Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva - seznam publikací

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

JURÍK, Ľ. História výstavby závlahových sústav a súčasné podmienky ich využívania. In Naše pole. 24, 4 (2020), s. 4--5. ISSN 1335-2466.

Originální název:
História výstavby závlahových sústav a súčasné podmienky ich využívania
Anglický název:
Autor:
Pracoviště: Katedra krajinného inžinierstva
Druh publikace:
článek v odborném periodiku
Periodikum: Naše pole
Charakter článku:
Číslo svazku (ročník):
24
Číslo periodika v rámci svazku: 4
Rok vydání: 2020
Od strany:
4
Do strany:
5
Počet stran:
2
Kód UT dle Web of Science:
Forma vydání:
tištěná verze (print)
Původní jazyk:
slovenština
Kategorie publikace:
BDF Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Klíčová slova:
slovenština: výstavba, dejiny, závlahy
Rok uplatnění:
2020
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: prof. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.
Poslední změna: 05.09.2020 22:20 (Import dat z knihovny)

Bližší určení zdroje:

Naše pole. Lužianky: ISSN 1335-2466.

Originální název:
Naše pole
Anglický název:
Slovenský název:
Autor:
Druh publikace:
časopis
ISSN:
1335-2466
Stát vydavatele:
Místo vydání: Lužianky
Vydavatel:
URL:
Původní jazyk:
Kategorie publikace:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis ve slovenském jazyce:
Poslední změna:
05.09.2020 22:20 (Import dat z knihovny)