Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva - seznam publikací

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

BERNÁTH, S. -- ŠIŠKA, B. -- PAULEN, O. -- ZUZULOVÁ, V. -- PINTÉR, E. -- ŽILINSKÝ, M. -- TÓTH, F. Grape quality parameters in Western Carpathian Region under changing climatic conditions as influenced by drought. In Journal of Ecological Engineering. 21, 4 (2020), s. 39--45. ISSN 2081-139X.

Originální název:
Grape quality parameters in Western Carpathian Region under changing climatic conditions as influenced by drought
Autor: doc. Ing. Slavko Bernáth, PhD. (16%)
prof. RNDr. Bernard Šiška, PhD. (14%)
doc. Ing. Oleg Paulen, PhD. (14%)
Ing. Veronika Zuzulová, PhD. (14%)
Ing. Eduard Pintér, PhD. (14%)
Ing. Matej Žilinský, PhD. (14%)
František Tóth (14%)
Pracoviště:
Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva
Katedra environmentálneho manažmentu
Druh publikace:
článek v odborném periodiku
Periodikum:
Journal of Ecological Engineering
Charakter článku:
Číslo svazku (ročník): 21
Číslo periodika v rámci svazku: 4
Rok vydání:
2020
Od strany:
39
Do strany:
45
Počet stran: 7
Kód UT dle Web of Science:
Forma vydání:
elektronická verze (online)
Původní jazyk:
angličtina
Kategorie publikace:
ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Klíčová slova:
slovenština: kvalita, cukornatosť, sucho, hrozno, klimatické podmienky, acidita
Rok uplatnění: 2020
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: doc. Ing. Slavko Bernáth, PhD.
Poslední změna: 19.09.2020 22:20 (Import dat z knihovny)

Bližší určení zdroje:

Journal of Ecological Engineering. Warszawa: ISSN 2081-139X.

Originální název: Journal of Ecological Engineering
Anglický název:
Slovenský název:
Autor:
Druh publikace: časopis
ISSN:
2081-139X
Stát vydavatele:
Místo vydání: Warszawa
Vydavatel:
Polskie Towarzystwo Inżynierii Ekologicznej
URL:
Původní jazyk:
Kategorie publikace:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis ve slovenském jazyce:
Poslední změna:
19.09.2020 22:20 (Import dat z knihovny)