Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

KOTUŠ, T. -- KIŠŠ, V. The effect of water turbidity on water temperature in the stream.  In Preveda 2020. Banská Bystrica : Občianske združenie Preveda. (2020), s. 1. ISBN 978-80-972360-6-9. URL: https://abstracts.preveda.sk/?abstract=2056.

Originálny názov: The effect of water turbidity on water temperature in the stream
Autor: Ing. Tatijana Kotuš (50%)
Ing. Vladimír Kišš, PhD. (50%)
Pracovisko:
Katedra krajinného inžinierstva
Katedra biometeorológie a hydrológie
Druh publikácie:
článok v elektronickom zdroji
Vydavateľ:
Občianske združenie Preveda
Miesto vydania:
Banská Bystrica
Rok zverejnenia:
2020
URL: https://abstracts.preveda.sk/?abstract=2056
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník):
Číslo periodika v rámci zväzku:
Číslo časti:
Od strany:
1
Do strany:
1
Počet strán: 1
Kód UT podľa Web of Science:
Elektronický zborník:
Preveda 2020
Pôvodný jazyk:
angličtina
Kategória publikácie: AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
Kľúčové slová:
slovenčina: kvalita vody, prúdenie kvapalín, teplota vody
Rok uplatnenia:
2020
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
04.07.2020 22:21 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Preveda 2020. Banská Bystrica: Občianske združenie Preveda, 2020. ISBN 978-80-972360-6-9.

Originálny názov: Preveda 2020
Anglický názov:
Editor:
Druh publikácie:
zborník
ISBN:
978-80-972360-6-9
Vydavateľ:
Občianske združenie Preveda
Miesto vydania:
Banská Bystrica
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania:
2020
Číslo vydania:
Počet strán:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Rok uplatnenia: 2020
Posledná zmena:
27.06.2020 22:21 (Import dát z knižnice)