Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva - seznam publikací

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

TOMCZYK, M. -- ZAGUŁA, G. -- TARAPATSKYY, M. -- KAČÁNIOVÁ, M. -- DŻUGAN, M. The effect of honey variety on the quality of honey powder. In Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences. 9, 5 (2020), s. 949--954. ISSN 1338-5178.

Originální název:
The effect of honey variety on the quality of honey powder
Autor:
Monika Tomczyk (20%)
Grzegorz Zaguła (20%)
Maria Tarapatskyy (20%)
prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD. (20%)
Malgorzata Dżugan (20%)
Pracoviště:
Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva
Druh publikace:
článek v odborném periodiku
Periodikum:
Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences
Charakter článku:
Číslo svazku (ročník):
9
Číslo periodika v rámci svazku:
5
Rok vydání: 2020
Od strany: 949
Do strany:
954
Počet stran:
6
Kód UT dle Web of Science:
Forma vydání: elektronická verze (online)
Původní jazyk:
angličtina
Kategorie publikace: ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Klíčová slova:
slovenština: antioxidanty, chemické zloženie, minerály, med
Rok uplatnění:
2020
Rok odeslání:
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
12.09.2020 22:20 (Import dat z knihovny)

Bližší určení zdroje:

Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences. KAČÁNIOVÁ, M. -- HAŠČÍK, P. -- HLEBA, L. Nitra: ISSN 1338-5178.

Originální název: Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences
Anglický název:
Slovenský název:
Autor:
prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD.
prof. Ing. Peter Haščík, PhD.
Ing. Lukáš Hleba, PhD.
Druh publikace:
časopis
ISSN:
1338-5178
Stát vydavatele:
Místo vydání:
Nitra
Vydavatel:
URL:
Původní jazyk:
Kategorie publikace:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis ve slovenském jazyce:
Rok uplatnění:
Poslední změna:
12.09.2020 22:20 (Import dat z knihovny)