Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

HALAJOVÁ, D. -- HALAJ, P. Tourism potential of small sacral architecture in Spiš Region in Slovakia. In Public recreation and landscape protection - with sense hand in hand? ". (2020), s. 533--537.

Originálny názov:
Tourism potential of small sacral architecture in Spiš Region in Slovakia
Autor:
Pracovisko:
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry
Katedra krajinného inžinierstva
Druh publikácie:
článok v odbornom periodiku
Periodikum:
Public recreation and landscape protection - with sense hand in hand? "
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník):
Číslo periodika v rámci zväzku:
Rok vydania:
2020
Od strany:
533
Do strany: 537
Počet strán: 5
Kód UT podľa Web of Science:
Forma vydania: elektronická verzia (online)
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie:
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: sakrálne stavby, kultúrne dedičstvo, kultúrne pamiatky, sakrálna architektúra, cestovný ruch
Rok uplatnenia: 2020
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
25.07.2020 22:20 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Public recreation and landscape protection - with sense hand in hand? "..

Originálny názov:
Public recreation and landscape protection - with sense hand in hand? "
Anglický názov:
Slovenský názov:
Autor:
Druh publikácie: časopis
ISSN:
Štát vydavateľa:
Miesto vydania:
Vydavateľ:
URL:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v slovenskom jazyku:
Rok uplatnenia:
Posledná zmena:
25.07.2020 22:20 (Import dát z knižnice)