Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva - seznam publikací

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

ĎURAČKA, M. -- KOVÁČIK, A. -- KAČÁNIOVÁ, M. -- LUKÁČ, N. -- TVRDÁ, E. Bacteria may deteriorate progressive motility of bovine spermatozoa and biochemic parameters of seminal plasma. In Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences. 9, 4 (2020), s. 844--847. ISSN 1338-5178.

Originální název:
Bacteria may deteriorate progressive motility of bovine spermatozoa and biochemic parameters of seminal plasma
Autor:
Ing. Michal Ďuračka (20%)
Ing. Anton Kováčik, PhD. (20%)
prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD. (20%)
prof. Ing. Norbert Lukáč, PhD. (20%)
Ing. Eva Tvrdá, PhD. (20%)
Pracoviště:
Katedra fyziológie živočíchov
Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva
Druh publikace:
článek v odborném periodiku
Periodikum:
Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences
Charakter článku:
Číslo svazku (ročník):
9
Číslo periodika v rámci svazku:
4
Rok vydání:
2020
Od strany:
844
Do strany:
847
Počet stran: 4
Kód UT dle Web of Science:
Forma vydání: elektronická verze (online)
Původní jazyk:
angličtina
Kategorie publikace: ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: pohyblivosť spermií, umelá inseminácia, biochémia, hovädzí dobytok, spermie, baktérie
Rok uplatnění:
2020
Rok odeslání:
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
19.09.2020 22:20 (Import dat z knihovny)

Bližší určení zdroje:

Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences. KAČÁNIOVÁ, M. -- HAŠČÍK, P. -- HLEBA, L. Nitra: ISSN 1338-5178.

Originální název:
Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences
Anglický název:
Slovenský název:
Autor:
prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD.
prof. Ing. Peter Haščík, PhD.
Ing. Lukáš Hleba, PhD.
Druh publikace:
časopis
ISSN:
1338-5178
Stát vydavatele:
Místo vydání:
Nitra
Vydavatel:
URL:
Původní jazyk:
Kategorie publikace:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis ve slovenském jazyce:
Rok uplatnění:
Poslední změna:
19.09.2020 22:20 (Import dat z knihovny)