Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

KAČÁNIOVÁ, M. -- IVANIŠOVÁ, E. Antioxidant and antimicrobial activity of Silver tree (Abies Spp.). New York : Nova Science Publishers. (2020), URL: https://novapublishers.com/shop/advances-in-medicine-and-biology-volume-156/.

Originálny názov: Antioxidant and antimicrobial activity of Silver tree (Abies Spp.)
Autor:
Pracovisko:
Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva
Katedra technológie a kvality rastlinných produktov
Druh publikácie:
elektronické dokumenty (textové a hypertextové dokumenty, databáze, prezentácie)
ISBN:
Vydavateľ:
Nova Science Publishers
Miesto vydania:
New York
Rok zverejnenia:
2020
URL:
https://novapublishers.com/shop/advances-in-medicine-and-biology-volume-156/
Pôvodný jazyk:
angličtina
Kategória publikácie:
ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách
Kľúčové slová:
slovenčina: antioxidačná aktivita, zdravie ľudí, antimikrobiálna aktivita, obsahové látky, flavonoidy, jedľa biela, silice
Rok uplatnenia: 2020
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD.
Posledná zmena: 11.01.2020 22:21 (Import dát z knižnice)