Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva - seznam publikací

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

HALAJOVÁ, D. -- HALAJ, P. Tourism potential of small sacral architecture in Spiš Region in Slovakia. In Public recreation and landscape protection - with sense hand in hand? ". (2020), s. 533--537.

Originální název:
Tourism potential of small sacral architecture in Spiš Region in Slovakia
Autor:
Ing. Denisa Halajová, PhD. (50%)
prof. Ing. Peter Halaj, CSc. (50%)
Pracoviště:
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry
Katedra krajinného inžinierstva
Druh publikace:
článek v odborném periodiku
Periodikum:
Public recreation and landscape protection - with sense hand in hand? "
Charakter článku:
Číslo svazku (ročník):
Číslo periodika v rámci svazku:
Rok vydání: 2020
Od strany:
533
Do strany:
537
Počet stran: 5
Kód UT dle Web of Science:
Forma vydání:
elektronická verze (online)
Původní jazyk: angličtina
Kategorie publikace:
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Klíčová slova:
slovenština: sakrálne stavby, kultúrne dedičstvo, kultúrne pamiatky, sakrálna architektúra, cestovný ruch
Rok uplatnění:
2020
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Ing. Denisa Halajová, PhD.
Poslední změna: 25.07.2020 22:20 (Import dat z knihovny)

Bližší určení zdroje:

Public recreation and landscape protection - with sense hand in hand? "..

Originální název:
Public recreation and landscape protection - with sense hand in hand? "
Anglický název:
Slovenský název:
Autor:
Druh publikace:
časopis
ISSN:
Stát vydavatele:
Místo vydání:
Vydavatel:
URL:
Původní jazyk:
Kategorie publikace:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis ve slovenském jazyce:
Rok uplatnění:
Poslední změna:
25.07.2020 22:20 (Import dat z knihovny)