Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva - seznam publikací

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

MANINA, M. -- HALAJ, P. -- JURÍK, Ľ. -- KALETOVÁ, T. Modelling seasonal changes of longitudinal dispersion in the Okna river. In Acta scientiarum Polonorum - Formatio circumiectus. 19, 1 (2020), s. 37--46. ISSN 1644-0765.

Originální název: Modelling seasonal changes of longitudinal dispersion in the Okna river
Autor: Ing. Martin Manina, PhD. (25%)
prof. Ing. Peter Halaj, CSc. (25%)
prof. Ing. Ľuboš Jurík, PhD. (25%)
Ing. Tatiana Kaletová, PhD. (25%)
Pracoviště:
Katedra krajinného inžinierstva
Druh publikace:
článek v odborném periodiku
Periodikum:
Acta scientiarum Polonorum - Formatio circumiectus
Charakter článku:
Číslo svazku (ročník):
19
Číslo periodika v rámci svazku:
1
Rok vydání:
2020
Od strany:
37
Do strany:
46
Počet stran:
10
Kód UT dle Web of Science:
Forma vydání:
elektronická verze (online)
Původní jazyk:
angličtina
Kategorie publikace:
ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Klíčová slova:
slovenština: štúdie prípadové, rieky, stopové prvky, malé vodné toky, rozptyl škodlivín, povodne, sucho, hydrológia
Rok uplatnění:
2020
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Ing. Martin Manina, PhD.
Poslední změna: 05.09.2020 22:20 (Import dat z knihovny)

Bližší určení zdroje:

Acta scientiarum Polonorum - Formatio circumiectus. Bydgoszcz: ISSN 1644-0765.

Originální název:
Acta scientiarum Polonorum - Formatio circumiectus
Anglický název:
Slovenský název:
Autor:
Druh publikace:
časopis
ISSN:
1644-0765
Stát vydavatele:
Místo vydání:
Bydgoszcz
Vydavatel:
URL:
Původní jazyk:
Kategorie publikace:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis ve slovenském jazyce:
Poslední změna: 05.09.2020 22:20 (Import dat z knihovny)