Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva - seznam publikací

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

HUBAČÍKOVÁ, V. -- POKRÝVKOVÁ, J. -- MARKOVÁ, J. Change of hydrological regime and water quality due to reduced wastewater discharged into surface waters. In Polish Journal of Environmental Studies. 29, 4 (2020), s. 2661. ISSN 1230-1485.

Originální název: Change of hydrological regime and water quality due to reduced wastewater discharged into surface waters
Autor:
Věra Hubačíková (34%)
Ing. Jozefína Pokrývková, PhD. (33%)
Jana Marková (33%)
Pracoviště:
Katedra krajinného inžinierstva
Druh publikace:
článek v odborném periodiku
Periodikum:
Polish Journal of Environmental Studies
Charakter článku:
Číslo svazku (ročník): 29
Číslo periodika v rámci svazku:
4
Rok vydání: 2020
Od strany:
2661
Do strany: 2661
Počet stran:
1
Kód UT dle Web of Science:
Forma vydání: tištěná verze (print)
Původní jazyk:
angličtina
Kategorie publikace:
ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Klíčová slova:
slovenština: povrchové vody, voda, vodné toky, prietok vody, kanalizácia, znečistenie vôd, odpadové vody
Rok uplatnění:
2020
Rok odeslání:
 
Záznam vložil:
Poslední změna: 05.09.2020 22:20 (Import dat z knihovny)

Bližší určení zdroje:

Polish Journal of Environmental Studies. Olsztyn: ISSN 1230-1485.

Originální název: Polish Journal of Environmental Studies
Anglický název:
Slovenský název:
Autor:
Druh publikace: časopis
ISSN: 1230-1485
Stát vydavatele:
Místo vydání:
Olsztyn
Vydavatel:
HARD Publishing Company
URL:
Původní jazyk:
Kategorie publikace:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis ve slovenském jazyce:
Poslední změna:
25.07.2020 22:20 (Import dat z knihovny)