Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva - seznam publikací

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

AILER, Š. -- VALŠÍKOVÁ-FREY, M. -- JEDLIČKA, J. -- MANKOVECKÝ, J. Influence of sugar and ethanol content and color of wines on the sensory evaluation: from Wine Competition ”Nemčiňany Wine Days” in Slovak Republic (2013–2016). In Erwerbs-Obstbau. 62, 3 (2020), s. 3. ISSN 0014-0309.

Originální název:
Influence of sugar and ethanol content and color of wines on the sensory evaluation: from Wine Competition ”Nemčiňany Wine Days” in Slovak Republic (2013–2016)
Autor: doc. Ing. Štefan Ailer, PhD. (25%)
prof. Ing. Magdaléna Valšíková-Frey, PhD. (25%)
doc. PaedDr. Ing. Jaroslav Jedlička, PhD. (25%)
Ing. Jakub Mankovecký (25%)
Pracoviště:
Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva
Druh publikace:
článek v odborném periodiku
Periodikum:
Erwerbs-Obstbau
Charakter článku:
Číslo svazku (ročník):
62
Číslo periodika v rámci svazku:
3
Rok vydání: 2020
Od strany:
3
Do strany:
3
Počet stran:
1
Kód UT dle Web of Science:
Forma vydání:
tištěná verze (print)
Původní jazyk: angličtina
Kategorie publikace:
ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: etanol, senzorické analýzy, cukornatosť, súťaže, cukor, vína
Rok uplatnění:
2020
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: doc. Ing. Štefan Ailer, PhD.
Poslední změna:
04.07.2020 22:20 (Import dat z knihovny)

Bližší určení zdroje:

Erwerbs-Obstbau. Heidelberg: ISSN 0014-0309.

Originální název:
Erwerbs-Obstbau
Anglický název:
Slovenský název:
Autor:
Druh publikace:
časopis
ISSN:
0014-0309
Stát vydavatele:
Místo vydání:
Heidelberg
Vydavatel:
Springer
URL:
Původní jazyk:
Kategorie publikace:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis ve slovenském jazyce:
Poslední změna:
04.07.2020 22:20 (Import dat z knihovny)