Katedra špeciálnej zootechniky (FAPZ) - zoznam publikácií

Aplikácia zobrazuje zoznam publikácií odborníkov vybraného pracoviska. Vzťah publikácie k pracovisku je možné upravovať v aplikácii Moje a mnou spravované publikácie v rámci editovania danej publikácie. Voľba pracoviska sa nachádza v údajoch spoločných pre všetky druhy publikácií, konkrétne pod voľbou odboru publikácie.

Druh:
Rok:
Zoraďovať podľa:

Počet nájdených záznamov: 37

PublikácieDruh výsledkuPopis KPČRokPodrobnosti
Aké plemeno je najvhodnejšie na chov? - malé zamyslenie pred jeho výberom
Margetín, Milan
Aké plemeno je najvhodnejšie na chov? - malé zamyslenie pred jeho výberom. In Roľnícke noviny. 90, 40 (2019), s. 9. ISBN 0231– 6617.
článok v odbornom periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Analysis of coat quality of Chinchilla rabbit breed
Neirurerová, Petra -- Fik, Martin -- Andreji, Jaroslav -- Mamojková, Eva
Analysis of coat quality of Chinchilla rabbit breed. In Acta fytotechnica et zootechnica. 22, 1 (2019), s. 17--20. ISBN 1336-9245 (online).
článok v odbornom periodikuVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
Comparison of the technological meat quality of the breed white mangalitsa bred under the intensive breeding conditions
Imrich, Ivan -- Mlyneková, Eva -- Mlynek, Juraj -- Kanka, Tomáš
Comparison of the technological meat quality of the breed white mangalitsa bred under the intensive breeding conditions. In ASD 2019. Prague: Czech University of Life Sciences, 2019, s. 29. ISBN 978-80-213-2950-8 (brož.).
článok v zborníkuAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2019Podrobnosti
Čím sa vyznačoval rok 2018 v chove oviec a kôz, ako ho možno hodnotiť?
Margetín, Milan
Čím sa vyznačoval rok 2018 v chove oviec a kôz, ako ho možno hodnotiť?. In Slovenský chov. 24, 6 (2019), s. 20. ISSN 1335-1990.
článok v odbornom periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Effect of dietary rapeseed and soybean oil on growth performance, carcass traits, and fatty acid composition of pigs
Vehovský, Karel -- Stupka, Roman -- Zadinová, Kateřina -- Špyrsl, Michal -- Okrouhlá, Marie -- Lebedová, Nicole -- Mlyneková, Eva -- Čítek, Jaroslav
Effect of dietary rapeseed and soybean oil on growth performance, carcass traits, and fatty acid composition of pigs. In Revista Brasileira de Zootecnia. 48, (2019), s. 2019. ISSN 1516-3598.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
Effect of intramuscular fat content on physical-chemical parameters of pork from Mangalitsa and their crossbreed
Lípová, Petra -- Debrecéni, Ondrej -- Bučko, Ondřej -- Vavrišínová, Klára
Effect of intramuscular fat content on physical-chemical parameters of pork from Mangalitsa and their crossbreed. In Potravinárstvo. 13, 1 (2019), s. 422--428. ISSN 1337-0960.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
Effect of taurine on stallion spermatozoa motility and viability parameters
Halo, Marko -- Massányi, Martin -- Buŧka, K. -- Slanina, Tomáš -- Tirpák, Filip -- Halo, Marko -- Maršálek, Miroslav -- Fazekaš, Richard -- Massanyi, Peter
Effect of taurine on stallion spermatozoa motility and viability parameters.  In Animal physiology 2019. Nitra : Slovak University of Agriculture. (2019), s. 25. ISBN 978-80-552-1998-1.
článok v elektronickom zdrojiAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2019Podrobnosti
Effect of weaning in milk yield and the frequency of individual milk flows
Mačuhová, Lucia -- Tančin, Vladimír -- Mačuhová, Juliana -- Uhrinčať, Michal -- Margetín, Milan
Effect of weaning in milk yield and the frequency of individual milk flows. In Book of Abstracts of the 70th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science. Wageningen: Wageningen Academic Publishers, 2019, s. 578. ISBN 978-90-8686-339-6 (brož.).
článok v zborníkuAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2019Podrobnosti
Effect of weaning system and type of milk flow on milk production of crossbred ewes improved Valachian and Tsigai with Lacaune
Mačuhová, Lucia -- Tančin, Vladimír -- Mačuhová, Juliana -- Uhrinčať, Michal -- Margetín, Milan
Effect of weaning system and type of milk flow on milk production of crossbred ewes improved Valachian and Tsigai with Lacaune. In Potravinárstvo. 13, 1 (2019), s. 275--279. ISSN 1337-0960.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
Estimation of genetic parameters for chosen udder traits of different dairy ewes
Makovický, Pavol -- Makovický, Peter -- Margetín, Milan -- Nagy, Melinda
Estimation of genetic parameters for chosen udder traits of different dairy ewes. In Indian Journal of Animal Sciences. 89, 5 (2019), s. 572--574. ISSN 0367-8318.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Podrobnosti
Evaluation of microbiota and phagocytic activity in horses after application of bacteriocin-producing strain Enterococcus faecium EF412
Lauková, Andrea -- Micenková, Lenka -- Bino, Eva -- Kubašová, Ivana -- Kandričáková, A. -- Plachá, Iveta -- Strompfová, Viola -- Halo, Marko -- Gálik, Branislav
Evaluation of microbiota and phagocytic activity in horses after application of bacteriocin-producing strain Enterococcus faecium EF412. In 28. Kongres Československej spoločnosti mikrobiologickej. Praha: Československá mikrobiologická společnost, 2019, s. 55. ISBN ISBN 978-80-973411-0-7 (brož.).
článok v zborníkuAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2019Podrobnosti
Evaluation of microbiota and phagocytic activity in horses after application of bacteriocin-producing strain Enterococcus faecium EF412
Lauková, Andrea -- Micenková, Lenka -- Bino, Eva -- Kubašová, Ivana -- Kandričáková, A. -- Plachá, Iveta -- Strompfová, Viola -- Halo, Marko -- Gálik, Branislav
Evaluation of microbiota and phagocytic activity in horses after application of bacteriocin-producing strain Enterococcus faecium EF412. In Power of Microbes in Industry and Environment 2019. 2019: 2019, s. 55. ISBN 978-953-7778-17-0 online.
článok v zborníkuAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2019Podrobnosti
Evaluation of the factors affecting the growth intensity of Charolais calves
Hozáková, Katarína -- Bujko, Jozef -- Vavrišínová, Klára -- Žitný, Július
Evaluation of the factors affecting the growth intensity of Charolais calves. In Agriculture and Forestry. 65, 1 (2019), s. 223--232. ISSN 0554-5579.
článok v odbornom periodiku2019Podrobnosti
Evaluation the birth weight of calves in selected herds of Slovak Spotted cattle
Bujko, Jozef -- Candrák, Juraj -- Strapák, Peter -- Žitný, Július -- Hrnčár, Cyril -- Koristek, Ján
Evaluation the birth weight of calves in selected herds of Slovak Spotted cattle. In Scientifical papers: animal sciences biotechnologies. 52, 1 (2019), s. 48--51. ISSN 1221-5287.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2019Podrobnosti
Fatty acid profile of subcutaneous fat in heavy carcass lambs of Ile de France breed from different rearing systems
Janíček, Martin -- Margetín, Milan -- Oravcová, Marta
Fatty acid profile of subcutaneous fat in heavy carcass lambs of Ile de France breed from different rearing systems.  In Animal breeding 2019. Brno : Mendelova univerzita. (2019), s. 25--33. ISBN 978-80-7509-641-8.
článok v elektronickom zdrojiOdborné práce v zahraničných nerecenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)2019Podrobnosti
Fatty acids in the intramuscular fat of Berrichon du Cher and Suffolk heavy lambs kept in semi-intensive production systems in Slovakia
Margetín, Milan -- Oravcová, Marta -- Margetínová, Jana -- Kubinec, Róbert -- Janíček, Martin
Fatty acids in the intramuscular fat of Berrichon du Cher and Suffolk heavy lambs kept in semi-intensive production systems in Slovakia. In Slovak journal of animal science. 52, 2 (2019), s. 81--89. ISSN 1337-9984.
článok v odbornom periodikuPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti
Genome-wide homozygosity patterns and evidence for selection in a set of European and near Eastern horse breeds
Grilz-Seger, Gertrud -- Neuditschko, Markus -- Ricard, Anne -- Velie, Brandon -- Lindgren, Gabriella -- Mesarič, Matjaz -- Cotman, Marko -- Horná, Michaela -- Dobretsberger, Maximilian -- Brem, Gottfried -- Druml, Thomas
Genome-wide homozygosity patterns and evidence for selection in a set of European and near Eastern horse breeds. In Genes. 10, 7 (2019), s. 1--23. ISBN 2073-4425 online.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
Growth intensity of lambs during artificial milk rearing depending on chosen non genetic factors
Makovický, Pavol -- Gálisová Čopíková, Miroslava -- Margetín, Milan -- Makovický, Peter -- Nagy, Melinda
Growth intensity of lambs during artificial milk rearing depending on chosen non genetic factors. In Iranian journal of applied animal science. 9, 2 (2019), s. 257--263. ISSN 2251-628X.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
High-resolution population structure and runs of homozygosity reveal the genetic architecture of complex traits in the Lipizzan horse
Grilz-Seger, Gertrud -- Druml, Thomas -- Neuditschko, Markus -- Dobretsberger, Maximilian -- Horná, Michaela -- Brem, Gottfried
High-resolution population structure and runs of homozygosity reveal the genetic architecture of complex traits in the Lipizzan horse. In BMC Genomics. 20, 174 (2019), s. 1--17. ISSN 1471-2164.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
Hodnotenie produkcie a zloženia mlieka oviec troch genotypov na báze plemena cigája = Production and composition assessment of sheep milk derived from three genotpes on the basic of Tsigai breed
Makovický, Pavol -- Nagy, Melinda -- Margetín, Milan
Hodnotenie produkcie a zloženia mlieka oviec troch genotypov na báze plemena cigája = Production and composition assessment of sheep milk derived from three genotpes on the basic of Tsigai breed. In Výzkum v chovu skotu. 61, 1 (2019), s. 20--26. ISSN 0139-7265.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2019Podrobnosti
Hodnotenie telesnej kondície gravidných bahníc - dôležitý nástroj správneho manažmentu výživy
Janíček, Martin
Hodnotenie telesnej kondície gravidných bahníc - dôležitý nástroj správneho manažmentu výživy. In Roľnícke noviny. 90, 40 (2019), s. 10. ISBN 0231– 6617.
článok v odbornom periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Infekčná dermatitída oviec vo svetle najnovších poznatkov
Kmeť, Peter -- Margetín, Milan
Infekčná dermatitída oviec vo svetle najnovších poznatkov. In Chov oviec a kôz. 39, 2 (2019), s. 12--14. ISSN 1336-4715.
článok v odbornom periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Kvalita ľahkých jatočných jahniat z tradičného a umelého chovu: Quality of light slaughter lambs arising from conventional and artificial reading
Margetín, Milan -- Makovický, Pavol -- Luptáková, Lucia -- Nagy, Melinda -- Janíček, Martin
Kvalita ľahkých jatočných jahniat z tradičného a umelého chovu: Quality of light slaughter lambs arising from conventional and artificial reading. In Agritech science. 13, 1 (2019), s. 1--12. ISSN 1802-8942.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2019Podrobnosti
Kvalita mäsa a tuku ťažkých jatočných jahniat z rôznych systémov chovu: Meat and fat quality of heavy slaughter lambs from different farming systems
Margetín, Milan -- Horečná, Zuzana -- Janíček, Martin -- Nagy, Melinda -- Makovický, Pavol
Kvalita mäsa a tuku ťažkých jatočných jahniat z rôznych systémov chovu: Meat and fat quality of heavy slaughter lambs from different farming systems. In Agritech science. 13, 3 (2019), s. 1--12. ISSN 1802-8942.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2019Podrobnosti
Lippia citriodora (verbascoside) extract supplementation: Effect on rabbit semen quality in vivo and in vitro
Vizzarri, Francesco -- Palazzo, M. -- Casamassima, D. -- Ondruška, Ľubomír -- Massányi, Martin -- Tirpák, Filip -- Formicki, Grzegorz -- Greń, Agnieszka -- Massanyi, Peter
Lippia citriodora (verbascoside) extract supplementation: Effect on rabbit semen quality in vivo and in vitro. In Czech journal of animal science. 64, 1 (2019), s. 1--10. ISSN 1212-1819.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Podrobnosti
Machine milkability of East Friesian and Lacaune dairy sheep
Makovický, Pavol -- Margetín, Milan -- Makovický, Peter -- Nagy, Melinda
Machine milkability of East Friesian and Lacaune dairy sheep. In Indian Journal of Animal Sciences. 89, 6 (2019), s. 686--691. ISSN 0367-8318.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Podrobnosti
Measurement of the mammary gland cistern of dairy ewes
Makovický, Pavol -- Nagy, Melinda -- Margetín, Milan -- Poráčová, Jana -- Milerski, Michal -- Makovický, Peter
Measurement of the mammary gland cistern of dairy ewes. In Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. 67, 4 (2019), s. 957--961. ISSN 1211-8516.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
Porovnanie spektra mastných kyselín ovčieho mlieka a jahňacieho mäsa: A comparative study of the fatty acid profiles in sheep milk and lamb meat
Makovický, Pavol -- Nagy, Melinda -- Margetín, Milan
Porovnanie spektra mastných kyselín ovčieho mlieka a jahňacieho mäsa: A comparative study of the fatty acid profiles in sheep milk and lamb meat. In Agritech science. 13, 1 (2019), s. 1--18. ISSN 1802-8942.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2019Podrobnosti
Prevalence of gastrointestinal parasites of red deer from Protected Landscape Area Štiavnické vrchy
Kanka, Tomáš -- Kasarda, Radovan -- Rolinec, Michal -- Imrich, Ivan -- Gálik, Branislav -- Juráček, Miroslav -- Bučko, Ondřej -- Hanušovský, Ondrej
Prevalence of gastrointestinal parasites of red deer from Protected Landscape Area Štiavnické vrchy. In Journal of Central European Agriculture. 20, 1 (2019), s. 93--98. ISSN 1332-9049.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
Relationships between morphological udder characteristics in Improved Valachian, Tsigai and Lacaune dairy sheep breeds
Makovický, Pavol -- Milerski, Michal -- Margetín, Milan -- Makovický, Peter -- Nagy, Melinda
Relationships between morphological udder characteristics in Improved Valachian, Tsigai and Lacaune dairy sheep breeds. In Indian Journal of Animal Sciences. 89, 6 (2019), s. 692--694. ISSN 0367-8318.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Podrobnosti
The backtest modification in piglet behavior test
Juhás, Peter -- Bučko, Ondřej -- Lehotayová, Andrea -- Debrecéni, Ondrej -- Strapák, Peter
The backtest modification in piglet behavior test. In Journal of Central European Agriculture. 20, 1 (2019), s. 55--61. ISSN 1332-9049.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
The impact of diacylglycerol O-acyltransferase 1 gene polymorphism on carcass traits in cattle
Trakovická, Anna -- Vavrišínová, Klára -- Gábor, Michal -- Miluchová, Martina -- Kasarda, Radovan -- Moravčíková, Nina
The impact of diacylglycerol O-acyltransferase 1 gene polymorphism on carcass traits in cattle. In Journal of Central European Agriculture. 20, 1 (2019), s. 12--18. ISSN 1332-9049.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
Vplyv pracovného využitia koní na zdravotný stav pohybového aparátu
Mlyneková, Eva -- Halo, Marko
Vplyv pracovného využitia koní na zdravotný stav pohybového aparátu. In Slovenský chov. 24, 1 (2019), s. 40--41. ISSN 1335-1990.
článok v odbornom periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Výsledky šľachtenia dojných oviec na mliekovú úžitkovosť za posledné štvrťstoročie
Margetín, Milan -- Šutý, Július -- Šulko, Kamil -- Oravcová, Marta -- Janíček, Martin -- Pavlík, Ivan
Výsledky šľachtenia dojných oviec na mliekovú úžitkovosť za posledné štvrťstoročie. In Slovenský chov. 24, 1 (2019), s. 14--17. ISSN 1335-1990.
článok v odbornom periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Využitie systému Heatime RuminAct pri detekcii ruje plemeníc
Strapák, Peter -- Mičiaková, Mária -- Máchal, Pavel -- Chládek, Gustav -- Strapáková, Eva -- Rečková, Zuzana
Využitie systému Heatime RuminAct pri detekcii ruje plemeníc. 1. vyd. Brno : Mendelova univerzita, 2019. 108 s. ISBN 978-80-7509-663-0.
odborná knihaVedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách2019Podrobnosti
Za úspechmi koní stojí človek, ktorý ich prezentuje ako súčasť svojho bytia
Halo, Marko
Za úspechmi koní stojí človek, ktorý ich prezentuje ako súčasť svojho bytia. In Slovenský chov. 24, 6 (2019), s. 24. ISSN 1335-1990.
článok v odbornom periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Zdravé jahňacie mäso nielen na Veľkú noc
Margetín, Milan
Zdravé jahňacie mäso nielen na Veľkú noc. In Roľnícke noviny. 90, 16 (2019), s. 25--26. ISBN 0231– 6617.
článok v odbornom periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti