Katedra pedológie a geológie (FAPZ) - zoznam publikácií

Aplikácia zobrazuje zoznam publikácií odborníkov vybraného pracoviska. Vzťah publikácie k pracovisku je možné upravovať v aplikácii Moje a mnou spravované publikácie v rámci editovania danej publikácie. Voľba pracoviska sa nachádza v údajoch spoločných pre všetky druhy publikácií, konkrétne pod voľbou odboru publikácie.

Druh:
Rok:
Zoraďovať podľa:

Počet nájdených záznamov: 35

PublikácieDruh výsledkuPopis KPČRokPodrobnosti
Antropogénna alkalizácia pôdy v okolí magnezitiek v Jelšave a Lubeníku = Anthropogenic soil alkalinization in the vicinity of magnesite processing factories in Jelšava and Lubeník
Polláková, Nora -- Chlpík, Juraj -- Kolenčík, Marek
Antropogénna alkalizácia pôdy v okolí magnezitiek v Jelšave a Lubeníku = Anthropogenic soil alkalinization in the vicinity of magnesite processing factories in Jelšava and Lubeník. In Urbanizovaná krajina, pôda a klíma. Bratislava: Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, 2019, s. 48--49.
článok v zborníkuAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2019Podrobnosti
Bioaccumulation and growth characteristics of Vallisneria natans (Lour.) Hara after chronic exposure to metal-contaminated sediments
Qian, Yu -- Cheng, Changlei -- Drouillard, Ken -- Zhu, Qingzhi -- Feng, Huan -- He, Shuzhuang -- Fang, Yuhong -- Qiao, Shinan -- Kolenčík, Marek -- Chang, Xuexiu
Bioaccumulation and growth characteristics of Vallisneria natans (Lour.) Hara after chronic exposure to metal-contaminated sediments. In Environmental science and pollution research. 26, 20 (2019), s. 20510--20519. ISSN 0944-1344.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Podrobnosti
Biochar and biochar with N fertilizer impact on soil physical properties in a silty loam Haplic Luvisol
Horák, Ján -- Šimanský, Vladimír -- Igaz, Dušan
Biochar and biochar with N fertilizer impact on soil physical properties in a silty loam Haplic Luvisol. In Journal of Ecological Engineering. 20, 7 (2019), s. 31--38. ISSN 2081-139X.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
Biochar and its combination together with mineral and organic fertilization: effect on soil properties and crop yields
Šrank, Dušan -- Juriga, Martin
Biochar and its combination together with mineral and organic fertilization: effect on soil properties and crop yields. In SGEM 2019. Sofia: STEP92 Technology, 2019, s. 41--48. ISBN 978-619-7408-82-9 (brož.).
článok v zborníkuPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Podrobnosti
Differences in soil properties and crop yields after application of biochar blended with farmyard manure in sandy and loamy soils
Šimanský, Vladimír -- Šrank, Dušan -- Juriga, Martin
Differences in soil properties and crop yields after application of biochar blended with farmyard manure in sandy and loamy soils. In Acta fytotechnica et zootechnica. 22, 1 (2019), s. 21--25. ISBN 1336-9245 (online).
článok v odbornom periodikuVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
Distribúcia nanočastíc TiO2 v dvoch pôdach: Distribution of TiO2 nanoparticles in two soils
Šebesta, Martin -- Urík, Martin -- Bujdoš, Marek -- Kolenčík, Marek -- Hyunjung, Kim -- Matúš, Peter
Distribúcia nanočastíc TiO2 v dvoch pôdach: Distribution of TiO2 nanoparticles in two soils.  In Študentská vedecká konferencia PriF UK 2019. Bratislava : Univerzita Komenského. (2019), s. 1332--1337. ISBN 978-80-223-4711-2.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti
Effect of biochar on N2O emission, crop yield and properties of Stagnic Luvisol in a field experiment
Rižija, Elena -- Muchina, I.M. -- Balašov, E.V. -- Šimanský, Vladimír -- Buchkina, Natalya P.
Effect of biochar on N2O emission, crop yield and properties of Stagnic Luvisol in a field experiment. In Zemdirbyste. 106, 4 (2019), s. 297--306. ISSN 1392-3196.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
Effect of different type of nanoparticles on crop production
Kolenčík, Marek -- Ernst, Dávid -- Šebesta, Martin -- Urík, Martin -- Kratošová, Gabriela -- Konvičková, Zuzana -- Bujdoš, Marek -- Černý, Ivan -- Dobročka, Edmund -- Vávra, Ivo -- Feng, Huan -- Qian, Yu -- Illa, Ramakanth
Effect of different type of nanoparticles on crop production.  In NanoOstrava 2019. Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita. (2019), s. 95. ISBN 978-80-248-4290-5 (brož.).
článok v elektronickom zdrojiAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2019Podrobnosti
Effect of foliar spray application of zinc oxide nanoparticles on quantitative, nutritional, and physiological parameters of Foxtail millet (Setaria italica L.) under field conditions
Kolenčík, Marek -- Ernst, Dávid -- Komár, Matej -- Urík, Martin -- Šebesta, Martin -- Dobročka, Edmund -- Černý, Ivan -- Illa, Ramakanth -- Kanike, Raghavendra -- Qian, Yu -- Feng, Huan -- Orlová, Denisa -- Kratošová, Gabriela
Effect of foliar spray application of zinc oxide nanoparticles on quantitative, nutritional, and physiological parameters of Foxtail millet (Setaria italica L.) under field conditions. In Nanomaterials. 9, 11 (2019), s. 2019. ISSN 2079-4991.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Podrobnosti
Effects of biochar and its combinations with N-fertilization on soil CO2 emission, crop yields and relationships to soil properties
Horák, Ján -- Šimanský, Vladimír -- Aydin, Elena -- Igaz, Dušan -- Buchkina, Natalya P. -- Balashov, Eugene
Effects of biochar and its combinations with N-fertilization on soil CO2 emission, crop yields and relationships to soil properties.  In Enviro 2019. Nitra : Slovak University of Agriculture. (2019), s. 24. ISBN 978-80-552-2049-9.
článok v elektronickom zdrojiAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2019Podrobnosti
Effects of biochar and its reapplication on soil pH and sorption properties of silt loam haplic Luvisol
Juriga, Martin -- Šimanský, Vladimír
Effects of biochar and its reapplication on soil pH and sorption properties of silt loam haplic Luvisol. In Acta horticulturae et regiotecturae. 22, 2 (2019), s. 66--71. ISSN 1335-2563.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Effects of conventional moldboard and reduced tillage on seasonal variations of direct CO2 and N2O emissions from a loam Haplic Luvisol
Horák, Ján -- Balashov, Eugene -- Šimanský, Vladimír -- Igaz, Dušan -- Buchkina, Natalya P. -- Aydin, Elena -- Bárek, Viliam -- Drgoňová, Katarína
Effects of conventional moldboard and reduced tillage on seasonal variations of direct CO2 and N2O emissions from a loam Haplic Luvisol. In Biologia. 74, 7 (2019), s. 767--782.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v domácich karentovaných časopisoch2019Podrobnosti
Fertilization and application of different biochar types and their mutual interactions influencing changes of soil characteristics in soils of different textures
Šimanský, Vladimír -- Šrank, Dušan -- Jonczak, Jerzy -- Juriga, Martin
Fertilization and application of different biochar types and their mutual interactions influencing changes of soil characteristics in soils of different textures. In Journal of Ecological Engineering. 20, 5 (2019), s. 149--164. ISSN 2081-139X.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
How relationships between soil organic matter parameters and soil structure characteristics are affected by the long-term fertilization of a sandy soil
Šimanský, Vladimír -- Juriga, Martin -- Jonczak, Jerzy -- Uzarowicz, Lukasz -- Stępień, Wojciech
How relationships between soil organic matter parameters and soil structure characteristics are affected by the long-term fertilization of a sandy soil. In Geoderma. 342, (2019), s. 75--84. ISSN 0016-7061.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Podrobnosti
Charakteristika fyzikálnych vlastnstí pôd pod vybranými cudzokrajnými drevinammi v Arboréte Mlyňany = Characterization of physical properties in soil under selected exotic trees in the Arboretum Mlyňany
Polláková, Nora -- Šimanský, Vladimír -- Chlpík, Juraj -- Kolenčík, Marek
Charakteristika fyzikálnych vlastnstí pôd pod vybranými cudzokrajnými drevinammi v Arboréte Mlyňany = Characterization of physical properties in soil under selected exotic trees in the Arboretum Mlyňany. In Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2019. Praha: Česká zemědělská univerzita, 2019, s. 131--135. ISBN 978-80-213-2949-2 (brož.).
článok v zborníkuVedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2019Podrobnosti
Charakteristika mechanických a chemických vlastností pôdy na výskumnej báze po aplikácii digestátu = Mechanical and chemical characteristic of soil properties on research basis after the digestate application
Pospišil, Richard -- Chlpík, Juraj
Charakteristika mechanických a chemických vlastností pôdy na výskumnej báze po aplikácii digestátu = Mechanical and chemical characteristic of soil properties on research basis after the digestate application. In POSPIŠIL, R. Vedecké práce katedry rastlinnej výroby. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019, s. 129--135. ISBN 978-80-552-2019-2.
článok v zborníkuVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2019Podrobnosti
Increased colloidal stability and decreased solubility-sol-gel synthesis of zinc oxide nanoparticles with humic acids
Šebesta, Martin -- Kolenčík, Marek -- Urík, Martin -- Bujdoš, Marek -- Vávra, Ivo -- Dobročka, Edmund -- Smilek, Jiří -- Kalina, Michal -- Diviš, Pavel -- Pavúk, Milan -- Miglierini, Marcel -- Kratošová, Gabriela -- Matúš, Peter
Increased colloidal stability and decreased solubility-sol-gel synthesis of zinc oxide nanoparticles with humic acids. In Journal of Nanoscience and Nanotechnology. 19, 5 (2019), s. 3024--3030. ISSN 1533-4880.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Podrobnosti
Influence of soil type and use on soil organic matter in climate conditions of West carpathian mts. and pannonian
Barančíková, Gabriela -- Tobiašová, Erika -- Gömöryová, Erika -- Makovníková, Jarmila -- Halas, Ján -- Koco, Štefan -- Skalský, Rastislav
Influence of soil type and use on soil organic matter in climate conditions of West carpathian mts. and pannonian. In Silva balcanica. Sofia: Forest Research Institute of BAS, 2019, s. 63--70.
článok v zborníkuPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Podrobnosti
Magnesium/fish bone derived hydroxyapatite composites by friction stir processing: studies on mechanical behaviour and corrosion resistance
Vandana, B. -- Syamala, P. -- Venugopal, D. Sri -- Sk, S. R. K. Imran -- Venkateswarlu, B. -- Jagannatham, M. -- Kolenčík, Marek -- Illa, Ramakanth -- Dumpla, Ravikumar -- Sunil, B. Ratna
Magnesium/fish bone derived hydroxyapatite composites by friction stir processing: studies on mechanical behaviour and corrosion resistance. In Bulletin of materials science. 42, 3 (2019), s. 2019. ISSN 0250-4707.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Podrobnosti
Nanogold biosynthesis mediated by mixed flower pollen grains
Kolenčík, Marek -- Štrba, Peter -- Šebesta, Martin -- Kratošová, Gabriela -- Urík, Martin -- Vávra, Ivo -- Peikertová, Pavlina -- Polláková, Nora -- Šimanský, Vladimír -- Feng, Huan -- Qian, Yu -- Illa, Ramakanth
Nanogold biosynthesis mediated by mixed flower pollen grains. In Journal of Nanoscience and Nanotechnology. 19, 5 (2019), s. 2983--2988. ISSN 1533-4880.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Podrobnosti
Nitrogen enriched biochar-compost mixture as a soil amendment to the Haplic Luvisol: effect on greenhouse gas emission
Rižija, Elena -- Horák, Ján -- Šimanský, Vladimír -- Buchkina, Natalya P.
Nitrogen enriched biochar-compost mixture as a soil amendment to the Haplic Luvisol: effect on greenhouse gas emission. In Biologia. (2019), s. 1--12.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v domácich karentovaných časopisoch2019Podrobnosti
Phytosynthesis of Au and Au/ZrO2 bi-phasic system nanoparticles with evaluation of their colloidal stability
Holišová, Veronika -- Konvičková, Zuzana -- Kratošová, Gabriela -- Kolenčík, Marek -- Niide, Teppei -- Umetsu, Mitsuo -- Plachá, Daniela
Phytosynthesis of Au and Au/ZrO2 bi-phasic system nanoparticles with evaluation of their colloidal stability. In Journal of Nanoscience and Nanotechnology. 19, 5 (2019), s. 2807--2813. ISSN 1533-4880.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Podrobnosti
Pozberové zvyšky a ich vplyv na zmeny kvality pôdy = Post-harvest residues and their effect on soil quality changes
Šimanský, Vladimír -- Polláková, Nora
Pozberové zvyšky a ich vplyv na zmeny kvality pôdy = Post-harvest residues and their effect on soil quality changes. In Agrochémia. 59, 2 (2019), s. 27--33. ISSN 1335-2415.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Pôdna organická hmota a pôdna štruktúra hnedozeme ovplyvnená pridaním biouhlia a biouhlia s N hnojivom = Soil organic matter and soil structure of Haplic Luvisol effected of biochar and biochar with N fertilizer
Juriga, Martin -- Šimanský, Vladimír
Pôdna organická hmota a pôdna štruktúra hnedozeme ovplyvnená pridaním biouhlia a biouhlia s N hnojivom = Soil organic matter and soil structure of Haplic Luvisol effected of biochar and biochar with N fertilizer. In Agrochémia. 59, 1 (2019), s. 16--27. ISSN 1335-2415.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Pôdny organický uhlík a jeho odozva na využívanie krajiny Slovenska = Soil organic carbon and its response on Slovak land use
Barančíková, Gabriela -- Gömöryová, Erika -- Tobiašová, Erika -- Makovníková, Jarmila -- Koco, Štefan -- Halas, Ján -- Skalský, Rastislav -- Tarasovičová, Zuzana -- Takáč, Jozef
Pôdny organický uhlík a jeho odozva na využívanie krajiny Slovenska = Soil organic carbon and its response on Slovak land use. 1. vyd. Bratislava : Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy NPPC, 2019. 105 s. ISBN 978-80-8163-029-3.
odborná knihaVedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách2019Podrobnosti
Slope position and management practices as factors influencing selected properties of topsoil: Wpływ pozycji na stoku i sposobu użytkowania na wybrane właściwości przypowierzchniowej warstwie gleby
Šimanský, Vladimír -- Juriga, Martin -- Mendyk, Łukasz
Slope position and management practices as factors influencing selected properties of topsoil: Wpływ pozycji na stoku i sposobu użytkowania na wybrane właściwości przypowierzchniowej warstwie gleby. In Soil science annual. 70, 2 (2019), s. 137--146. ISBN 2300-4975 online.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
Soil organic matter vs. soil structure after biochar application
Juriga, Martin
Soil organic matter vs. soil structure after biochar application. In TÓTHOVÁ, M. -- BYSTRICKÁ, J. -- CANDRÁKOVÁ, K. -- HOLLÝ, D. Scientific conference of PhD. students of FAFR and FBFS with international participation. Nitra: Slovak University of Agriculture, 2019, s. 47. ISBN 978-80-552-2083-3 (brož.).
článok v zborníkuAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2019Podrobnosti
Structural investigation of humic acids of forest soils by pyrolysis-gas chromatography
Banach-Szott, Magdalena -- Debska, Bozena -- Tobiašová, Erika -- Pakula, Jaroslaw
Structural investigation of humic acids of forest soils by pyrolysis-gas chromatography. In Polish Journal of Environmental Studies. 28, 6 (2019), s. 4099--4107. ISSN 1230-1485.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Podrobnosti
Structural, magnetic, optical, and magneto-optical properties of CoFe2O4 thin films fabricated by a chemical approach
Illa, Ramakanth -- Ješko, Radek -- Silber, Robin -- Životský, Ondřej -- Mamulová Kutláková, Kateřina -- Matějová, Lenka -- Kolenčík, Marek -- Pištora, Jaromír -- Hamrle, Jaroslav
Structural, magnetic, optical, and magneto-optical properties of CoFe2O4 thin films fabricated by a chemical approach. In Materials research bulletin. 117, (2019), s. 96--102. ISSN 0025-5408.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Podrobnosti
The interrelationships between aluminium, iron, and soil structure induced by biochar application
Juriga, Martin -- Michalski, Adam -- Šrank, Dušan
The interrelationships between aluminium, iron, and soil structure induced by biochar application. In SGEM 2019. Sofia: STEP92 Technology, 2019, s. 531--538. ISBN 978-619-7408-82-9 (brož.).
článok v zborníkuPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Podrobnosti
Vplyv aplikácie digestátu po výrobe bioplynu na tvorbu a stabilitu pôdnych agregátov = The influence of digestate application after production biogas on stability and production of soil aggregates
Pospišil, Richard -- Chlpík, Juraj
Vplyv aplikácie digestátu po výrobe bioplynu na tvorbu a stabilitu pôdnych agregátov = The influence of digestate application after production biogas on stability and production of soil aggregates. In POSPIŠIL, R. Vedecké práce katedry rastlinnej výroby. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019, s. 136--142. ISBN 978-80-552-2019-2.
článok v zborníkuVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2019Podrobnosti
Vplyv digestátu po výrobe bioplynu na obsah organickej hmoty v pôde = The influence of digestate after bio-gas production on organic content in soil
Pospišil, Richard -- Chlpík, Juraj
Vplyv digestátu po výrobe bioplynu na obsah organickej hmoty v pôde = The influence of digestate after bio-gas production on organic content in soil. In POSPIŠIL, R. Vedecké práce katedry rastlinnej výroby. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019, s. 143--147. ISBN 978-80-552-2019-2.
článok v zborníkuVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2019Podrobnosti
Vplyv kombinácií minerálnych a organických hnojív s biouhlíkovým substrátom na pôdne vlatnosti a úrody slnečnice ročnej a zeleninovej papriky = The effect of combinations of mineral and organic fertilizers with biochar on the soil properties and sunflower and green pepper yields
Šimanský, Vladimír -- Šrank, Dušan -- Juriga, Martin
Vplyv kombinácií minerálnych a organických hnojív s biouhlíkovým substrátom na pôdne vlatnosti a úrody slnečnice ročnej a zeleninovej papriky = The effect of combinations of mineral and organic fertilizers with biochar on the soil properties and sunflower and green pepper yields. In Agrochémia. 59, 1 (2019), s. 42--49. ISSN 1335-2415.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Will the nutrient content in biochar be reflected by their higher content of corn organs?
Šimanský, Vladimír -- Horák, Ján -- Polláková, Nora -- Juriga, Martin -- Jonczak, Jerzy
Will the nutrient content in biochar be reflected by their higher content of corn organs?. In Journal of Elementology. 24, 2 (2019), s. 525--537. ISSN 1644-2296.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
Základné chemické vlastnosti pôd obrábaných konvenčnými a minimalizačnými technológiami
Polláková, Nora -- Chlpík, Juraj -- Kolenčík, Marek
Základné chemické vlastnosti pôd obrábaných konvenčnými a minimalizačnými technológiami. In Pedologické dny 2019. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019, s. 70.
článok v zborníkuAbstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)2019Podrobnosti