Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

KOLLÁR, J. Evaluation of Amorpha fruticosa seed damage by Acanthoscelides pallidipennis. In ROVNÁ, K. Plants in urban areas and landscape. Nitra: Slovak University of Agriculture, 2020, s. 110. ISBN 978-80-552-2146-5 (brož.).

Originálny názov:
Evaluation of Amorpha fruticosa seed damage by Acanthoscelides pallidipennis
Autor:
Pracovisko:
Katedra biotechniky zelene
Druh publikácie:
článok v zborníku
Zborník:
Plants in urban areas and landscape
Charakter článku:
Číslo časti:
Od strany:
110
Do strany:
110
Počet strán: 1
Kód UT podľa Web of Science:
Pôvodný jazyk:
angličtina
Kategória publikácie: AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: beztvarec krovitý (Amarpha fruticosa), škodcovia, okrasné kry, invázne rastliny, mestská zeleň
Rok uplatnenia:
2020
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
27.06.2020 22:21 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

ROVNÁ, K. Plants in urban areas and landscape. Nitra: Slovak University of Agriculture, 2020. ISBN 978-80-552-2146-5 (brož.).

Originálny názov:
Plants in urban areas and landscape
Anglický názov:
Editor:
Ing. Katarína Rovná, PhD. (100%)
Druh publikácie:
zborník
ISBN:
978-80-552-2146-5 (brož.)
Vydavateľ:
Slovak University of Agriculture
Miesto vydania:
Nitra
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania:
2020
Číslo vydania:
Počet strán:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Rok uplatnenia:
2020
Posledná zmena:
30.05.2020 22:20 (Import dát z knižnice)