Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva - seznam publikací

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

BAKAY, L. -- MORAVČÍK, Ľ. Quantification of Circadian Movement of Small-Leaved Lime (Tilia cordata Mill.) Saplings With Short Interval Terrestrial Laser Scanning. In Frontiers in Plant Science. 11, (2020), s. 7. ISSN 1664-462X.

Originální název:
Quantification of Circadian Movement of Small-Leaved Lime (Tilia cordata Mill.) Saplings With Short Interval Terrestrial Laser Scanning
Autor: Ing. Ladislav Bakay, PhD. (50%)
doc. Ing. Ľuboš Moravčík, PhD. (50%)
Pracoviště:
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry
Katedra biotechniky zelene
Druh publikace:
článek v odborném periodiku
Periodikum: Frontiers in Plant Science
Charakter článku:
Číslo svazku (ročník):
11
Číslo periodika v rámci svazku:
Rok vydání:
2020
Od strany:
7
Do strany:
7
Počet stran:
1
Kód UT dle Web of Science:
Forma vydání: tištěná verze (print)
Původní jazyk:
angličtina
Kategorie publikace: ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Klíčová slova:
slovenština: trojrozmerné modelovanie, Terestriálne laserové skenovanie (TLS), cirkadiálný rytmus, chronobiológia
Rok uplatnění:
2020
Rok odeslání:
 
Záznam vložil:
Ing. Ladislav Bakay, PhD.
Poslední změna:
01.08.2020 22:20 (Import dat z knihovny)

Bližší určení zdroje:

Frontiers in Plant Science. Lausanne: ISSN 1664-462X.

Originální název:
Frontiers in Plant Science
Anglický název:
Slovenský název:
Autor:
Druh publikace: časopis
ISSN:
1664-462X
Stát vydavatele:
Místo vydání: Lausanne
Vydavatel:
URL:
Původní jazyk:
Kategorie publikace:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis ve slovenském jazyce:
Rok uplatnění:
Poslední změna:
01.08.2020 22:20 (Import dat z knihovny)