Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva - seznam publikací

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

IVANIŠOVÁ, E. -- MEŇHARTOVÁ, K. -- TERENTJEVA, M. -- HARANGOZO, Ľ. -- KÁNTOR, A. -- KAČÁNIOVÁ, M. The evaluation of chemical, antioxidant, antimicrobial and sensory properties of kombucha tea beverage. In Journal of Food Science and Technology-MYSORE. 57, 5 (2020), s. 1840--1846. ISSN 0022-1155.

Originální název:
The evaluation of chemical, antioxidant, antimicrobial and sensory properties of kombucha tea beverage
Autor: Ing. Eva Ivanišová, PhD. (17%)
Kristína Meňhartová (17%)
Margarita Terentjeva (17%)
Ing. Ľuboš Harangozo, PhD. (17%)
RNDr. Attila Kántor, PhD. (17%)
prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD. (15%)
Pracoviště: Katedra chémie
Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva
Katedra technológie a kvality rastlinných produktov
Druh publikace:
článek v odborném periodiku
Periodikum: Journal of Food Science and Technology-MYSORE
Charakter článku:
Číslo svazku (ročník):
57
Číslo periodika v rámci svazku:
5
Rok vydání: 2020
Od strany:
1840
Do strany: 1846
Počet stran:
7
Kód UT dle Web of Science:
Forma vydání:
tištěná verze (print)
Původní jazyk:
angličtina
Kategorie publikace:
ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Klíčová slova:
slovenština: antioxidanty, polyfenoly, antimikrobiálne látky, kombucha, čaje
Rok uplatnění: 2020
Rok odeslání:
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
04.07.2020 22:20 (Import dat z knihovny)

Bližší určení zdroje:

Journal of Food Science and Technology-MYSORE. New Delhi: ISSN 0022-1155.

Originální název: Journal of Food Science and Technology-MYSORE
Anglický název:
Slovenský název:
Autor:
Druh publikace:
časopis
ISSN:
0022-1155
Stát vydavatele:
Místo vydání:
New Delhi
Vydavatel:
URL:
Původní jazyk:
Kategorie publikace:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis ve slovenském jazyce:
Rok uplatnění:
Poslední změna:
16.05.2020 22:20 (Import dat z knihovny)