Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva - seznam publikací

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

DÍDAC, J. -- BRUMMER, M. -- BRUNO, D. -- CASTANHO, R A. -- CASTRO, A J. -- FORTUÑO, P. -- JAKUBÍNSKÝ, J. -- KALETOVÁ, T. -- KELEMEN, E. -- KOUNDOURI, P. -- LOGAR, I. -- LOURES, L. -- MENDES, J. -- MENDOZA-LERA, C. -- QUINTAS-SORIANO, C. -- RODRÍGUEZ-LOZANO, P. -- VON SCHILLER, D. -- STUBBINGTON, R. -- SYKES, T. -- TIZZONI, E. -- TRUCHY, A. -- TSANI, S. Ecosystem services and social perception.  In Intermittent Rivers and Ephemeral streams. Brussel : COST. (2020), s. 85--105.

Originální název: Ecosystem services and social perception
Autor:
Jorda-Capdevila Dídac (4%)
Mathias Brummer (4%)
Daniel Bruno (4%)
Rui Alexandre Castanho (4%)
Antonio J. Castro (4%)
Pau Fortuño (4%)
Jiří Jakubínský (4%)
Ing. Tatiana Kaletová, PhD. (4%)
Estzer Kelemen (4%)
Phoebe Koundouri (4%)
Ivana Logar (4%)
Luís Loures (4%)
Joana Mendes (4%)
Clara Mendoza-Lera (4%)
Cristina Quintas-Soriano (4%)
Pablo Rodríguez-Lozano (4%)
Daniel von Schiller (4%)
Rachel Stubbington (4%)
Tim Sykes (4%)
Elisa Tizzoni (4%)
Amélie Truchy (4%)
Stella Tsani
Pracoviště: Katedra krajinného inžinierstva
Druh publikace: článek v elektronickém zdroji
Nakladatel:
COST
Místo vydání:
Brussel
Rok zveřejnění: 2020
URL:
Charakter článku:
Číslo svazku (ročník):
Číslo periodika v rámci svazku:
Číslo části:
Od strany: 85
Do strany:
105
Počet stran:
21
Kód UT dle Web of Science:
Elektronický sborník:
Intermittent Rivers and Ephemeral streams
Původní jazyk:
angličtina
Kategorie publikace:
BEE Odborné práce v zahraničných nerecenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
Klíčová slova:
slovenština: životné prostredie, pôda, erózia pôdy, ekosystémy, hydrológia, klíma
Rok uplatnění: 2020
 
Záznam vložil: Ing. Tatiana Kaletová, PhD.
Poslední změna:
27.06.2020 22:21 (Import dat z knihovny)

Bližší určení zdroje:

Intermittent Rivers and Ephemeral streams. Brussel: COST, 2020.

Originální název:
Intermittent Rivers and Ephemeral streams
Anglický název:
Editor:
Druh publikace:
sborník
ISBN:
Nakladatel:
COST
Místo vydání:
Brussel
Edice a číslo svazku:
Rok vydání:
2020
Číslo vydání:
Počet stran:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Kategorie publikace:
Rok uplatnění: 2020
Poslední změna: 27.06.2020 22:21 (Import dat z knihovny)