Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva - seznam publikací

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

ŠTEFUNKOVÁ, Z. -- MACURA, V. -- ŠKRINÁR, A. -- MAJOROŠOVÁ, M. -- DOLÁKOVA, G. -- HALAJ, P. -- PETROVÁ, T. Evaluation of the methodology to assess the influence of hydraulic characteristics on habitat quality. In Water. 12, 4 (2020), s. 4. ISSN 2073-4441.

Originální název:
Evaluation of the methodology to assess the influence of hydraulic characteristics on habitat quality
Autor:
Zuzana Štefunková (16%)
Viliam Macura (14%)
Andrej Škrinár (14%)
Martina Majorošová (14%)
Gréta Dolákova (14%)
prof. Ing. Peter Halaj, CSc. (14%)
Timea Petrová (14%)
Pracoviště:
Katedra krajinného inžinierstva
Druh publikace:
článek v odborném periodiku
Periodikum:
Water
Charakter článku:
Číslo svazku (ročník):
12
Číslo periodika v rámci svazku:
4
Rok vydání:
2020
Od strany: 4
Do strany:
4
Počet stran:
1
Kód UT dle Web of Science:
Forma vydání:
tištěná verze (print)
Původní jazyk:
angličtina
Kategorie publikace:
ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Klíčová slova:
slovenština: prúdenie vody v tokoch, biotopy, meranie hĺbky, hydraulika, rieky
Rok uplatnění:
2020
Rok odeslání:
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
05.09.2020 22:20 (Import dat z knihovny)

Bližší určení zdroje:

Water. Basel: ISSN 2073-4441.

Originální název:
Water
Anglický název:
Slovenský název:
Autor:
Druh publikace:
časopis
ISSN:
2073-4441
Stát vydavatele:
Místo vydání: Basel
Vydavatel:
URL:
Původní jazyk:
Kategorie publikace:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis ve slovenském jazyce:
Rok uplatnění:
Poslední změna:
05.09.2020 22:20 (Import dat z knihovny)