Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva - seznam publikací

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

TÁRNÍKOVÁ, M. Využitie projektového vyučovania vo výučbe predmetov na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre: Usage of project-based learning method in the learning process at SUA in Nitra. In Vybrané otázky terciárnej edukácie na Slovenskej poľnohospodárskej Univerzite v Nitre. (2020), s. 393--407. ISSN 1339-7400.

Originální název:
Využitie projektového vyučovania vo výučbe predmetov na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre: Usage of project-based learning method in the learning process at SUA in Nitra
Anglický název:
Usage of project-based learning method in the learning process at SUA in Nitra
Autor:
Ing. Mária Tárníková, PhD. (100%)
Pracoviště:
Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav
Druh publikace:
článek v odborném periodiku
Periodikum:
Vybrané otázky terciárnej edukácie na Slovenskej poľnohospodárskej Univerzite v Nitre
Charakter článku:
Číslo svazku (ročník):
Číslo periodika v rámci svazku:
Rok vydání:
2020
Od strany:
393
Do strany:
407
Počet stran: 15
Kód UT dle Web of Science:
Forma vydání:
elektronická verze (online)
Původní jazyk:
slovenština
Kategorie publikace:
AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Klíčová slova:
slovenština: problémové vyučovanie, vysokoškolskí študenti, vysokoškolskí učitelia, vzdelávanie, projektové vyučovanie
Rok uplatnění:
2020
Rok odeslání:
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
29.08.2020 22:20 (Import dat z knihovny)

Bližší určení zdroje:

Vybrané otázky terciárnej edukácie na Slovenskej poľnohospodárskej Univerzite v Nitre. ŠEBEN ZAŤKOVÁ, T. Kraków: ISSN 1339-7400.

Originální název:
Vybrané otázky terciárnej edukácie na Slovenskej poľnohospodárskej Univerzite v Nitre
Anglický název:
Slovenský název:
Autor: PaedDr. Tímea Šeben Zaťková, PhD. (100%)
Druh publikace:
časopis
ISSN:
1339-7400
Stát vydavatele:
Místo vydání:
Kraków
Vydavatel:
URL:
Původní jazyk:
Kategorie publikace:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis ve slovenském jazyce:
Rok uplatnění:
Poslední změna:
29.08.2020 22:20 (Import dat z knihovny)