Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva - seznam publikací

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

MELLEN, M. -- SUDZINOVÁ, J. -- KAČÁNIOVÁ, M. K prístupom skladovania plodov niektorých druhov ovocných rastlín mrazením v zameraní pre domácu užívateľskú sféru = The ways of storage the fruits of some plant species by freezing for home processors. In SUDZINOVÁ, J. -- KAČÁNIOVÁ, M. -- ROVNÁ, K. Selektívne k významovosti využívania niektorých zástupcov uplatňovaných v pestovateľských štruktúrach úžitkových záhradníckych rastlín pre spotrebiteľsko-spracovateľské prostredie. Trebišov: Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína, 2020, s. 61--64. ISBN 978-80-973463-4-8 (brož.).

Originální název:
K prístupom skladovania plodov niektorých druhov ovocných rastlín mrazením v zameraní pre domácu užívateľskú sféru = The ways of storage the fruits of some plant species by freezing for home processors
Anglický název: The ways of storage the fruits of some plant species by freezing for home processors
Autor:
Martin Mellen (34%)
Janka Sudzinová (33%)
prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD. (33%)
Pracoviště:
Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva
Druh publikace:
článek ve sborníku
Sborník: Selektívne k významovosti využívania niektorých zástupcov uplatňovaných v pestovateľských štruktúrach úžitkových záhradníckych rastlín pre spotrebiteľsko-spracovateľské prostredie
Charakter článku:
Číslo části:
Od strany:
61
Do strany: 64
Počet stran: 4
Kód UT dle Web of Science:
Původní jazyk:
slovenština
Kategorie publikace:
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Klíčová slova:
slovenština: konzervovanie ovocia, mrazené potraviny, ovocie, ovocie mrazené, plody
Rok uplatnění:
2020
Rok odeslání:
 
Záznam vložil:
prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD.
Poslední změna:
23.05.2020 22:21 (Import dat z knihovny)

Bližší určení zdroje:

SUDZINOVÁ, J. -- KAČÁNIOVÁ, M. -- ROVNÁ, K. Selektívne k významovosti využívania niektorých zástupcov uplatňovaných v pestovateľských štruktúrach úžitkových záhradníckych rastlín pre spotrebiteľsko-spracovateľské prostredie. Trebišov: Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína, 2020. ISBN 978-80-973463-4-8 (brož.).

Originální název:
Selektívne k významovosti využívania niektorých zástupcov uplatňovaných v pestovateľských štruktúrach úžitkových záhradníckych rastlín pre spotrebiteľsko-spracovateľské prostredie
Anglický název:
Editor:
Druh publikace:
sborník
ISBN: 978-80-973463-4-8 (brož.)
Nakladatel:
Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína
Místo vydání:
Trebišov
Edice a číslo svazku:
Rok vydání:
2020
Číslo vydání:
Počet stran:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Kategorie publikace:
Rok uplatnění: 2020
Poslední změna:
23.05.2020 22:21 (Import dat z knihovny)