Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva - seznam publikací

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

KOWALCZEWSKI, P Ł. -- RADZIKOWSKA, D. -- IVANIŠOVÁ, E. -- SZWENGIEL, A. -- KAČÁNIOVÁ, M. -- SAWINSKA, Z. Influence of abiotic stress factors on the antioxidant properties and polyphenols profile composition of green barley (Hordeum vulgare L.). In International journal of molecular sciences. 21, 2 (2020), s. 2. ISSN 1422-0067.

Originální název:
Influence of abiotic stress factors on the antioxidant properties and polyphenols profile composition of green barley (Hordeum vulgare L.)
Autor:
Przemysław Łukasz Kowalczewski (15%)
Dominika Radzikowska (15%)
Ing. Eva Ivanišová, PhD. (20%)
Artur Szwengiel (15%)
prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD. (20%)
Zuzanna Sawinska (15%)
Pracoviště:
Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva
Katedra technológie a kvality rastlinných produktov
Druh publikace:
článek v odborném periodiku
Periodikum:
International journal of molecular sciences
Charakter článku:
Číslo svazku (ročník):
21
Číslo periodika v rámci svazku:
2
Rok vydání:
2020
Od strany:
2
Do strany: 2
Počet stran:
1
Kód UT dle Web of Science:
Forma vydání:
tištěná verze (print)
Původní jazyk: angličtina
Kategorie publikace:
ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Klíčová slova:
slovenština: antioxidačná aktivita, zelený jačmeň, obilniny, polyfenoly, antimikrobiálna aktivita, flavonoidy, slnečné žiarenie
Rok uplatnění:
2020
Rok odeslání:
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
04.07.2020 22:20 (Import dat z knihovny)

Bližší určení zdroje:

International journal of molecular sciences. Basel: ISSN 1422-0067.

Originální název:
International journal of molecular sciences
Anglický název:
Slovenský název:
Autor:
Druh publikace: časopis
ISSN:
1422-0067
Stát vydavatele:
Místo vydání:
Basel
Vydavatel:
Molecular Diversity Preservation International
URL:
Původní jazyk:
Kategorie publikace:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis ve slovenském jazyce:
Poslední změna:
09.05.2020 22:20 (Import dat z knihovny)