Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva - seznam publikací

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

GOGOLÁKOVÁ, A. -- PAGANOVÁ, V. Photosynthetic response of chrysanthemum under different water regimes. In ROVNÁ, K. Plants in urban areas and landscape. Nitra: Slovak University of Agriculture, 2020, s. 104--109. ISBN 978-80-552-2146-5 (brož.).

Originální název:
Photosynthetic response of chrysanthemum under different water regimes
Autor:
Pracoviště:
Katedra biotechniky zelene
Druh publikace:
článek ve sborníku
Sborník:
Plants in urban areas and landscape
Charakter článku:
Číslo části:
Od strany:
104
Do strany:
109
Počet stran:
6
Kód UT dle Web of Science:
Původní jazyk:
angličtina
Kategorie publikace: AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: okrasné rastliny, fotosyntéza, chryzantémy, vodný stres
Rok uplatnění:
2020
Rok odeslání:
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
27.06.2020 22:21 (Import dat z knihovny)

Bližší určení zdroje:

ROVNÁ, K. Plants in urban areas and landscape. Nitra: Slovak University of Agriculture, 2020. ISBN 978-80-552-2146-5 (brož.).

Originální název:
Plants in urban areas and landscape
Anglický název:
Editor:
Druh publikace:
sborník
ISBN:
978-80-552-2146-5 (brož.)
Nakladatel:
Slovak University of Agriculture
Místo vydání: Nitra
Edice a číslo svazku:
Rok vydání:
2020
Číslo vydání:
Počet stran:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Kategorie publikace:
Rok uplatnění: 2020
Poslední změna:
30.05.2020 22:20 (Import dat z knihovny)