Katedra špeciálnej zootechniky (FAPZ) - zoznam publikácií

Aplikácia zobrazuje zoznam publikácií odborníkov vybraného pracoviska. Vzťah publikácie k pracovisku je možné upravovať v aplikácii Moje a mnou spravované publikácie v rámci editovania danej publikácie. Voľba pracoviska sa nachádza v údajoch spoločných pre všetky druhy publikácií, konkrétne pod voľbou odboru publikácie.

Druh:
Rok:
Zoraďovať podľa:

Počet nájdených záznamov: 21

Publikácie
Druh výsledku
Popis KPČ
Rok
Podrobnosti
A genome-wide association analysis in Noriker Horses identifies a SNP associated with Roan Coat Color
Grilz-Seger, Gertrud -- Reiter, Simone -- Neuditschko, Markus -- Wallner, Barbara -- Rieder, Stefan -- Leeb, Tosso -- Jagannathan, Vidhya -- Mesarič, Matjaz -- Cotman, Markus -- Pausch, Hubert -- Lindgren, Gabriella -- Velie, Brandon -- Horná, Michaela -- Brem, Gottfried -- Druml, Thomas
A genome-wide association analysis in Noriker Horses identifies a SNP associated with Roan Coat Color. In Journal of equine veterinary science. 88, (2020), s. 2950. ISSN 0737-0806.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
2020
Podrobnosti
Comparison of technological meat quality by Mangalitsa and Large White breeds
Imrich, Ivan -- Mlyneková, Eva -- Mlynek, Juraj
Comparison of technological meat quality by Mangalitsa and Large White breeds. In Animal biotechnology 2020. Nitra: Slovak Agricultural University, 2019, s. 36. ISBN 978-80-552-2145-8 (brož.).
článok v zborníku
Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
2020
Podrobnosti
Comparison of the physico-chemical meat quality of the breeds mangalitsa and large white with regard to the slaughter weight
Imrich, Ivan -- Mlyneková, Eva -- Mlynek, Juraj -- Halo, Marko -- Kanka, Tomáš
Comparison of the physico-chemical meat quality of the breeds mangalitsa and large white with regard to the slaughter weight. In Potravinárstvo. 14, 1 (2020), s. 135--141. ISSN 1337-0960.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
2020
Podrobnosti
Effect of Lippia citriodora extract supplementation on quality of rabbit semen in vivo and in vitro
Massányi, Martin -- Vizzarri, Francesco -- Ondruška, Ľubomír -- Massanyi, Peter
Effect of Lippia citriodora extract supplementation on quality of rabbit semen in vivo and in vitro. In Microscopy and Microanalysis. 26, (2020), s. 53. ISSN 1431-9276.
článok v odbornom periodiku
Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2020Podrobnosti
Effects of alfalfa particle size and starch content in diets on feeding behaviour, intake, rumen parameters, animal performance and meat quality of growing lambs
Francisco, Alexandra E. -- Janíček, Martin -- Dentinho, Teresa -- Portugal, A. P. V. -- Almeida, J. M. -- Alves, S. -- Fialho, Leticia -- Jeronimo, Eliana -- Bessa, R. J. B. -- Santos-Silva J.,
Effects of alfalfa particle size and starch content in diets on feeding behaviour, intake, rumen parameters, animal performance and meat quality of growing lambs. In Meat science. 161, (2020), s. 2020. ISSN 0309-1740.
článok v odbornom periodiku
Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
2020
Podrobnosti
Effects of xenobiotics on animal reproduction in vivo: microscopical examination
Massanyi, Peter -- Lukáč, Norbert -- Massányi, Martin -- Massányi, Peter -- Stawarz, Robert -- Formicki, Grzegorz -- Danko, Ján
Effects of xenobiotics on animal reproduction in vivo: microscopical examination. In Microscopy and Microanalysis. 26, (2020), s. 63. ISSN 1431-9276.
článok v odbornom periodiku
Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
2020
Podrobnosti
Genetic structure of breeds of goats bred in Slovakia
Makovický, Pavol -- Poráčová, Janka -- Černáková, Agáta -- Margetín, Milan -- Makovický, Peter -- Nagy, Melinda
Genetic structure of breeds of goats bred in Slovakia. In Acta fytotechnica et zootechnica. 23, 2 (2020), s. 49--50. ISSN 1335-258X.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
2020
Podrobnosti
Growth of beef cattle as prediction for meat production: A review
Hozáková, Katarína -- Vavrišínová, Klára -- Neirurerová, Petra -- Bujko, Jozef
Growth of beef cattle as prediction for meat production: A review. In Acta fytotechnica et zootechnica. 23, 2 (2020), s. 58--69. ISSN 1335-258X.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2020Podrobnosti
Chemical composition of muscle after bee bread application in the nutrition of Japanese quails
Pavelková, Adriana -- Haščík, Peter -- Kalafová, Anna -- Capcarová, Marcela -- Čuboň, Juraj -- Bučko, Ondřej -- Kačániová, Miroslava -- Hanusová, Emília -- Tkáčová, Jana -- Bobko, Marek
Chemical composition of muscle after bee bread application in the nutrition of Japanese quails. In Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences. 9, 4 (2020), s. 831--835. ISSN 1338-5178.
článok v odbornom periodiku
Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
2020
Podrobnosti
Chemical composition of muscle after bee bread application in the nutrition of Japanese quails
Pavelková, Adriana -- Haščík, Peter -- Kalafová, Anna -- Capcarová, Marcela -- Čuboň, Juraj -- Bučko, Ondřej -- Kačániová, Miroslava -- Hanusová, Emília -- Tkáčová, Jana -- Bobko, Marek
Chemical composition of muscle after bee bread application in the nutrition of Japanese quails. In Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences. 9, 4 (2020), s. 831--834. ISSN 1338-5178.
článok v odbornom periodiku
Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
2020
Podrobnosti
Manažment v chove koní z pohľadu ich welfare
Halo, Marko
Manažment v chove koní z pohľadu ich welfare. In Slovenský chov. 25, 1 (2020), s. 40--41. ISSN 1335-1990.
článok v odbornom periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2020Podrobnosti
Slaughter performance, chemical composition and physical technological parameters of Holstein veal fed with total mixed ration (TMR) and alfalfa hay
Hozáková, Katarína -- Vavrišínová, Klára -- Bučko, Ondřej -- Gondeková, Martina
Slaughter performance, chemical composition and physical technological parameters of Holstein veal fed with total mixed ration (TMR) and alfalfa hay. In Acta fytotechnica et zootechnica. 23, 1 (2020), s. 29--36. ISBN 1336-9245 (online).
článok v odbornom periodiku
Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
2020
Podrobnosti
Taurine positively affects rabbit spermatozoa quality
Massanyi, Peter -- Tirpák, Filip -- Slanina, Tomáš -- Massányi, Peter -- Halo, Marko -- Massányi, Martin -- Danko, Ján -- Stawarz, Robert -- Lukáč, Norbert
Taurine positively affects rabbit spermatozoa quality. In Microscopy and Microanalysis. 26, (2020), s. 167. ISSN 1431-9276.
článok v odbornom periodikuAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
2020
Podrobnosti
The amino acid profile of broiler chicken meat after dietary administration of bee products and probiotics
Haščík, Peter -- Pavelková, Adriana -- Tkáčová, Jana -- Čuboň, Juraj -- Kačániová, Miroslava -- Habánová, Marta -- Mlyneková, Eva
The amino acid profile of broiler chicken meat after dietary administration of bee products and probiotics. In Biologia. 76, (2020), s. 1--10. ISSN 0006-3088.
článok v odbornom periodiku
Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
2020
Podrobnosti
The effect of consumption of pork enriched by organic selenium on selenium status and lipid profile in blood serum of consumers
Mrázová, Jana -- Gažarová, Martina -- Kopčeková, Jana -- Kolesárová, Anna -- Bučko, Ondřej -- Bobček, Branislav
The effect of consumption of pork enriched by organic selenium on selenium status and lipid profile in blood serum of consumers. In Journal of environmental science and health. Part B. 55, 1 (2020), s. 69--74. ISSN 0360-1234.
článok v odbornom periodiku
Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
2020
Podrobnosti
The effect of new diluents on motility and viability of rabbit spermatozoa
Massányi, Martin -- Slanina, Tomáš -- Ondruška, Ľubomír -- Massanyi, Peter
The effect of new diluents on motility and viability of rabbit spermatozoa. In Microscopy and Microanalysis. 26, (2020), s. 173. ISSN 1431-9276.
článok v odbornom periodikuAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
2020
Podrobnosti
The effects of dried grape pomace suplementation on biochemical blood serum indicators and digestibility of nutrients in horses
Kolláthová, Renata -- Gálik, Branislav -- Halo, Marko -- Kováčik, Anton -- Hanušovský, Ondrej -- Bíro, Daniel -- Rolinec, Michal -- Juráček, Miroslav -- Šimko, Milan
The effects of dried grape pomace suplementation on biochemical blood serum indicators and digestibility of nutrients in horses. In Czech journal of animal science. 65, 2 (2020), s. 58--65. ISSN 1212-1819.
článok v odbornom periodiku
Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
2020
Podrobnosti
The influence of lamb rearing system on ewe milk and lamb growth traits in dairy sheep
Margetín, Milan -- Oravcová, Marta -- Margetínová, Jana -- Vavrišínová, Klára -- Janíček, Martin
The influence of lamb rearing system on ewe milk and lamb growth traits in dairy sheep. In Journal of animal and feed sciences. 29, 1 (2020), s. 27--34. ISSN 1230-1388.
článok v odbornom periodiku
Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
2020
Podrobnosti
The use of ultrasonography in the study of mammary gland cisterns during lactation in sheep = Použitie ultrasonografie pri štúdiu cisterien mliečnych žliaz počas laktácie u oviec
Makovický, Pavol -- Margetín, Milan -- Mydlárová Blaščáková, Marta -- Nagy, Melinda -- Milerski, Michal
The use of ultrasonography in the study of mammary gland cisterns during lactation in sheep = Použitie ultrasonografie pri štúdiu cisterien mliečnych žliaz počas laktácie u oviec. In Agritech science. 14, 2 (2020), s. 1--4. ISSN 1802-8942.
článok v odbornom periodiku
Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
2020
Podrobnosti
Uplatňovanie veľmi skorého odstavu jahniat pri bahniciach s vysokou produkciou mlieka
Makovický, Pavol -- Nagy, M. -- Margetín, Milan
Uplatňovanie veľmi skorého odstavu jahniat pri bahniciach s vysokou produkciou mlieka. In Agritech science. 14, 1 (2020), s. 1--5. ISSN 1802-8942.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2020
Podrobnosti
Zníženie mortality jahniat úzko súvisí so správnou chovateľskou strarostlivosťou v prvých dňoch po pôrode
Janíček, Martin -- Margetín, Milan
Zníženie mortality jahniat úzko súvisí so správnou chovateľskou strarostlivosťou v prvých dňoch po pôrode. In Slovenský chov. 25, 1 (2020), s. 14--16. ISSN 1335-1990.
článok v odbornom periodiku
Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
2020
Podrobnosti