Katedra špeciálnej zootechniky (FAPZ) - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

TANČIN, V. -- UHRINČAŤ, M. -- MAČUHOVÁ, L. K pohode dojníc prispieva vhodne zvolený priebeh ukončenia strojového dojenia. In Slovenský chov. 24, 1 (2019), s. 58--60. ISSN 1335-1990.

Originálny názov: K pohode dojníc prispieva vhodne zvolený priebeh ukončenia strojového dojenia
Anglický názov:
Autor: prof. Ing. Vladimír Tančin, DrSc. (34%)
Michal Uhrinčať (33%)
Lucia Mačuhová (33%)
Pracovisko: Katedra veterinárskych disciplín
Katedra špeciálnej zootechniky
Druh publikácie: článok v odbornom periodiku
Periodikum: Slovenský chov
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník): 24
Číslo periodika v rámci zväzku: 1
Rok vydania: 2019
Od strany: 58
Do strany: 60
Počet strán: 3
Kód UT podľa Web of Science:
Forma vydania: tlačená verzia (print)
Pôvodný jazyk: slovenčina
Kategória publikácie: BDF Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: dojnice, welfare, hovädzí dobytok, ručné dojenie, strojové dojenie
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: prof. Ing. Vladimír Tančin, DrSc.
Posledná zmena: 20.07.2019 22:20 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Slovenský chov. Bratislava: ISSN 1335-1990.

Originálny názov: Slovenský chov
Anglický názov:
Slovenský názov:
Autor:
Druh publikácie: časopis
ISSN: 1335-1990
Štát vydavateľa:
Miesto vydania: Bratislava
Vydavateľ: Združenie - Slovenský chov
URL:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v slovenskom jazyku:
Posledná zmena: 20.07.2019 22:20 (Import dát z knižnice)