Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

HUBAČÍKOVÁ, V. -- POKRÝVKOVÁ, J. -- MARKOVÁ, J. Change of hydrological regime and water quality due to reduced wastewater discharged into surface waters. In Polish Journal of Environmental Studies. 29, 4 (2020), s. 2661. ISSN 1230-1485.

Originálny názov:
Change of hydrological regime and water quality due to reduced wastewater discharged into surface waters
Autor:
Věra Hubačíková (34%)
Ing. Jozefína Pokrývková, PhD. (33%)
Jana Marková (33%)
Pracovisko:
Katedra krajinného inžinierstva
Druh publikácie:
článok v odbornom periodiku
Periodikum:
Polish Journal of Environmental Studies
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník):
29
Číslo periodika v rámci zväzku:
4
Rok vydania:
2020
Od strany:
2661
Do strany:
2661
Počet strán: 1
Kód UT podľa Web of Science:
Forma vydania:
tlačená verzia (print)
Pôvodný jazyk:
angličtina
Kategória publikácie:
ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: povrchové vody, voda, vodné toky, prietok vody, kanalizácia, znečistenie vôd, odpadové vody
Rok uplatnenia: 2020
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
24.10.2020 22:20 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Polish Journal of Environmental Studies. Olsztyn: ISSN 1230-1485.

Originálny názov:
Polish Journal of Environmental Studies
Anglický názov:
Slovenský názov:
Autor:
Druh publikácie:
časopis
ISSN:
1230-1485
Štát vydavateľa:
Miesto vydania:
Olsztyn
Vydavateľ:
HARD Publishing Company
URL:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v slovenskom jazyku:
Posledná zmena: 24.10.2020 22:20 (Import dát z knižnice)