Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva - seznam publikací

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

CHMIELOWSKI, K. -- BEDLA, D. -- DACEWICZ, E. -- JURÍK, Ľ. Effect of parametric uncertainty of selected classification models and simulations of wastewater quality indicators on predicting the sludge volume index. In Polish Journal of Environmental Studies. 29, 2 (2020), s. 1--10. ISSN 1230-1485.

Originální název:
Effect of parametric uncertainty of selected classification models and simulations of wastewater quality indicators on predicting the sludge volume index
Autor:
Krzysztof Chmielowski (25%)
Dawid Bedla (25%)
Ewa Dacewicz (25%)
prof. Ing. Ľuboš Jurík, PhD. (25%)
Pracoviště: Katedra krajinného inžinierstva
Druh publikace:
článek v odborném periodiku
Periodikum:
Polish Journal of Environmental Studies
Charakter článku:
Číslo svazku (ročník): 29
Číslo periodika v rámci svazku:
2
Rok vydání:
2020
Od strany:
1
Do strany: 10
Počet stran: 10
Kód UT dle Web of Science:
Forma vydání:
tištěná verze (print)
Původní jazyk:
angličtina
Kategorie publikace:
ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Klíčová slova:
slovenština: simulačné modely, parametrické metódy, kvalita, životné prostredie, kaly, index objemu kalu, odpadové vody
Rok uplatnění:
2020
Rok odeslání:
 
Záznam vložil:
prof. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.
Poslední změna:
25.07.2020 22:20 (Import dat z knihovny)

Bližší určení zdroje:

Polish Journal of Environmental Studies. Olsztyn: ISSN 1230-1485.

Originální název:
Polish Journal of Environmental Studies
Anglický název:
Slovenský název:
Autor:
Druh publikace:
časopis
ISSN:
1230-1485
Stát vydavatele:
Místo vydání:
Olsztyn
Vydavatel:
HARD Publishing Company
URL:
Původní jazyk:
Kategorie publikace:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis ve slovenském jazyce:
Poslední změna: 25.07.2020 22:20 (Import dat z knihovny)