Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

JURÍK, Ľ. História výstavby závlahových sústav a súčasné podmienky ich využívania. In Naše pole. 24, 4 (2020), s. 4--5. ISSN 1335-2466.

Originálny názov:
História výstavby závlahových sústav a súčasné podmienky ich využívania
Anglický názov:
Autor:
prof. Ing. Ľuboš Jurík, PhD. (100%)
Pracovisko:
Katedra krajinného inžinierstva
Druh publikácie:
článok v odbornom periodiku
Periodikum: Naše pole
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník):
24
Číslo periodika v rámci zväzku:
4
Rok vydania:
2020
Od strany: 4
Do strany:
5
Počet strán:
2
Kód UT podľa Web of Science:
Forma vydania:
tlačená verzia (print)
Pôvodný jazyk: slovenčina
Kategória publikácie: BDF Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: výstavba, dejiny, závlahy
Rok uplatnenia:
2020
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
prof. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.
Posledná zmena: 24.10.2020 22:21 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Naše pole. ISSN 1335-2466.

Originálny názov:
Naše pole
Anglický názov:
Slovenský názov:
Autor:
Druh publikácie:
časopis
ISSN:
1335-2466
Štát vydavateľa:
Miesto vydania:
Vydavateľ:
URL:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v slovenskom jazyku:
Posledná zmena: 24.10.2020 22:21 (Import dát z knižnice)