Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva - seznam publikací

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

JURÍK, Ľ. -- POKRÝVKOVÁ, J. Krajina a klimatická zmena. In Vodohospodársky spravodajca. 63, 3 (2020), s. 8--12. ISSN 0322-886X.

Originální název: Krajina a klimatická zmena
Anglický název:
Autor: prof. Ing. Ľuboš Jurík, PhD. (50%)
Ing. Jozefína Pokrývková, PhD. (50%)
Pracoviště: Katedra krajinného inžinierstva
Druh publikace:
článek v odborném periodiku
Periodikum:
Vodohospodársky spravodajca
Charakter článku:
Číslo svazku (ročník):
63
Číslo periodika v rámci svazku:
3
Rok vydání:
2020
Od strany: 8
Do strany: 12
Počet stran:
5
Kód UT dle Web of Science:
Forma vydání:
tištěná verze (print)
Původní jazyk:
slovenština
Kategorie publikace:
BDF Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: krajina, pôda, klimatické zmeny, erózia pôdy, vodný režim
Rok uplatnění:
2020
Rok odeslání:
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
15.08.2020 22:20 (Import dat z knihovny)

Bližší určení zdroje:

Vodohospodársky spravodajca. Bratislava: ISSN 0322-886X.

Originální název:
Vodohospodársky spravodajca
Anglický název:
Slovenský název:
Autor:
Druh publikace:
časopis
ISSN:
0322-886X
Stát vydavatele:
Místo vydání:
Bratislava
Vydavatel: Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve
URL:
Původní jazyk:
Kategorie publikace:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis ve slovenském jazyce:
Poslední změna: 15.08.2020 22:20 (Import dat z knihovny)