Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva - seznam publikací

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

ČERNÁKOVÁ, E. -- POKRÝVKOVÁ, J. Študenti so špecifickými potrebami vo výučbe na vysokej škole: Students with specific educational needs in university education.  In Sborník z mezinárodní konference ICOLLE 2019. Brno : Mendelova univerzita. (2020), s. 41--48. ISBN 978-80-7509-702-6.

Originální název:
Študenti so špecifickými potrebami vo výučbe na vysokej škole: Students with specific educational needs in university education
Anglický název:
Students with specific educational needs in university education
Autor:
Ing. Eleonóra Černáková, PhD. (50%)
Ing. Jozefína Pokrývková, PhD. (50%)
Pracoviště: Katedra krajinného inžinierstva
Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva
Druh publikace:
článek v elektronickém zdroji
Nakladatel:
Mendelova univerzita
Místo vydání:
Brno
Rok zveřejnění:
2020
URL:
Charakter článku:
Číslo svazku (ročník):
Číslo periodika v rámci svazku:
Číslo části:
Od strany:
41
Do strany:
48
Počet stran: 8
Kód UT dle Web of Science:
Elektronický sborník:
Sborník z mezinárodní konference ICOLLE 2019
Původní jazyk:
slovenština
Kategorie publikace:
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Klíčová slova:
slovenština: štúdium, problémové vyučovanie, vysokoškolskí učitelia, vysokoškolskí študenti, výučba, diferencovaná výučba
Rok uplatnění:
2020
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
02.05.2020 22:20 (Import dat z knihovny)

Bližší určení zdroje:

Sborník z mezinárodní konference ICOLLE 2019. Brno: Mendelova univerzita, 2020. ISBN 978-80-7509-702-6.

Originální název: Sborník z mezinárodní konference ICOLLE 2019
Anglický název:
Editor:
Druh publikace: sborník
ISBN:
978-80-7509-702-6
Nakladatel: Mendelova univerzita
Místo vydání:
Brno
Edice a číslo svazku:
Rok vydání:
2020
Číslo vydání:
Počet stran:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Kategorie publikace:
Rok uplatnění:
2020
Poslední změna:
02.05.2020 22:20 (Import dat z knihovny)