyv odrodovej variability a spracovania drogy na obsah vybraných antioxidantov v širšom odrodovom spektre druhov rodu mäta (Metha spp.): Influence of varietal variability and drug processing on the content of selected antioxidants in wider species spectrum of genus Metha spp. In IGAZ, D. Študentská vedecká konferencia FZKI 2017: zborník príspevkov, Nitra - 26. apríl 2017. s. 45.
article in a proceedingsAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2017Details
Intenzívna technológia pestovania orecha kráľovského
Paulen, Oleg
Intenzívna technológia pestovania orecha kráľovského. In Sady a vinice. 12, (2017), p. 16--20. ISSN 1336-7684.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Jarné práce môžu pomaly začať
Valšíková, Magdaléna
Jarné práce môžu pomaly začať. In Roľnícke noviny. 88, (2017), p. 27. ISSN 1335-440X.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Je čas zberať špenát siaty
Valšíková-Frey, Magdaléna
Je čas zberať špenát siaty. In Roľnícke noviny. 87, (2017), p. 33. ISSN 1335-440X.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Keď začína rok v záhrade
Valšíková, Magdaléna
Keď začína rok v záhrade. In Roľnícke noviny. 88, (2017), p. 21. ISSN 1335-440X.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Kedy zberať cibuľovú zeleninu?
Valšíková-Frey, Magdaléna
Kedy zberať cibuľovú zeleninu?. In Roľnícke noviny. 87, (2017), p. 27. ISSN 1335-440X.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Koncepcia revitalizácie hydromelioračných sústav na Slovensku
Jahnátek, Ľubomír -- Alena, Ján -- Barbarič, Martin -- Bielik, Peter -- Bobovník, Matej -- Buday, Štefan -- Halászová, Klaudia -- Illáš, Martin -- Jánošíková, Slávka -- Jurík, Ľuboš -- Krištofíková, Jana -- Mihálek, Pavol -- Mihina, Štefan -- Mindová, Petra -- Nagyová, Laura -- Németh, František -- Pícha, Emil -- Puškáč, Jaroslav -- Sobocká, Jaroslava -- Svetlík, Ján -- Tvrdá, Andrea -- Vajs, Ján -- Vargová, Jana
Koncepcia revitalizácie hydromelioračných sústav na Slovensku. S.l.  : s.n. (2017),
electronic documents (text and hypertext documents, databases, presentations)Práce zverejnené na internete2017Details
Land consolidation in Slovakia and possibilities offered by landscape modelling
Muchová, Zlatica -- Petrovič, František
Pozemkové úpravy na Slovensku a možnosti modelovania krajiny = Land consolidation in Slovakia and possibilities offered by landscape modelling. In Životné prostredie. 51, (2017), p. 32--36. ISSN 0044-4863.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Landscape-ecological optimization of hydric potential in foothills region with dispersed settlements. A case study of Nova Bosaca, Slovakia
Petrovič, František -- Stranovský, Pavol -- Muchová, Zlatica -- Falťan, Vladimír -- Skokanová, Hana -- Havlíček, Marek -- Gabor, M. -- Špulerová, Jana
Landscape-ecological optimization of hydric potential in foothills region with dispersed settlements. A case study of Nova Bosaca, Slovakia. In Applied Ecology and Environmental Research. 15, 1 (2017), p. 379--400. ISSN 1589-1623.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2017Details
Liečivé a koreninové rastliny
Valšíková-Frey, Magdaléna
Liečivé a koreninové rastliny. In Roľnícke noviny. 87, (2017), p. 33. ISSN 1335-440X.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Lienková pachuť vo víne
Pintér, Eduard
Lienková pachuť vo víne. In Sady a vinice. 12, 4 (2017), p. 46--47. ISSN 1336-7684.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Mangold - cvikla listová
Valšíková-Frey, Magdaléna
Mangold - cvikla listová. In Roľnícke noviny. s. 23.
article in a proceedingsOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Med prispieva k zdravej výžive a efektívny je aj v liečiteľstve
Valšíková, Magdaléna -- Sudzina, Marián
Med prispieva k zdravej výžive a efektívny je aj v liečiteľstve. In Roľnícke noviny. 88, (2017), p. 26. ISSN 1335-440X.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Meliorácie v poľnohospodárstve: vlastnosti pôdy, odvodňovanie a zavlažovanie
Jobbágy, Ján -- Krištof, Koloman -- Bárek, Viliam
Meliorácie v poľnohospodárstve: vlastnosti pôdy, odvodňovanie a zavlažovanie. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2017. 253 p. ISBN 978-80-552-1676-8.
textbookVysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách2017Details
Modeling of nitrous oxide emissions (N2O) under different tillage systems for orthic luvisol in Western Slovakia
Horák, Ján -- Igaz, Dušan
Modeling of nitrous oxide emissions (N2O) under different tillage systems for orthic luvisol in Western Slovakia. In Journal of International Scientific Publications : Ecology and Safety. 11, (2017), p. 275--281. ISSN 1314-7234.
article in a professional periodicalPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2017Details
Monitoring a bilancia zásob pôdnej vody v povodí rieky Nitra
Tárník, Andrej
Monitoring a bilancia zásob pôdnej vody v povodí rieky Nitra. In Hydrologie malého povodí 2017. Praha Ústav pro hydrodynamiku AVČR: ISBN 978-80-87117-15-6 (brož.).
article in a proceedingsPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2017Details
Mrazenie zeleniny, ovocia...
Valšíková-Frey, Magdaléna
Mrazenie zeleniny, ovocia. In Roľnícke noviny. 87, 46 (2017), p. 25. ISSN 1335-440X.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Multiparametric analysys of factor caused plant water stress
Halaj, Peter -- Bárek, Viliam -- Klimaj, Alan -- Kišš, Vladimír
Multiparametric analysys of factor caused plant water stress. In The roles of soil, plant, water and waste analyses in food security and environmental quality. Nanjing: Institute of soil sciences, 2017, s. 94.
article in a proceedingsRôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií.2017Details
Nároky na hlúbovú zeleninu
Valšíková-Frey, Magdaléna
Nároky na hlúbovú zeleninu. In Roľnícke noviny. 87, 31 (2017), p. 23. ISSN 1335-440X.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Nároky zeleniny na vodu
Valšíková-Frey, Magdaléna
Nároky zeleniny na vodu. In Roľnícke noviny. 87, 32 (2017), p. 27. ISSN 1335-440X.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Obohacovanie mestskej a obecnej verejnej zelene taxónmi s okrasnými plodmi
Sudzina, Marián -- Kačániová, Miroslava -- Rovná, Katarína
Obohacovanie mestskej a obecnej verejnej zelene taxónmi s okrasnými plodmi. In Komunální technika. 11, (2017), p. 22--23. ISSN 1802-2391.
article in a professional periodicalOdborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch2017Details
Occurrence of oriental chestnut gall wasp Dryocosmus kuriphilus (Hymenoptera, Cynipidae) in Slovakia - short communication
Pástor, Michal -- Juhásová, Gabriela -- Juhás, Dušan -- Bakay, Ladislav -- Kollár, Ján -- Benčať, Tibor
Occurrence of oriental chestnut gall wasp Dryocosmus kuriphilus (Hymenoptera, Cynipidae) in Slovakia - short communication. In Plant protection science. 53, 3 (2017), p. 2017. ISSN 1212-2580.
article in a professional periodical2017Details
Odpovedáme na listy čitateľov
Ailer, Štefan
Odpovedáme na listy čitateľov. In Vinič a víno. 17, 3 (2017), p. 106. ISSN 1335-7514.
article in a professional periodicalRôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií.2017Details
Oplata adiacencka w Polsce I "oplata na rzecz rozwoju" w republice Slowackiej - róznice i podobienstwa
Król, Karol -- Gawronski, Krzysztof -- Halva, Jozef -- Pagáč, Jakub
A betterment levy in Poland and a "fee payable to development" in the Slovak Republic - differences and similarities = Oplata adiacencka w Polsce i "oplata na rzecz rozwoju" w republice Slowackiej - róznice i podobienstwa. In Acta scientiarum Polonorum. 16, 2 (2017), p. 137--146. ISSN 1644-0765.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2017Details
Optimization of growing technological processes and the influence of nutrition on the yield and content of selected bioactive compounds in edible oyster mushroom (Pleurotus ostreatus)
Golian, Marcel -- Hegedűsová, Alžbeta -- Szabová, Eva
Optimalizácia technologických postupov pestovania a vplyv výživy na úrodu a obsah vybraných bioaktívnych látok jedlej huby hlivy ustricovitej (Pleurotus ostreatus): Optimization of growing technological processes and the influence of nutrition on the yield and content of selected bioactive compounds in edible oyster mushroom (Pleurotus ostreatus).  In Študentská vedecká konferencia FZKI 2017: zborník príspevkov, Nitra - 26. apríl 2017. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2017), p. 37.
článok v elektronickom zdrojiAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2017Details
Orange wine: oranžový názov-zlatožltý vzhľad
Ailer, Štefan
Orange wine: oranžový názov-zlatožltý vzhľad. In Vinič a víno. 17, (2017), p. 14. ISSN 1335-7514.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Ošetrovanie a údržba živých plotov rezom vo verejnej zeleni miest a obcí
Sudzina, Marián -- Rovná, Katarína -- Kačániová, Miroslava
Ošetrovanie a údržba živých plotov rezom vo verejnej zeleni miest a obcí. In Komunální technika. 11, (2017), p. 50. ISSN 1802-2391.
article in a professional periodicalOdborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch2017Details
PESFOR-W: improving the design and environmental effectiveness of woodlands for water payments for ecosystem services
Valatin, Gregory -- Abildtrup, Jens -- Accastello, Cristian -- Tawaha-Al, Abdel Rahman Mohammad Said -- Andreucci, Maria-Beatrice -- Bihuňová, Mária -- Tóth, Attila
PESFOR-W: improving the design and environmental effectiveness of woodlands for water payments for ecosystem services.  In Research ideas and outcomes. Sofia : Pensoft Publishers. 3, (2017), p. 2017. URL: http://dx.doi.org/10.3897/rio.3.e13828.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2017Details
Pestovanie koreninovej papriky
Valšíková-Frey, Magdaléna -- Rehuš, Marián -- Komár, Patrik
Pestovanie koreninovej papriky. In Roľnícke noviny. 87, 36 (2017), p. 23. ISSN 1335-440X.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Pestujeme karfiol a brokolicu
Valšíková-Frey, Magdaléna
Pestujeme karfiol a brokolicu. In Roľnícke noviny. 87, (2017), p. 33. ISSN 1335-440X.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Pivnica - sklad ovocia a zeleniny
Valšíková-Frey, Magdaléna
Pivnica - sklad ovocia a zeleniny. In Roľnícke noviny. 87, 47 (2017), p. 27. ISSN 1335-440X.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Plasticity of root system of the juvenile woody plants under conditions of drought
Paganová, Viera -- Jureková, Zuzana
Plasticita koreňov juvenilných drevín v podmienkach sucha = Plasticity of root system of the juvenile woody plants under conditions of drought. In Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2017. Praha: Česká zemědělská univerzita, 2017, s. 12--18. ISBN 978-80-213-2767-2 (brož.).
article in a proceedingsPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2017Details
Pomiar efektywności witryn internetowych gospodarstw agroturystycznych z Polski i Słowacji
Król, Karol -- Halva, Jozef
Measuring efficiency of websites of agrotouristic farms from Poland and Slovakia = Pomiar efektywności witryn internetowych gospodarstw agroturystycznych z Polski i Słowacji. In Economic and regional studies. 10, 2 (2017), p. 50--59. ISSN 2083-3725.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2017Details
Poradca pre správcov zelene v mestách a obciach - Február 2017
Sudzina, Marián -- Rovná, Katarína -- Kačániová, Miroslava
Poradca pre správcov zelene v mestách a obciach - Február 2017. In Komunální technika. 11, (2017), p. 34. ISSN 1802-2391.
article in a professional periodicalOdborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch2017Details
Poradca pre správcov zelene v mestách a obciach - Január 2017
Sudzina, Marián -- Rovná, Katarína -- Kačániová, Miroslava
Poradca pre správcov zelene v mestách a obciach - Január 2017. In Komunální technika. 11, (2017), p. 24. ISSN 1802-2391.
article in a professional periodicalOdborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch2017Details
Poradca pre správcov zelene v mestách a obciach - Júl 2017
Sudzina, Marián -- Kačániová, Miroslava -- Rovná, Katarína
Poradca pre správcov zelene v mestách a obciach - Júl 2017. In Komunální technika. 11, 7 (2017), p. 52. ISSN 1802-2391.
article in a professional periodicalOdborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch2017Details
Poradca pre správcov zelene v mestách a obciach - Jún 2017
Sudzina, Marián -- Rovná, Katarína -- Kačániová, Miroslava
Poradca pre správcov zelene v mestách a obciach - Jún 2017. In Komunální technika. 11, (2017), p. 47. ISSN 1802-2391.
article in a professional periodicalOdborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch2017Details
Poradca pre správcov zelene v mestách a obciach - September 2017
Sudzina, Marián -- Rovná, Katarína -- Kačániová, Miroslava
Poradca pre správcov zelene v mestách a obciach - September 2017. In Komunální technika. 11, 9 (2017), p. 37. ISSN 1802-2391.
article in a professional periodicalOdborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch2017Details
Poradca pre správcov zelene v mestách a obciach Máj 2017
Sudzina, Marián -- Rovná, Katarína -- Kačániová, Miroslava
Poradca pre správcov zelene v mestách a obciach Máj 2017. In Komunální technika. 11, (2017), p. 46. ISSN 1802-2391.
article in a professional periodicalOdborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch2017Details
Poradca pre správcov zelene v mestách a obciach Marec 2017
Sudzina, Marián -- Rovná, Katarína -- Kačániová, Miroslava
Poradca pre správcov zelene v mestách a obciach Marec 2017. In Komunální technika. 11, (2017), p. 33. ISSN 1802-2391.
article in a professional periodicalOdborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch2017Details
Possibilities for recreation of the protected natural area Rolfesova baňa in Nitra city, Slovakia
Bihuňová, Mária -- Halajová, Denisa
Possibilities for recreation of the protected natural area Rolfesova baňa in Nitra city, Slovakia. In Problems of landscape protection and management in XXI century. Warszawa: Warsaw University of Life Sciences Press, 2017, s. 34.
article in a proceedingsAbstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)2017Details
Posúdenie presnosti priestorových dát získaných nízkonákladovou technológiou UAS
Kočica, Jakub -- Kliment, Marcel -- Bulíková, Michaela
Posúdenie presnosti priestorových dát získaných nízkonákladovou technológiou UAS.  In Geodetický a kartografický obzor. Praha : Český úřad zeměměřický a katastrální ;. 63, 11 (2017), p. 221--240. URL: http://egako.eu/wp-content/uploads/2017/11/gako_2017_11.pdf.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2017Details
Potenciál listových hnojív na báze polysulfidickej síry vo vinohradníckej výrobe nie je naplno využitý
Ailer, Štefan -- Jedlička, Jaroslav -- Paulen, Oleg
Potenciál listových hnojív na báze polysulfidickej síry vo vinohradníckej výrobe nie je naplno využitý. In Vinař & víno. 9, (2017), p. 8--10. ISSN 1804-3054.
article in a professional periodicalOdborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch2017Details
Poznáte repík lekársky?
Valšíková-Frey, Magdaléna
Poznáte repík lekársky?. In Roľnícke noviny. 87, (2017), p. 35. ISSN 1335-440X.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Poznáte špenát novozélandský?
Valšíková-Frey, Magdaléna
Poznáte špenát novozélandský?. In Roľnícke noviny. 87, 38 (2017), p. 27. ISSN 1335-440X.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Pozorovanie dendrologických zmien pri nástupe vodného stresu
Kišš, Vladimír -- Bárek, Viliam -- Manina, Martin
Pozorovanie dendrologických zmien pri nástupe vodného stresu. In KOMVY 2017. Bratislava: Slovenská technická univerzita, 2017, s. 63--67. ISBN 978-80-227-4749-3 (brož.).
article in a proceedingsPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2017Details
Právne, etické, sociologické a zdravotné aspekty využívania biologických hodnôt rastliny Cannabis
Jedlička, Jaroslav -- Ailer, Štefan
Právne, etické, sociologické a zdravotné aspekty využívania biologických hodnôt rastliny Cannabis. In PODHOREC, I. Agrokonfera: medzinárodná vedecká konferencia, 27. - 28. apríl 2017, Beladice. 1. vyd. Nitra : Garmond, 2017, s. 35--50. ISBN 978-80-557-1321-2.
article in a proceedingsPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2017Details
Pre and post land consolidation land fragmentation assessment
Muchová, Zlatica -- Tárníková, Mária -- Michal, Peter
Pre and post land consolidation land fragmentation assessment. In SGEM 2017. Sofia: STEP92 Technology, 2017, s. 461--468. ISBN 978-619-7408-02-7 (brož.).
article in a proceedingsPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2017Details
Prichádza sezóna rebarbory
Valšíková-Frey, Magdaléna
Prichádza sezóna rebarbory. In Roľnícke noviny. 87, 21 (2017), p. 31. ISSN 1335-440X.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Priit Tammeorg ... [et al.]
Tammeorg, Priit -- Bastos, Catarina Ana -- Jeffery, Simon -- Rees, Frédéric -- Kern, Jürgen -- Horák, Ján -- Kondrlová, Elena
Biochars in soils: towards the required level of scientific understanding. In Journal of environmental engineering and landscape management. 25, 2 (2017), p. 192--207. ISSN 1648-6897.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2017Details
Príručka pre optimálne nakladanie s biologicky rozložiteľnými komunálnymi odpadmi vo vidieckych sídlach Nitrianskeho samosprávneho kraja
Báreková, Anna -- Lackóová, Lenka -- Halászová, Klaudia -- Čakovská, Barbora
Príručka pre optimálne nakladanie s biologicky rozložiteľnými komunálnymi odpadmi vo vidieckych sídlach Nitrianskeho samosprávneho kraja. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2017. ISBN 978-80-552-1646-1.
professional bookOdborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách2017Details
Problems of Military Cemeteries Greenery - Case Study of the Military Cemetery in Zvolen
Halajová, Denisa -- Petreková, Denisa -- Bihuňová, Mária
Problems of Military Cemeteries Greenery - Case Study of the Military Cemetery in Zvolen. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 245, 052034 (2017), p. 5. ISSN 1757-8981.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2017Details
Problems of military cemeteries greenery: case study of the military cemetery in Zvolen
Halajová, Denisa -- Bihuňová, Mária -- Petreková, Denisa
Problems of military cemeteries greenery: case study of the military cemetery in Zvolen.  In WMCAUS 2017 - World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium. Praha : WMCAUS. (2017), p. 653. ISBN 978-80-270-1974-8.
článok v elektronickom zdrojiAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2017Details
Prvé jarné výsevy na záhony
Valšíková, Magdaléna
Prvé jarné výsevy na záhony. In Roľnícke noviny. 87, (2017), p. 31. ISSN 1335-440X.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Quality changes in organic and conventional Hokkaido pumpkin (Cucurbita maxima Duch.) during storage
Kopta, Tomáš -- Híc, Pavel -- Šlosár, Miroslav -- Pokluda, Robert
Quality changes in organic and conventional Hokkaido pumpkin (Cucurbita maxima Duch.) during storage. In Biological agriculture & horticulture. 33, (2017), p. 1--9. ISSN 0144-8765.
article in a professional periodical2017Details
Re-creation of the baroque castle garden in Bratislava. Reaction of the public
Tóth, Attila -- Feriancová, Ľubica -- Wernerová, Eva
Re-creation of the baroque castle garden in Bratislava. Reaction of the public.  In Creation/Reaction. London : University of Greenwich. (2017), p. 1269--1282. ISBN 978-0-9935909-6-2. URL: https://eclas2017.files.wordpress.com/2017/08/eclas-2017-book-proceedings.pdf.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2017Details
Reďkev siata: pestovanie a zber
Valšíková-Frey, Magdaléna
Reďkev siata: pestovanie a zber. In Roľnícke noviny. 87, 41 (2017), p. 25. ISSN 1335-440X.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Research of the dendrologic changes processes in plants and soil moisture as an indicator of the water stress
Kišš, Vladimír -- Bárek, Viliam
Výskum procesov dendrologických zmien rastlín a pôdnej vlhkosti ako indikátora nástupu vodného stresu: Research of the dendrologic changes processes in plants and soil moisture as an indicator of the water stress.  In Študentská vedecká konferencia FZKI 2017: zborník príspevkov, Nitra - 26. apríl 2017. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2017), p. 25--26.
článok v elektronickom zdrojiAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2017Details
Resveratrol a iné flavonoidy
Chlebo, Peter -- Chlebová, Zuzana -- Ailer, Štefan
Resveratrol a iné flavonoidy. In Vinotéka. 10, 3 (2017), p. 26--27. ISSN 1337-9003.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Revitalization and recreational proposal of the Váh riverbank
Bihuňová, Mária -- Halajová, Denisa -- Tóth, Attila
Revitalization and recreational proposal of the Váh riverbank. In Public recreation and landscape protection - with nature hand in hand?. Brno: Mendel University, 2017, s. 311--316. ISBN 978-807509-487-2 (brož.).
article in a proceedingsPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2017Details
Rez ebenovníka japonského - hurmikaki
Paulen, Oleg
Rez ebenovníka japonského - hurmikaki. In Sady a vinice. 12, 1 (2017), p. 8--9. ISSN 1336-7684.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Rez jadrovín s využitím rezu klik
Paulen, Oleg
Rez jadrovín s využitím rezu klik. In Sady a vinice. 12, (2017), p. 10--11. ISSN 1336-7684.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Rok v zeleninovej záhrade: + biologická ochrana
Valšíková-Frey, Magdaléna
Rok v zeleninovej záhrade: + biologická ochrana. Bratislava : Plat4M Books, 2017. 195 p. Praktické rady záhradkárom. ISBN 978-80-89642-38-0.
príručkaOdborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách2017Details
Rural Green Space Design studio 2017: Landscape architectural design of public open spaces in Veľká Maňa and Malá Maňa
Tóth, Attila
Rural Green Space Design studio 2017: Landscape architectural design of public open spaces in Veľká Maňa and Malá Maňa.  In The 6th LE:NOTRE Landscape Forum. Roma : ECLAS. (2017), URL: http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.25800.83208.
článok v elektronickom zdrojiPostery zo zahraničných konferencií2017Details
Sadovnícka príprava k výberu alternatívnych, menej tradičných druhov rastlín
Sudzina, Marián -- Rovná, Katarína -- Valšíková-Frey, Magdaléna
Sadovnícka príprava k výberu alternatívnych, menej tradičných druhov rastlín. In Komunální technika. 11, (2017), p. 30--31. ISSN 1802-2391.
article in a professional periodicalOdborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch2017Details
Safety of potato consumption in Slovak region contaminated by heavy metals due to previous mining activity
Musilová, Janette -- Bystrická, Judita -- Vollmannová, Alena -- Janotová, Beáta -- Orsák, Matyáš -- Harangozo, Ľuboš -- Hegedűsová, Alžbeta
Safety of potato consumption in Slovak region contaminated by heavy metals due to previous mining activity. In Journal of Food Quality. 40, (2017), p. 2017. ISSN 0146-9428.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2017Details
Science of youth 2017
Tárníková, Mária -- Tárník, Andrej
Veda mladých 2017: XII medzinárodná vedecká konferencia, 26 - 28. 6.2017 Ráztočno, Slovensko = Science of youth 2017 : proceedings of reviewed contributions, Remata, Ráztočno, Slovakia 26.06-28.06.2017. Nitra  : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2017), ISBN 978-80-552-1688-1.
electronic documents (text and hypertext documents, databases, presentations)Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)2017Details
Small sacral architecture in the context of village and micro-region development
Tóth, Attila
Drobná sakrálna architektúra v kontexte rozvoja obcí a mikroregiónov = Small sacral architecture in the context of village and micro-region development. In Bardkontakt 2017. Bardejov: Mesto Bardejov, 2017, s. 212--217. ISBN 978-80-972776-7-3 (brož.).
article in a proceedingsPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2017Details
Soil enzymatic activity and nitrous oxide emission from light-textured spodosol amended with biochar
Rižija, Elena -- Muchina, I.M. -- Vertebnyj, V.E. -- Horák, Ján -- Konončuk, P.Yu. -- Chomjakov, Yu.V.
Fermentativnaja aktivnosť i emissija zakisi azota iz dernovo-podzolistoj supesčanoj počvy s biouglem = Soil enzymatic activity and nitrous oxide emission from light-textured spodosol amended with biochar. In Sel'skokhozyaistvennaya Biologiya. 52, 3 (2017), p. 464--470. ISSN 0131-6397.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2017Details
Soil particle size analysis by laser diffractometry: result comparison with pipette method
Šinkovičová, Miroslava -- Igaz, Dušan -- Kondrlová, Elena -- Jarošová, Miriam
Soil particle size analysis by laser diffractometry: result comparison with pipette method.  In WMCAUS 2017 - World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium. Praha : WMCAUS. (2017), ISBN 978-80-270-1974-8.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2017Details
Soil particle size analysis by laser diffractometry: Result comparison with pipette method
Šinkovičová, Miroslava -- Igaz, Dušan -- Kondrlová, Elena -- Jarošová, Miriam
Soil particle size analysis by laser diffractometry: Result comparison with pipette method. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 245, 072025 (2017), p. 7. ISSN 1757-8981.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2017Details
Soil pH and sorptive parameters after additions of biochar and biochar with nitrogen
Šimanský, Vladimír -- Horák, Ján
Pôdna reakcia a parametre sorpčného komplexu po aplikácii biouhlia a biouhlia s dusíkatým hnojením = Soil pH and sorptive parameters after additions of biochar and biochar with nitrogen. In Agrochémia. 21, 2 (2017), p. 20--24. ISSN 1335-2415.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Spatial analysis of the biodegradable municipal waste production and disposal
Báreková, Anna -- Lackóová, Lenka -- Stejskal, Bohdan
Spatial analysis of the biodegradable municipal waste production and disposal. In Acta horticulturae et regiotecturae. 20, 1 (2017), p. 15--18. ISSN 1335-2563.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Special green space design studio: Landscape architectural design of a public open space with a pond in Maňa, Slovakia ň a
Tóth, Attila
Special green space design studio: Landscape architectural design of a public open space with a pond in Maňa, Slovakia ň a.  In The 6th LE:NOTRE Landscape Forum. Roma : ECLAS. (2017), URL: http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.14056.78087.
článok v elektronickom zdrojiPostery zo zahraničných konferencií2017Details
Stakeholders’ perception of defragmentation of new plots in a land consolidation project: Given the surprisingly different Slovak and Czech approaches
Muchová, Zlatica -- Jusková, Katarína
Stakeholders’ perception of defragmentation of new plots in a land consolidation project: Given the surprisingly different Slovak and Czech approaches. In Land use policy. 66, (2017), p. 356--363. ISSN 0264-8377.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2017Details
Strach z nežiaducich aróm vína
Pintér, Eduard
Strach z nežiaducich aróm vína. In Sady a vinice. 12, 2 (2017), p. 60. ISSN 1336-7684.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Špargľa - královná zeleniny
Valšíková-Frey, Magdaléna
Špargľa - královná zeleniny. In Roľnícke noviny. 87, (2017), p. 27. ISSN 1335-440X.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Špeciálne zeleninárstvo
Šlosár, Miroslav
Špeciálne zeleninárstvo. Nitra  : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2017), ISBN 978-80-552-1625-6. URL: http://www.vydavatelstvo.uniag.sk/sk/e-publikacie/.
electronic documents (text and hypertext documents, databases, presentations)Skriptá a učebné texty2017Details
Študentská vedecká konferencia FZKI 2017: zborník príspevkov, Nitra - 26. apríl 2017
Igaz, Dušan
Študentská vedecká konferencia FZKI 2017: zborník príspevkov, Nitra - 26. apríl 2017. Nitra  : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2017), ISBN 978-80-552-1702-4.
electronic documents (text and hypertext documents, databases, presentations)Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)2017Details
Študijná príručka 2017-2018 - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Halászová, Klaudia -- Lackóová, Lenka
Študijná príručka 2017-2018 FZKI. 14. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2017. 83 p. ISBN 978-80-552-1724-6.
príručkaRôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií.2017Details
Tekvicová sezóna vrcholí
Valšíková-Frey, Magdaléna
Tekvicová sezóna vrcholí. In Roľnícke noviny. 87, 42 (2017), p. 25. ISSN 1335-440X.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Testovanie listových hnojív na báze polysulfidickej síry vo vinohradníckej výrobe v Južnoslovenskej vinohradníckej oblasti
Ailer, Štefan -- Jedlička, Jaroslav
Testovanie listových hnojív na báze polysulfidickej síry vo vinohradníckej výrobe v Južnoslovenskej vinohradníckej oblasti. In Sady a vinice. 12, (2017), p. 36. ISSN 1336-7684.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Textural changes in carrot during cooking
Bobková, Alica -- Šnirc, Marek -- Fekete, Tomáš -- Belej, Ľubomír -- Bobko, Marek -- Mezeyová, Ivana -- Mendelová, Andrea -- Hausová, Miroslava
Textural changes in carrot during cooking. In Scientific papers Animal Science and Biotechnologies. 50, 1 (2017), p. 99--103. ISSN 1841-9364.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2017Details
The adaptability of selected species of edible and medicinal mushrooms and their extensive production in the conditions of SUA in Nitra
Chmelár, Dávid -- Golian, Marcel -- Hegedűsová, Alžbeta
Adaptabilita vybraných druhov jedlých a liečivých húb a ich extenzívna kultivácia v podmienkach SPU v Nitre: The adaptability of selected species of edible and medicinal mushrooms and their extensive production in the conditions of SUA in Nitra.  In Študentská vedecká konferencia FZKI 2017: zborník príspevkov, Nitra - 26. apríl 2017. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2017), p. 47.
článok v elektronickom zdrojiAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2017Details
The application of hydrologic and hydraulic principles for design of erosion control measures
Antal, Jaroslav -- Kondrlová, Elena
The application of hydrologic and hydraulic principles for design of erosion control measures. In 52th Croatian & 12th international symposium on agriculture. Osijek-Baranja: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, 2017, s. 39--43. ISSN 2459-5543.
article in a proceedingsPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2017Details
The comparison of morphological parameters and yield of
Vician, Jozef -- Hegedűsová, Alžbeta
Porovnanie morfologických znakov a úrody rôznych odrôd hrachu záhradného (Pisum sativum L.) po biofortifikácii so selénom: The comparison of morphological parameters and yield of.  In Študentská vedecká konferencia FZKI 2017: zborník príspevkov, Nitra - 26. apríl 2017. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2017), p. 46.
článok v elektronickom zdrojiAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2017Details
The content of total polyphenols, ascorbic acid and antioxidant activity in selected varieties of quince (Cydonia oblonga mill.)
Bystrická, Judita -- Musilová, Janette -- Lichtnerová, Helena -- Lenková, Marianna -- Kovarovič, Ján -- Chalás, Marek
The content of total polyphenols, ascorbic acid and antioxidant activity in selected varieties of quince (Cydonia oblonga mill.).  In Potravinárstvo. Nitrianske Hrnčiarovce : Združenie HACCP Consulting. 11, 1 (2017), p. 77--81. ISSN 1337-0960. URL: https://dx.doi.org/10.5219/699.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2017Details
The determination of the areas at risk of soil degradation by water erosion
Kondrlová, Elena -- Antal, Jaroslav
The determination of the areas at risk of soil degradation by water erosion. In Columella. 4, 1 (2017), p. 205--210. ISSN 2064-7816.
article in a professional periodicalPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2017Details
The effect of biochar on the soil hydrophysical proporties
Igaz, Dušan -- Horák, Ján -- Bárek, Viliam -- Jarošová, Miriam
The effect of biochar on the soil hydrophysical proporties.  In The roles of soil, plant, water and waste analyses in food security and environmental quality. Nanjing : Institute of soil sciences. (2017), p. 85. URL: http://isspa2017.csp.escience.cn.
článok v elektronickom zdrojiPostery zo zahraničných konferencií2017Details
The effect of cutting parameters to vibrations of machine in chip machining
Šlosár, Miroslav -- Baráth, Martin -- Kročko, Vladimír -- Žitňanský, Ján
Vplyv rezných parametrov na vibrácie stroja pri trieskovom obrábaní: The effect of cutting parameters to vibrations of machine in chip machining.  In Najnovšie trendy v poľnohospodárstve, v strojárstve a v odpadovom hospodárstve: medzinárodná študentská vedecká konferencia konaná pod záštitou dekana TF SPU v Nitre prof. Ing. Zdenka Tkáča, PhD., Nitra, 26. 4. 2017 : zborník študentských vedeckých prác = Recent advances in agriculture, mechanical engineering and waste policy : international students scientific conference held under the auspices of prof. Ing. Zdenka Tkáča, PhD. dean of the FE SUA in Nitra : proceedings of students scientific works. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2017), p. 254--262.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2017Details
The effect of thermal processing on the total carotenoid content in sweet potato tubers
Šlosár, Miroslav
The effect of thermal processing on the total carotenoid content in sweet potato tubers. In Záhradníctvo 2017: zborník vedeckých prác. (2017), p. 215--220.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2017Details
The impact of varieties, ripeness, and heat treatment on the retention of vitamin C and content of soluble solids in sweet pepper
Valšíková-Frey, Magdaléna -- Rehuš, Marián -- Komár, Patrik -- Paulen, Oleg
The impact of varieties, ripeness, and heat treatment on the retention of vitamin C and content of soluble solids in sweet pepper.  In Potravinárstvo. Nitrianske Hrnčiarovce : Združenie HACCP Consulting. 11, 1 (2017), p. 210--215. ISSN 1337-0960. URL: https://dx.doi.org/10.5219/754.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2017Details
The use of geographic information systems for rain gardens placement selection - case study Žirany
Vaculová, Veronika -- Štěpánková, Roberta
Využitie geograficko informačných systémov pri výbere umiestnenia dažďových záhrad - prípadová štúdia Žirany: The use of geographic information systems for rain gardens placement selection - case study Žirany.  In Študentská vedecká konferencia FZKI 2017: zborník príspevkov, Nitra - 26. apríl 2017. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2017), p. 8.
článok v elektronickom zdrojiAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2017Details
Tillage systems and fertilization effect on seasonal Co2 and N2O Emissions for orthic luvisol under spring barley
Horák, Ján -- Igaz, Dušan -- Bárek, Viliam
Tillage systems and fertilization effect on seasonal Co2 and N2O Emissions for orthic luvisol under spring barley.  In The roles of soil, plant, water and waste analyses in food security and environmental quality. Nanjing : Institute of soil sciences. (2017), p. 81. URL: http://isspa2017.csp.escience.cn.
článok v elektronickom zdrojiPostery zo zahraničných konferencií2017Details
Tipy, ako si pochutiť na zeleri
Valšíková, Magdaléna
Tipy, ako si pochutiť na zeleri. In Roľnícke noviny. 88, (2017), p. 29. ISSN 1335-440X.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Údržba a starostlivosť o vodné jazierka vo verejnej zeleni miest a obcí
Mellen, Martin -- Sudzina, Marián -- Rovná, Katarína
Údržba a starostlivosť o vodné jazierka vo verejnej zeleni miest a obcí. In Komunální technika. 11, 7 (2017), p. 53. ISSN 1802-2391.
article in a professional periodicalOdborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch2017Details
Use of winter-hardy succulents and cacti in private gardens
Rovná, Katarína
Využívanie začleňovania zimovzdorných, mrazuvzdorných sukulentov, kaktusov v privátnych záhradách = Use of winter-hardy succulents and cacti in private gardens. In SUDZINOVÁ, J. -- KAČÁNIOVÁ, M. -- ROVNÁ, K. Aplikovanie výstupov, poznatkov, vedomostí a skúseností z vedy, výskumu, vzdelávania a z praxe pôdohospodárskeho zamerania a príbuzných oblastí v rôznom spektre ich reálneho využívania: zborník vedeckých, odborných a diskusných príspevkov zo 6. ročníka konferencie "Tokaj 2017" s medzinárodnou účasťou konanej 28. januára 2017 Regionálnou rozvojovou agentúrou pre rozvoj Dolného Zemplína v Trebišove. 1. vyd. Trebišov : Regionálná rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína, 2017, s. 64--66. ISBN 978-80-971784-4-4.
article in a proceedingsPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2017Details
Validation of hydrus 1D model in selected catchment of Slovakia
Tárník, Andrej -- Igaz, Dušan
Validation of hydrus 1D model in selected catchment of Slovakia. In Acta horticulturae et regiotecturae. 20, 1 (2017), p. 24--27. ISSN 1335-2563.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Validation of Hydrus 1D model in selected catchment of Slovakia
Tárník, Andrej -- Igaz, Dušan
Validation of Hydrus 1D model in selected catchment of Slovakia. In Acta horticulturae et regiotecturae. 20, 1 (2017), p. 19--23. ISSN 1335-2563.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Víno a jeho vplyv na zdravie
Chlebo, Peter -- Chlebová, Zuzana -- Ailer, Štefan
Víno a jeho vplyv na zdravie. In Vinotéka. 10, (2017), p. 58--59. ISSN 1337-9003.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Víno a jeho vplyv na zdravie: Tokajské víno
Chlebo, Peter -- Chlebová, Zuzana -- Ailer, Štefan
Víno a jeho vplyv na zdravie: Tokajské víno. In Vinotéka. 10, 4 (2017), p. 56. ISSN 1337-9003.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Vplyv aplikácie jednorázovej dávky biouhlia na akumuláciu pôdnej vody v poľnom experimente
Igaz, Dušan -- Horák, Ján -- Domanová, Jana -- Šimanský, Vladimír -- Rodný, Marek -- Tárník, Andrej
Vplyv aplikácie jednorázovej dávky biouhlia na akumuláciu pôdnej vody v poľnom experimente. In Hydrologie malého povodí 2017. Praha Ústav pro hydrodynamiku AVČR: ISBN 978-80-87117-15-6 (brož.).
article in a proceedingsPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2017Details
Vplyv biouhlia v kombinácii s rôznymi dávkami N-hnojív na emisie N2O, vybrané vlastnosti pôdy a úrody jačmeňa jarného v podmienkach poľného experimentu
Horák, Ján -- Igaz, Dušan -- Šimanský, Vladimír -- Kondrlová, Elena
Vplyv biouhlia v kombinácii s rôznymi dávkami N-hnojív na emisie N2O, vybrané vlastnosti pôdy a úrody jačmeňa jarného v podmienkach poľného experimentu. In Hydrologie malého povodí 2017. Praha Ústav pro hydrodynamiku AVČR: ISBN 978-80-87117-15-6 (brož.).
article in a proceedingsPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2017Details
Vplyv zmesi biouhlia a kompostu na využiteľnú vodnú kapacitu a objemovú hmostnosť piesočnato-hlinitej pôdy
Rodný, Marek -- Šurda, Peter -- Vitková, Justína -- Igaz, Dušan -- Horák, Ján -- Domanová, Jana -- Borza, Tomáš
Vplyv zmesi biouhlia a kompostu na využiteľnú vodnú kapacitu a objemovú hmostnosť piesočnato-hlinitej pôdy. In Hydrologie malého povodí 2017. Praha Ústav pro hydrodynamiku AVČR: ISBN 978-80-87117-15-6 (brož.).
article in a proceedingsPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2017Details
Vplyvy na priebeh a kvalitu kompostov v podmienkach domácej recyklácie biologických odpadov
Sudzina, Marián -- Valšíková-Frey, Magdaléna -- Stričík, Michal
Vplyvy na priebeh a kvalitu kompostov v podmienkach domácej recyklácie biologických odpadov. In Komunální technika. 11, (2017), p. 56. ISSN 1802-2391.
article in a professional periodicalOdborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch2017Details
Výsadbové kompozície jednotlivých druhov letničiek
Sudzina, Marián -- Kačániová, Miroslava -- Rovná, Katarína
Výsadbové kompozície jednotlivých druhov letničiek. In Komunální technika. 11, (2017), p. 48. ISSN 1802-2391.
article in a professional periodicalOdborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch2017Details
Využitie rezu pri riešení zdravotných problémov ovocných drevín počas vegetácie
Paulen, Oleg
Využitie rezu pri riešení zdravotných problémov ovocných drevín počas vegetácie. In Sady a vinice. 12, 4 (2017), p. 8--9. ISSN 1336-7684.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Využitie technológie cieleného okysličenia muštu v manažmente kvalitatívnych parametrov bieleho a ružového vína
Ailer, Štefan -- Baroň, Mojmír
Využitie technológie cieleného okysličenia muštu v manažmente kvalitatívnych parametrov bieleho a ružového vína. In Vinařský obzor. 110, 7 (2017), p. 386--389. ISSN 1212-7884.
article in a professional periodicalOdborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch2017Details
Vývoj spotreby a produkcie zeleniny v SR
Valšíková, Magdaléna
Vývoj spotreby a produkcie zeleniny v SR. In Roľnícke noviny. 88, (2017), p. 15. ISSN 1335-440X.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Začleňovania okrasných rastlín na kruhových objazdoch
Sudzina, Marián -- Rovná, Katarína -- Kačániová, Miroslava
Začleňovania okrasných rastlín na kruhových objazdoch. In Zahradnictví : časopis profesionálních zahradníků. 16, 8 (2017), p. 58. ISSN 1213-7596.
article in a professional periodicalOdborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch2017Details
Záhradníctvo 2017: zborník vedeckých prác
Jedlička, Jaroslav -- Konc, Ľubomír
Záhradníctvo 2017: zborník vedeckých prác. Nitra  : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2017), ISBN 978-80-552-1725-3.
electronic documents (text and hypertext documents, databases, presentations)Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)2017Details
Základné merania v hydropedológii
Igaz, Dušan -- Kondrlová, Elena -- Horák, Ján -- Čimo, Ján -- Tárník, Andrej -- Bárek, Viliam
Základné merania v hydropedológii. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2017. 110 p. ISBN 978-80-552-1686-7.
textbookSkriptá a učebné texty2017Details
Základné metódy a postupy stanovenia intenzity veternej erózie v GIS: návody na cvičenia
Lackóová, Lenka -- Tárníková, Mária -- Streďanský, Jozef
Základné metódy a postupy stanovenia intenzity veternej erózie v GIS: návody na cvičenia. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2017. 48 p. ISBN 978-80-552-1699-7.
textbookSkriptá a učebné texty2017Details
Zber zeleniny po prezimovaní
Valšíková-Frey, Magdaléna
Zber zeleniny po prezimovaní. In Roľnícke noviny. 87, (2017), p. 31. ISSN 1335-440X.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Zbierame hlúbovú zeleninu
Valšíková-Frey, Magdaléna
Zbierame hlúbovú zeleninu. In Roľnícke noviny. 87, 44 (2017), p. 25. ISSN 1335-440X.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Zelená infraštruktúra - jej prvky, plochy a systémy
Tóth, Attila
Zelená infraštruktúra - jej prvky, plochy a systémy. In Enviromagazín. 22, 3 (2017), p. 8--9. ISSN 1335-1877.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Zelenina a bylinky aj doma...
Valšíková, Magdaléna
Zelenina a bylinky aj doma. In Roľnícke noviny. 88, (2017), p. 27. ISSN 1335-440X.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Ženšen päťlistý v záhradách
Sudzina, Marián -- Valšíková-Frey, Magdaléna
Ženšen päťlistý v záhradách. In Roľnícke noviny. 87, 43 (2017), p. 25. ISSN 1335-440X.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2017Details