Katedra rastlinnej výroby (FAPZ) - zoznam publikácií

Aplikácia zobrazuje zoznam publikácií odborníkov vybraného pracoviska. Vzťah publikácie k pracovisku je možné upravovať v aplikácii Moje a mnou spravované publikácie v rámci editovania danej publikácie. Voľba pracoviska sa nachádza v údajoch spoločných pre všetky druhy publikácií, konkrétne pod voľbou odboru publikácie.

Druh:
Rok:
Zoraďovať podľa:

Počet nájdených záznamov: 25

PublikácieDruh výsledkuPopis KPČRokPodrobnosti
Agrotechnické požiadavky na presnú sejbu
Pospišil, Richard
Agrotechnické požiadavky na presnú sejbu. In Roľnícke noviny. 90, 10 (2019), s. 13--14. ISBN 0231– 6617.
článok v odbornom periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Ako úspešne založiť porasty jarných plodín
Pospišil, Richard
Ako úspešne založiť porasty jarných plodín. In Roľnícke noviny. 90, 4 (2019), s. 11. ISBN 0231– 6617.
článok v odbornom periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Akú technológiu zvoliť do kukurice
Pospišil, Richard
Akú technológiu zvoliť do kukurice. In Roľnícke noviny. 90, 13 (2019), s. 25--26. ISBN 0231– 6617.
článok v odbornom periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Cielená výživa poľnohospodárskych plodín
Pospišil, Richard
Cielená výživa poľnohospodárskych plodín. In Roľnícke noviny. 90, 7 (2019), s. 16. ISBN 0231– 6617.
článok v odbornom periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Čas prípravy pre založenie porastov ozimných obilnín
Pospišil, Richard
Čas prípravy pre založenie porastov ozimných obilnín. In Roľnícke noviny. 90, 30 (2019), s. 15. ISBN 0231– 6617.
článok v odbornom periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Hnojenie plodín priemyselnými hnojivami
Pospišil, Richard
Hnojenie plodín priemyselnými hnojivami. In Roľnícke noviny. 90, 11 (2019), s. 11. ISBN 0231– 6617.
článok v odbornom periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Impact of sugar beet seed priming on molasses components, sugar content and technological white sugar yield
Michalska-Klimczak, Beata -- Wyszyński, Zdzisław -- Pačuta, Vladimír -- Rašovský, Marek -- Lešniewska, Joanna
Impact of sugar beet seed priming on molasses components, sugar content and technological white sugar yield. In Plant, soil and environment. 65, 1 (2019), s. 41--45. ISSN 1214-1178.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Podrobnosti
Možnosti zakladania porastov jarných plodín
Pospišil, Richard
Možnosti zakladania porastov jarných plodín. In AGROmagazín. 21, 2 (2019), s. 30--32. ISSN 1335-2261.
článok v odbornom periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Perspektívy a rizikové faktory v systéme pestovania slnečnice ročnej (I.)
Ernst, Dávid -- Černý, Ivan
Perspektívy a rizikové faktory v systéme pestovania slnečnice ročnej (I.). In Naše pole. 23, 7 (2019), s. 20--22. ISSN 1335-2466.
článok v odbornom periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Pestovanie jarnej repky má svoje výhody
Pospišil, Richard
Pestovanie jarnej repky má svoje výhody. In Roľnícke noviny. 90, 7 (2019), s. 14. ISBN 0231– 6617.
článok v odbornom periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Pestovanie kukurice siatej pod vplyvom globálnych klimatických zmien
Rašovský, Marek
Pestovanie kukurice siatej pod vplyvom globálnych klimatických zmien. In Roľnícke noviny. 90, 13 (2019), s. 24. ISBN 0231– 6617.
článok v odbornom periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Použitie stimulátora rastu pri pestovaní jačmeňa siateho jarného = The usage of growth stimulator for growing of spring barley
Candráková, Eva -- Žembery, Jozef -- Illéš, Ladislav
Použitie stimulátora rastu pri pestovaní jačmeňa siateho jarného = The usage of growth stimulator for growing of spring barley. In POSPIŠIL, R. Vedecké práce katedry rastlinnej výroby. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019, s. 22--27. ISBN 978-80-552-2019-2 (brož.).
článok v zborníkuVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2019Podrobnosti
Preemergentná ochrana plodín v pestovateľskej praxi
Pospišil, Richard
Preemergentná ochrana plodín v pestovateľskej praxi. In Roľnícke noviny. 8, 8 (2019), s. 46--48. ISBN 0231– 6617.
článok v odbornom periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Produkčné parametre repy cukrovej v závislosti od genetického zamerania odrody a agroekologických podmienok ročníka = Production parameters of sugar beet in relation to genetic type of variety and agroecological conditions of year
Černý, Ivan -- Pačuta, Vladimír -- Ernst, Dávid -- Gažo, Ján -- Šulík, Richard -- Bušo, Rastislav
Produkčné parametre repy cukrovej v závislosti od genetického zamerania odrody a agroekologických podmienok ročníka = Production parameters of sugar beet in relation to genetic type of variety and agroecological conditions of year. In Listy cukrovarnické a řepařské. 135, 1 (2019), s. 19--24.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
Racionálna inzenzita TTP a ich využívanie
Pospišil, Richard
Racionálna inzenzita TTP a ich využívanie. In Roľnícke noviny. 90, 14 (2019), s. 16. ISBN 0231– 6617.
článok v odbornom periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Senážovanie bielkovinových objemových krmív
Pospišil, Richard
Senážovanie bielkovinových objemových krmív. In Roľnícke noviny. 90, 17 (2019), s. 10--11. ISBN 0231– 6617.
článok v odbornom periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Špecifiká pestovania jarnej pšenice
Pospišil, Richard
Špecifiká pestovania jarnej pšenice. In Roľnícke noviny. 90, 4 (2019), s. 10. ISBN 0231– 6617.
článok v odbornom periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Úroda a kvalita repy cukrovej v závislosti od odrody a pestovateľských podmienok ročníka = Yield and quality of sugar beet depending on variety and growing conditions of year
Černý, Ivan -- Pačuta, Vladimír -- Ernst, Dávid -- Marek, Ján -- Gažo, Ján -- Šulík, Richard -- Bušo, Rastislav
Úroda a kvalita repy cukrovej v závislosti od odrody a pestovateľských podmienok ročníka = Yield and quality of sugar beet depending on variety and growing conditions of year. In Listy cukrovarnické a řepařské. VUC, s. 2014--208.
článok v zborníkuVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
Úroda nažiek a obsah tukov slnečnice ročnej vplyvom agroekologickýách podmienok ročníka = Impact of year weather conditions on seed yield and oil content of sunflower
Černý, Ivan -- Ernst, Dávid -- Marek, Ján -- Rašovský, Marek -- Pačuta, Vladimír
Úroda nažiek a obsah tukov slnečnice ročnej vplyvom agroekologickýách podmienok ročníka = Impact of year weather conditions on seed yield and oil content of sunflower. In POSPIŠIL, R. Vedecké práce katedry rastlinnej výroby. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019, s. 28--33. ISBN 978-80-552-2019-2 (brož.).
článok v zborníkuVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2019Podrobnosti
Úrodnosť pôdy a nastielanie organickej hmoty
Pospišil, Richard
Úrodnosť pôdy a nastielanie organickej hmoty. In Roľnícke noviny. 90, 20 (2019), s. 11--12. ISBN 0231– 6617.
článok v odbornom periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Vplyv ošetrovania, zberu a uskladnenia na kvalitu krmív
Pospišil, Richard
Vplyv ošetrovania, zberu a uskladnenia na kvalitu krmív. In Roľnícke noviny. 90, 18 (2019), s. 12--13. ISBN 0231– 6617.
článok v odbornom periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Vplyv podmienok pestovania a vybraných faktorov na úrodu zrna jačmeňa siateho ozimného = The impact of growing conditions and selected factors on the grain zield of winter barley
Candráková, Eva
Vplyv podmienok pestovania a vybraných faktorov na úrodu zrna jačmeňa siateho ozimného = The impact of growing conditions and selected factors on the grain zield of winter barley. In POSPIŠIL, R. Vedecké práce katedry rastlinnej výroby. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019, s. 15--21. ISBN 978-80-552-2019-2 (brož.).
článok v zborníkuVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2019Podrobnosti
Vplyv poveternostných podmienok a biologického materiálu na výšku úrody nažiek slnečnice ročnej = Impact of weather conditions and biological material on seed yield of sunflower
Ernst, Dávid -- Černý, Ivan -- Marek, Ján -- Rašovský, Marek -- Pačuta, Vladimír
Vplyv poveternostných podmienok a biologického materiálu na výšku úrody nažiek slnečnice ročnej = Impact of weather conditions and biological material on seed yield of sunflower. In POSPIŠIL, R. Vedecké práce katedry rastlinnej výroby. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019, s. 40--44. ISBN 978-80-552-2019-2 (brož.).
článok v zborníkuVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2019Podrobnosti
Vplyv stresových faktorov na produkciu a kvalitu zrna jačmeňa siateho jarného = Effect of stress factors on production and grain quality od spring barley
Candráková, Eva
Vplyv stresových faktorov na produkciu a kvalitu zrna jačmeňa siateho jarného = Effect of stress factors on production and grain quality od spring barley. In Agrochémia. 59, 1 (2019), s. 28--32. ISSN 1335-2415.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Výhľady a rizikové aspekty v systéme pestovania slnečnice ročnej
Černý, Ivan -- Ernst, Dávid
Výhľady a rizikové aspekty v systéme pestovania slnečnice ročnej. In Agromanuál. 14, 6 (2019), s. 120--124. ISSN 1801-7673.
článok v odbornom periodikuOdborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch2019Podrobnosti