Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ŠTEFUNKOVÁ, Z. -- MACURA, V. -- ŠKRINÁR, A. -- MAJOROŠOVÁ, M. -- DOLÁKOVA, G. -- HALAJ, P. -- PETROVÁ, T. Evaluation of the methodology to assess the influence of hydraulic characteristics on habitat quality. In Water. 12, 4 (2020), s. 4. ISBN 2073-4441 online.

Originálny názov:
Evaluation of the methodology to assess the influence of hydraulic characteristics on habitat quality
Autor:
Zuzana Štefunková (15%)
Viliam Macura (15%)
Andrej Škrinár (15%)
Martina Majorošová (15%)
Gréta Dolákova (15%)
prof. Ing. Peter Halaj, CSc. (13%)
Timea Petrová (11%)
Pracovisko: Katedra krajinného inžinierstva
Druh publikácie: článok v odbornom periodiku
Periodikum:
Water
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník): 12
Číslo periodika v rámci zväzku:
4
Rok vydania: 2020
Od strany:
4
Do strany:
4
Počet strán:
1
Kód UT podľa Web of Science:
Forma vydania:
tlačená verzia (print)
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: prúdenie vody v tokoch, biotopy, meranie hĺbky, hydraulika, rieky
Rok uplatnenia:
2020
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: prof. Ing. Peter Halaj, CSc.
Posledná zmena:
26.09.2020 22:20 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Water. Basel: ISBN 2073-4441 online.

Originálny názov: Water
Anglický názov:
Slovenský názov:
Autor:
Druh publikácie:
časopis
ISBN:
2073-4441 online
Štát vydavateľa:
Miesto vydania: Basel
Vydavateľ:
URL:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v slovenskom jazyku:
Rok uplatnenia:
Posledná zmena: 19.09.2020 22:20 (Import dát z knižnice)