Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

DÍDAC, J. -- BRUMMER, M. -- BRUNO, D. -- CASTANHO, R A. -- CASTRO, A J. -- FORTUÑO, P. -- JAKUBÍNSKÝ, J. -- KALETOVÁ, T. -- KELEMEN, E. -- KOUNDOURI, P. -- LOGAR, I. -- LOURES, L. -- MENDES, J. -- MENDOZA-LERA, C. -- QUINTAS-SORIANO, C. -- RODRÍGUEZ-LOZANO, P. -- VON SCHILLER, D. -- STUBBINGTON, R. -- SYKES, T. -- TIZZONI, E. -- TRUCHY, A. -- TSANI, S. Ecosystem services and social perception.  In Intermittent Rivers and Ephemeral streams. Brussel : COST. (2020), s. 85--105.

Originálny názov: Ecosystem services and social perception
Autor:
Jorda-Capdevila Dídac (4%)
Mathias Brummer (4%)
Daniel Bruno (4%)
Rui Alexandre Castanho (4%)
Antonio J. Castro (4%)
Pau Fortuño (4%)
Jiří Jakubínský (4%)
Ing. Tatiana Kaletová, PhD. (4%)
Estzer Kelemen (4%)
Phoebe Koundouri (4%)
Ivana Logar (4%)
Luís Loures (4%)
Joana Mendes (4%)
Clara Mendoza-Lera (4%)
Cristina Quintas-Soriano (4%)
Pablo Rodríguez-Lozano (4%)
Daniel von Schiller (4%)
Rachel Stubbington (4%)
Tim Sykes (4%)
Elisa Tizzoni (4%)
Amélie Truchy (4%)
Stella Tsani
Pracovisko:
Katedra krajinného inžinierstva
Druh publikácie:
článok v elektronickom zdroji
Vydavateľ: COST
Miesto vydania:
Brussel
Rok zverejnenia:
2020
URL:
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník):
Číslo periodika v rámci zväzku:
Číslo časti:
Od strany:
85
Do strany:
105
Počet strán:
21
Kód UT podľa Web of Science:
Elektronický zborník:
Intermittent Rivers and Ephemeral streams
Pôvodný jazyk:
angličtina
Kategória publikácie:
BEE Odborné práce v zahraničných nerecenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
Kľúčové slová: slovenčina: životné prostredie, pôda, erózia pôdy, ekosystémy, hydrológia, klíma
Rok uplatnenia:
2020
 
Záznam vložil:
Posledná zmena: 27.06.2020 22:21 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Intermittent Rivers and Ephemeral streams. Brussel: COST, 2020.

Originálny názov:
Intermittent Rivers and Ephemeral streams
Anglický názov:
Editor:
Druh publikácie:
zborník
ISBN:
Vydavateľ:
COST
Miesto vydania:
Brussel
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania:
2020
Číslo vydania:
Počet strán:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Rok uplatnenia:
2020
Posledná zmena:
27.06.2020 22:21 (Import dát z knižnice)