Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva - seznam publikací

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

RIŽIJA, E. -- HORÁK, J. -- ŠIMANSKÝ, V. -- BUCHKINA, N P. Nitrogen enriched biochar-compost mixture as a soil amendment to the Haplic Luvisol: effect on greenhouse gas emission. In Biologia. 74, 12 (2020), s. 1--12. ISSN 0006-3088.

Originální název:
Nitrogen enriched biochar-compost mixture as a soil amendment to the Haplic Luvisol: effect on greenhouse gas emission
Autor: Elena Rižija (25%)
doc. Ing. Ján Horák, PhD. (25%)
doc. Ing. Vladimír Šimanský, PhD. (25%)
Natalya P. Buchkina (25%)
Pracoviště:
Katedra biometeorológie a hydrológie
Katedra pedológie a geológie
Druh publikace:
článek v odborném periodiku
Periodikum:
Biologia
Charakter článku:
Číslo svazku (ročník):
74
Číslo periodika v rámci svazku:
12
Rok vydání:
2020
Od strany:
1
Do strany: 12
Počet stran:
12
Kód UT dle Web of Science:
Forma vydání: tištěná verze (print)
Původní jazyk:
angličtina
Kategorie publikace: ADD Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Klíčová slova:
slovenština: pyrolýza, pôda, biouhlie, komposty
Rok uplatnění:
2020
Rok odeslání:
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
12.09.2020 22:20 (Import dat z knihovny)

Bližší určení zdroje:

Biologia. Warsaw: ISSN 0006-3088.

Originální název: Biologia
Anglický název:
Slovenský název:
Autor:
Druh publikace:
časopis
ISSN:
0006-3088
Stát vydavatele:
Místo vydání:
Warsaw
Vydavatel:
Versita
URL:
Původní jazyk:
Kategorie publikace:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis ve slovenském jazyce:
Poslední změna:
12.09.2020 22:20 (Import dat z knihovny)