Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva - seznam publikací

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

KAČÁNIOVÁ, M. -- MANKOVECKÝ, J. -- GALOVIČOVÁ, L. -- IVANIŠOVÁ, E. -- ROVNÁ, K. Amygsalus communius - z pestovateľských aspektov, k zastúpenie významných obsahových zložiek plodov a k ich zmenám v priebehu: Amygdalus communis cultivation aspects, the presence of some important content components of fruits,changes during home processing. In SUDZINOVÁ, J. -- KAČÁNIOVÁ, M. -- ROVNÁ, K. Selektívne k významovosti využívania niektorých zástupcov uplatňovaných v pestovateľských štruktúrach úžitkových záhradníckych rastlín pre spotrebiteľsko-spracovateľské prostredie. Trebišov: Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína, 2020, s. 36--40. ISBN 978-80-973463-4-8 (brož.).

Originální název: Amygsalus communius - z pestovateľských aspektov, k zastúpenie významných obsahových zložiek plodov a k ich zmenám v priebehu: Amygdalus communis cultivation aspects, the presence of some important content components of fruits,changes during home processing
Anglický název:
Amygdalus communis cultivation aspects,the presence of some important content components of fruits,changes during home processing
Autor: prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD. (20%)
Ing. Jakub Mankovecký (20%)
Lucia Galovičová (20%)
Ing. Eva Ivanišová, PhD. (20%)
Ing. Katarína Rovná, PhD. (20%)
Pracoviště:
Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva
Katedra technológie a kvality rastlinných produktov
Katedra biotechniky zelene
Druh publikace:
článek ve sborníku
Sborník:
Selektívne k významovosti využívania niektorých zástupcov uplatňovaných v pestovateľských štruktúrach úžitkových záhradníckych rastlín pre spotrebiteľsko-spracovateľské prostredie
Charakter článku:
Číslo části:
Od strany:
36
Do strany:
40
Počet stran:
5
Kód UT dle Web of Science:
Původní jazyk:
slovenština
Kategorie publikace:
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: biologicky aktívne látky, ovocie, plody, pestovanie, mandle, mandľa obyčajná
Rok uplatnění: 2020
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD.
Poslední změna:
23.05.2020 22:21 (Import dat z knihovny)

Bližší určení zdroje:

SUDZINOVÁ, J. -- KAČÁNIOVÁ, M. -- ROVNÁ, K. Selektívne k významovosti využívania niektorých zástupcov uplatňovaných v pestovateľských štruktúrach úžitkových záhradníckych rastlín pre spotrebiteľsko-spracovateľské prostredie. Trebišov: Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína, 2020. ISBN 978-80-973463-4-8 (brož.).

Originální název:
Selektívne k významovosti využívania niektorých zástupcov uplatňovaných v pestovateľských štruktúrach úžitkových záhradníckych rastlín pre spotrebiteľsko-spracovateľské prostredie
Anglický název:
Editor: Janka Sudzinová (34%)
prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD. (33%)
Ing. Katarína Rovná, PhD. (33%)
Druh publikace:
sborník
ISBN:
978-80-973463-4-8 (brož.)
Nakladatel: Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína
Místo vydání:
Trebišov
Edice a číslo svazku:
Rok vydání:
2020
Číslo vydání:
Počet stran:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Kategorie publikace:
Rok uplatnění: 2020
Poslední změna:
23.05.2020 22:21 (Import dat z knihovny)