Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva - seznam publikací

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

IGAZ, D. -- AYDIN, E. -- ŠINKOVIČOVÁ, M. -- ŠIMANSKÝ, V. -- TALL, A. -- HORÁK, J. Laser diffraction as an innovative alternative to standard pipette method for determination of soil texture classes in central Europe. In Water. 12, 5 (2020), s. 5. ISSN 2073-4441.

Originální název:
Laser diffraction as an innovative alternative to standard pipette method for determination of soil texture classes in central Europe
Autor:
Pracoviště:
Katedra biometeorológie a hydrológie
Katedra pedológie a geológie
Druh publikace: článek v odborném periodiku
Periodikum: Water
Charakter článku:
Číslo svazku (ročník): 12
Číslo periodika v rámci svazku:
5
Rok vydání:
2020
Od strany:
5
Do strany:
5
Počet stran:
1
Kód UT dle Web of Science:
Forma vydání: tištěná verze (print)
Původní jazyk: angličtina
Kategorie publikace:
ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Klíčová slova:
slovenština: pipetovanie, pôda, zrnitosť pôdy, získavanie vzoriek, vzorky, laserová difrakčná analýza
Rok uplatnění:
2020
Rok odeslání:
 
Záznam vložil:
Poslední změna: 05.09.2020 22:20 (Import dat z knihovny)

Bližší určení zdroje:

Water. Basel: ISSN 2073-4441.

Originální název:
Water
Anglický název:
Slovenský název:
Autor:
Druh publikace: časopis
ISSN:
2073-4441
Stát vydavatele:
Místo vydání: Basel
Vydavatel:
URL:
Původní jazyk:
Kategorie publikace:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis ve slovenském jazyce:
Rok uplatnění:
Poslední změna:
05.09.2020 22:20 (Import dat z knihovny)