Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva - seznam publikací

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

FORNAL-PIENIAK, B. -- BIHUŇOVÁ, M. -- ZARAŚ-JANUSZKIEWICZ, E. Assessment of the recreational potential of selected polish and slovak towns due to their natural values. In ROVNÁ, K. Plants in urban areas and landscape. Nitra: Slovak University of Agriculture, 2020, s. 50--54. ISBN 978-80-552-2146-5 (brož.).

Originální název:
Assessment of the recreational potential of selected polish and slovak towns due to their natural values
Autor:
Beata Fornal-Pieniak (34%)
Ing. Mária Bihuňová, PhD. (33%)
Ewa Zaraś-Januszkiewicz (33%)
Pracoviště:
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry
Druh publikace: článek ve sborníku
Sborník:
Plants in urban areas and landscape
Charakter článku:
Číslo části:
Od strany:
50
Do strany:
54
Počet stran:
5
Kód UT dle Web of Science:
Původní jazyk:
angličtina
Kategorie publikace: AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Klíčová slova:
slovenština: rekreácia, rekreačná hodnota krajiny, vegetácia, krajinné plánovanie
Rok uplatnění:
2020
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Ing. Mária Bihuňová, PhD.
Poslední změna:
27.06.2020 22:21 (Import dat z knihovny)

Bližší určení zdroje:

ROVNÁ, K. Plants in urban areas and landscape. Nitra: Slovak University of Agriculture, 2020. ISBN 978-80-552-2146-5 (brož.).

Originální název:
Plants in urban areas and landscape
Anglický název:
Editor:
Ing. Katarína Rovná, PhD. (100%)
Druh publikace:
sborník
ISBN: 978-80-552-2146-5 (brož.)
Nakladatel:
Slovak University of Agriculture
Místo vydání:
Nitra
Edice a číslo svazku:
Rok vydání:
2020
Číslo vydání:
Počet stran:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Kategorie publikace:
Rok uplatnění:
2020
Poslední změna:
30.05.2020 22:20 (Import dat z knihovny)