Katedra špeciálnej zootechniky (FAPZ) - zoznam publikácií

Aplikácia zobrazuje zoznam publikácií odborníkov vybraného pracoviska. Vzťah publikácie k pracovisku je možné upravovať v aplikácii Moje a mnou spravované publikácie v rámci editovania danej publikácie. Voľba pracoviska sa nachádza v údajoch spoločných pre všetky druhy publikácií, konkrétne pod voľbou odboru publikácie.

Druh:
Rok:
Zoraďovať podľa:

Počet nájdených záznamov: 37

Publikácie
Druh výsledku
Popis KPČ
RokPodrobnosti
A genome-wide association analysis in Noriker Horses identifies a SNP associated with Roan Coat Color
Grilz-Seger, Gertrud -- Reiter, Simone -- Neuditschko, Markus -- Wallner, Barbara -- Rieder, Stefan -- Leeb, Tosso -- Jagannathan, Vidhya -- Mesarič, Matjaz -- Cotman, Markus -- Pausch, Hubert -- Lindgren, Gabriella -- Velie, Brandon -- Horná, Michaela -- Brem, Gottfried -- Druml, Thomas
A genome-wide association analysis in Noriker Horses identifies a SNP associated with Roan Coat Color. In Journal of equine veterinary science. 88, (2020), s. 2950. ISSN 0737-0806.
článok v odbornom periodiku
Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
2020
Podrobnosti
Amino and fatty acid profile, chemical composition and pork quality in entire males, castrates and gilts
Bahelka, Ivan -- Bučko, Ondřej -- Hozáková, Katarína -- Stupka, Roman -- Čítek, Jaroslav -- Hanusová, Emília -- Gondeková, Martina
Amino and fatty acid profile, chemical composition and pork quality in entire males, castrates and gilts. In Acta fytotechnica et zootechnica. 23, 3 (2020), s. 167--173. ISSN 1336-9245.
článok v odbornom periodiku
Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
2020Podrobnosti
Comparison of technological meat quality by Mangalitsa and Large White breeds
Imrich, Ivan -- Mlyneková, Eva -- Mlynek, Juraj
Comparison of technological meat quality by Mangalitsa and Large White breeds. In Animal biotechnology 2020. Nitra: Slovak Agricultural University, 2019, s. 36. ISBN 978-80-552-2145-8 (brož.).
článok v zborníku
Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
2020
Podrobnosti
Comparison of the physico-chemical meat quality of the breeds mangalitsa and large white with regard to the slaughter weight
Imrich, Ivan -- Mlyneková, Eva -- Mlynek, Juraj -- Halo, Marko -- Kanka, Tomáš
Comparison of the physico-chemical meat quality of the breeds mangalitsa and large white with regard to the slaughter weight. In Potravinárstvo Slovak Journal of Food Sciences. 14, 1 (2020), s. 135--141. ISSN 1337-0960.
článok v odbornom periodiku
Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
2020
Podrobnosti
dirgni
Junkuszew, Andrzej -- Nazar, Paulina -- Milerski, Michal -- Margetín, Milan -- Brodzki, Piotr
dirgni. In Archives animal breeding. 63, 2 (2020), s. 261--268. ISSN 0003-9438.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2020Podrobnosti
Effect of environment enrichment to aggressive behaviour in piglets
Juhás, Peter -- Vavrišínová, Klára -- Hozáková, Katarína -- Janíček, Martin -- Debrecéni, Ondrej
Effect of environment enrichment to aggressive behaviour in piglets. In Animal welfare, etológia és tartástechnológia. 16, 1 (2020), s. 22--28. ISSN 1786-8440.
článok v odbornom periodiku
Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2020Podrobnosti
Effect of linseed and sunflower oil supplementation in the diet on health beneficial fatty acids in intramuscular fat of lambs
Janíček, Martin -- Margetín, Milan -- Vavrišínová, Klára -- Juhás, Peter -- Hozáková, Katarína
Effect of linseed and sunflower oil supplementation in the diet on health beneficial fatty acids in intramuscular fat of lambs. In Animal welfare, etológia és tartástechnológia. 16, 1 (2020), s. 15--21. ISSN 1786-8440.
článok v odbornom periodiku
Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
2020
Podrobnosti
Effect of Lippia citriodora extract supplementation on quality of rabbit semen in vivo and in vitro
Massányi, Martin -- Vizzarri, Francesco -- Ondruška, Ľubomír -- Massanyi, Peter
Effect of Lippia citriodora extract supplementation on quality of rabbit semen in vivo and in vitro. In Microscopy and Microanalysis. 26, (2020), s. 53. ISSN 1431-9276.
článok v odbornom periodiku
Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
2020
Podrobnosti
Effects of alfalfa particle size and starch content in diets on feeding behaviour, intake, rumen parameters, animal performance and meat quality of growing lambs
Francisco, Alexandra E. -- Janíček, Martin -- Dentinho, Teresa -- Portugal, A. P. V. -- Almeida, J. M. -- Alves, S. -- Fialho, Leticia -- Jeronimo, Eliana -- Bessa, R. J. B. -- Santos-Silva J.,
Effects of alfalfa particle size and starch content in diets on feeding behaviour, intake, rumen parameters, animal performance and meat quality of growing lambs. In Meat science. 161, (2020), s. 2020. ISSN 0309-1740.
článok v odbornom periodiku
Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2020Podrobnosti
Effects of xenobiotics on animal reproduction in vivo: microscopical examination
Massanyi, Peter -- Lukáč, Norbert -- Massányi, Martin -- Massányi, Peter -- Stawarz, Robert -- Formicki, Grzegorz -- Danko, Ján
Effects of xenobiotics on animal reproduction in vivo: microscopical examination. In Microscopy and Microanalysis. 26, (2020), s. 63. ISSN 1431-9276.
článok v odbornom periodikuAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2020Podrobnosti
Genetic structure of breeds of goats bred in Slovakia
Makovický, Pavol -- Poráčová, Janka -- Černáková, Agáta -- Margetín, Milan -- Makovický, Peter -- Nagy, Melinda
Genetic structure of breeds of goats bred in Slovakia. In Acta fytotechnica et zootechnica. 23, 2 (2020), s. 49--50. ISSN 1335-258X.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
2020
Podrobnosti
Genetické hodnotenie koní plemena Norik muránsky
Halo, Marko -- Mlyneková, Eva
Genetické hodnotenie koní plemena Norik muránsky. In Norik muránsky. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2020, s. 49--57. ISBN 978-80-552-2204-2 (brož.).
článok v zborníku
Odborné práce v domácich nerecenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)2020
Podrobnosti
Genome-wide distribution of autozygosity islands in slovak warmblood horse
Moravčíková, Nina -- Kasarda, Radovan -- Halo, Marko -- Kadlečík, Ondrej -- Trakovická, Anna -- Lehocká, Kristína -- Olšanská, Barbora -- Candrák, Juraj
Genome-wide distribution of autozygosity islands in slovak warmblood horse. In AGROFOR. 5, 1 (2020), s. 77--84. ISSN 2490-3434.
článok v odbornom periodiku
Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
2020
Podrobnosti
Grape pomace in equine nutrition: Effect on apparent digestibility of minerals
Kolláthová, Renata -- Gálik, Branislav -- Halo, Marko -- Juráček, Miroslav -- Hanušovský, Ondrej -- Rolinec, Michal -- Šimko, Milan -- Bíro, Daniel -- Barantal, Samuel
Grape pomace in equine nutrition: Effect on apparent digestibility of minerals. In NutriNET 2020. Nitra: Slovak University of Agriculture, 2020, s. 125--134. ISBN 978-80-552-2200-4 (brož.).
článok v zborníku
Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
2020
Podrobnosti
Growth of beef cattle as prediction for meat production: A review
Hozáková, Katarína -- Vavrišínová, Klára -- Neirurerová, Petra -- Bujko, Jozef
Growth of beef cattle as prediction for meat production: A review. In Acta fytotechnica et zootechnica. 23, 2 (2020), s. 58--69. ISSN 1335-258X.
článok v odbornom periodiku
Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2020Podrobnosti
Chemical composition and fatty acid content in lamb and adult sheep meat
Junkuszew, Andrzej -- Nazar, Paulina -- Milerski, Michal -- Margetín, Milan -- Brodzki, Piotr -- Bazewicz, Konrad
Chemical composition and fatty acid content in lamb and adult sheep meat. In Archives animal breeding. 63, 2 (2020), s. 261--268. ISSN 0003-9438.
článok v odbornom periodiku
Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2020Podrobnosti
Chemical composition of muscle after bee bread application in the nutrition of Japanese quails
Pavelková, Adriana -- Haščík, Peter -- Kalafová, Anna -- Capcarová, Marcela -- Čuboň, Juraj -- Bučko, Ondřej -- Kačániová, Miroslava -- Hanusová, Emília -- Tkáčová, Jana -- Bobko, Marek
Chemical composition of muscle after bee bread application in the nutrition of Japanese quails. In Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences. 9, 4 (2020), s. 831--835. ISSN 1338-5178.
článok v odbornom periodiku
Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
2020Podrobnosti
Chemical composition of muscle after bee bread application in the nutrition of Japanese quails
Pavelková, Adriana -- Haščík, Peter -- Kalafová, Anna -- Capcarová, Marcela -- Čuboň, Juraj -- Bučko, Ondřej -- Kačániová, Miroslava -- Hanusová, Emília -- Tkáčová, Jana -- Bobko, Marek
Chemical composition of muscle after bee bread application in the nutrition of Japanese quails. In Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences. 9, 4 (2020), s. 831--834. ISSN 1338-5178.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2020
Podrobnosti
Jahňacie mäso
Margetín, Milan
Jahňacie mäso. In Chov oviec a kôz. 40, 1 (2020), s. 27--28.
článok v odbornom periodiku
Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
2020
Podrobnosti
Manažment v chove koní z pohľadu ich welfare
Halo, Marko
Manažment v chove koní z pohľadu ich welfare. In Slovenský chov. 25, 1 (2020), s. 40--41. ISSN 1335-1990.
článok v odbornom periodiku
Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2020Podrobnosti
Meat and fat quality of T-class slaughter pigs = Kvalita mäsa a tuku jatočných ošípaných triedy T
Čuboň, Juraj -- Haščík, Peter -- Hlebová, Miroslava -- Hleba, Lukáš -- Bučko, Ondřej
Meat and fat quality of T-class slaughter pigs = Kvalita mäsa a tuku jatočných ošípaných triedy T. 1. vyd. Český Těšín : Ing. Václav HELÁN - 2 THETA, 2020. 92 s. ISBN 978-80-88279-04-4.
odborná kniha
Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách
2020
Podrobnosti
Slaughter performance, chemical composition and physical technological parameters of Holstein veal fed with total mixed ration (TMR) and alfalfa hay
Hozáková, Katarína -- Vavrišínová, Klára -- Bučko, Ondřej -- Gondeková, Martina
Slaughter performance, chemical composition and physical technological parameters of Holstein veal fed with total mixed ration (TMR) and alfalfa hay. In Acta fytotechnica et zootechnica. 23, 1 (2020), s. 29--36. ISSN 1336-9245.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2020
Podrobnosti
Slovak dairy sheep – new composite sheep breed raised in Slovakia
Margetín, Milan -- Janíček, Martin -- Vavrišínová, Klára -- Pavlík, Ivan -- Huba, Ján -- Oravcová, Marta -- Hozáková, Katarína
Slovak dairy sheep – new composite sheep breed raised in Slovakia. In Animal welfare, etológia és tartástechnológia. 16, 1 (2020), s. 45--50. ISSN 1786-8440.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
2020
Podrobnosti
Taurine affects stallion spermatozoa in vitro: effects on motility and viability
Halo, Marko -- Massányi, Martin -- Slanina, Tomáš -- Tirpák, Filip -- Halo, Marko -- Massanyi, Peter
Taurine affects stallion spermatozoa in vitro: effects on motility and viability.  In Animal breeding 2020. Brno : Mendelova univerzita. (2020), s. 5--11. ISBN 978-80-7509-705-7.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2020Podrobnosti
Taurine positively affects rabbit spermatozoa quality
Massanyi, Peter -- Tirpák, Filip -- Slanina, Tomáš -- Massányi, Peter -- Halo, Marko -- Massányi, Martin -- Danko, Ján -- Stawarz, Robert -- Lukáč, Norbert
Taurine positively affects rabbit spermatozoa quality. In Microscopy and Microanalysis. 26, (2020), s. 167. ISSN 1431-9276.
článok v odbornom periodiku
Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
2020
Podrobnosti
The amino acid profile of broiler chicken meat after dietary administration of bee products and probiotics
Haščík, Peter -- Pavelková, Adriana -- Tkáčová, Jana -- Čuboň, Juraj -- Kačániová, Miroslava -- Habánová, Marta -- Mlyneková, Eva
The amino acid profile of broiler chicken meat after dietary administration of bee products and probiotics. In Biologia. 75, (2020), s. 1--10. ISSN 0006-3088.
článok v odbornom periodiku
Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch
2020
Podrobnosti
The effect of consumption of pork enriched by organic selenium on selenium status and lipid profile in blood serum of consumers
Mrázová, Jana -- Gažarová, Martina -- Kopčeková, Jana -- Kolesárová, Anna -- Bučko, Ondřej -- Bobček, Branislav
The effect of consumption of pork enriched by organic selenium on selenium status and lipid profile in blood serum of consumers. In Journal of environmental science and health. Part B. 55, 1 (2020), s. 69--74. ISSN 0360-1234.
článok v odbornom periodiku
Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
2020
Podrobnosti
The effect of load on horse blood metabolism
Massányi, Martin -- Halo, Marko -- Kováčik, Anton -- Mlyneková, Eva -- Halo, Marko
The effect of load on horse blood metabolism.  In Animal breeding 2020. Brno : Mendelova univerzita. (2020), s. 55--61. ISBN 978-80-7509-705-7.
článok v elektronickom zdroji
Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
2020
Podrobnosti
The effect of new diluents on motility and viability of rabbit spermatozoa
Massányi, Martin -- Slanina, Tomáš -- Ondruška, Ľubomír -- Massanyi, Peter
The effect of new diluents on motility and viability of rabbit spermatozoa. In Microscopy and Microanalysis. 26, (2020), s. 173. ISSN 1431-9276.
článok v odbornom periodiku
Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
2020
Podrobnosti
The effects of dried grape pomace suplementation on biochemical blood serum indicators and digestibility of nutrients in horses
Kolláthová, Renata -- Gálik, Branislav -- Halo, Marko -- Kováčik, Anton -- Hanušovský, Ondrej -- Bíro, Daniel -- Rolinec, Michal -- Juráček, Miroslav -- Šimko, Milan
The effects of dried grape pomace suplementation on biochemical blood serum indicators and digestibility of nutrients in horses. In Czech journal of animal science. 65, 2 (2020), s. 58--65. ISSN 1212-1819.
článok v odbornom periodiku
Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2020
Podrobnosti
The influence of lamb rearing system on ewe milk and lamb growth traits in dairy sheep
Margetín, Milan -- Oravcová, Marta -- Margetínová, Jana -- Vavrišínová, Klára -- Janíček, Martin
The influence of lamb rearing system on ewe milk and lamb growth traits in dairy sheep. In Journal of animal and feed sciences. 29, 1 (2020), s. 27--34. ISSN 1230-1388.
článok v odbornom periodiku
Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
2020
Podrobnosti
The use of slovak Simmental breed in suckler beef system
Vavrišínová, Klára -- Hozáková, Katarína -- Juhás, Peter -- Janíček, Martin -- Margetín, Milan -- Obtulovič, Peter
The use of slovak Simmental breed in suckler beef system. In Animal welfare, etológia és tartástechnológia. 16, 1 (2020), s. 29--36. ISSN 1786-8440.
článok v odbornom periodiku
Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
2020
Podrobnosti
The use of ultrasonography in the study of mammary gland cisterns during lactation in sheep = Použitie ultrasonografie pri štúdiu cisterien mliečnych žliaz počas laktácie u oviec
Makovický, Pavol -- Margetín, Milan -- Mydlárová Blaščáková, Marta -- Nagy, Melinda -- Milerski, Michal
The use of ultrasonography in the study of mammary gland cisterns during lactation in sheep = Použitie ultrasonografie pri štúdiu cisterien mliečnych žliaz počas laktácie u oviec. In Agritech science. 14, 2 (2020), s. 1--4. ISSN 1802-8942.
článok v odbornom periodiku
Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
2020
Podrobnosti
Uplatňovanie veľmi skorého odstavu jahniat pri bahniciach s vysokou produkciou mlieka
Makovický, Pavol -- Nagy, M. -- Margetín, Milan
Uplatňovanie veľmi skorého odstavu jahniat pri bahniciach s vysokou produkciou mlieka. In Agritech science. 14, 1 (2020), s. 1--5. ISSN 1802-8942.
článok v odbornom periodiku
Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
2020
Podrobnosti
Vyrovnanie podpory na VDJ
Margetín, Milan
Vyrovnanie podpory na VDJ. In Chov oviec a kôz. 40, 1 (2020), s. 7.
článok v odbornom periodiku
Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
2020
Podrobnosti
Vzostupy a pády slovenského športového pony
Halo, Marko
Vzostupy a pády slovenského športového pony. In Svet koní. 19, 2 (2020), s. 14--16.
článok v odbornom periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
2020
Podrobnosti
Zníženie mortality jahniat úzko súvisí so správnou chovateľskou starostlivosťou v prvých dňoch po pôrode
Janíček, Martin -- Margetín, Milan
Zníženie mortality jahniat úzko súvisí so správnou chovateľskou starostlivosťou v prvých dňoch po pôrode. In Slovenský chov. 25, 1 (2020), s. 14--16. ISSN 1335-1990.
článok v odbornom periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2020
Podrobnosti