Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ČERNÁKOVÁ, E. -- POKRÝVKOVÁ, J. Študenti so špecifickými potrebami vo výučbe na vysokej škole: Students with specific educational needs in university education.  In Sborník z mezinárodní konference ICOLLE 2019. Brno : Mendelova univerzita. (2020), s. 41--48. ISBN 978-80-7509-702-6.

Originálny názov: Študenti so špecifickými potrebami vo výučbe na vysokej škole: Students with specific educational needs in university education
Anglický názov: Students with specific educational needs in university education
Autor:
Pracovisko:
Katedra krajinného inžinierstva
Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva
Druh publikácie: článok v elektronickom zdroji
Vydavateľ:
Mendelova univerzita
Miesto vydania: Brno
Rok zverejnenia:
2020
URL:
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník):
Číslo periodika v rámci zväzku:
Číslo časti:
Od strany: 41
Do strany: 48
Počet strán:
8
Kód UT podľa Web of Science:
Elektronický zborník:
Sborník z mezinárodní konference ICOLLE 2019
Pôvodný jazyk: slovenčina
Kategória publikácie:
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Kľúčové slová:
slovenčina: štúdium, problémové vyučovanie, vysokoškolskí učitelia, vysokoškolskí študenti, výučba, diferencovaná výučba
Rok uplatnenia:
2020
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
02.05.2020 22:20 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Sborník z mezinárodní konference ICOLLE 2019. Brno: Mendelova univerzita, 2020. ISBN 978-80-7509-702-6.

Originálny názov:
Sborník z mezinárodní konference ICOLLE 2019
Anglický názov:
Editor:
Druh publikácie:
zborník
ISBN:
978-80-7509-702-6
Vydavateľ:
Mendelova univerzita
Miesto vydania:
Brno
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2020
Číslo vydania:
Počet strán:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Rok uplatnenia:
2020
Posledná zmena:
02.05.2020 22:20 (Import dát z knižnice)