Katedra špeciálnej zootechniky (FAPZ) - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

TANČIN, V. -- UHRINČAŤ, M. -- MAČUHOVÁ, L. K pohode dojníc prispieva vhodne zvolený priebeh ukončenia strojového dojenia. In Slovenský chov. 24, 1 (2019), s. 58--60. ISSN 1335-1990.

Originálny názov:
K pohode dojníc prispieva vhodne zvolený priebeh ukončenia strojového dojenia
Anglický názov:
Autor:
prof. Ing. Vladimír Tančin, DrSc. (34%)
Michal Uhrinčať (33%)
Lucia Mačuhová (33%)
Pracovisko:
Katedra veterinárskych disciplín
Druh publikácie:
článok v odbornom periodiku
Periodikum:
Slovenský chov
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník):
24
Číslo periodika v rámci zväzku: 1
Rok vydania:
2019
Od strany:
58
Do strany:
60
Počet strán:
3
Kód UT podľa Web of Science:
Forma vydania:
tlačená verzia (print)
Pôvodný jazyk:
slovenčina
Kategória publikácie:
BDF Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: dojnice, welfare, hovädzí dobytok, ručné dojenie, strojové dojenie
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
11.07.2020 22:21 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Slovenský chov. ISSN 1335-1990.

Originálny názov:
Slovenský chov
Anglický názov:
Slovenský názov:
Autor:
Druh publikácie: časopis
ISSN:
1335-1990
Štát vydavateľa:
Miesto vydania:
Vydavateľ:
Združenie - Slovenský chov
URL:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v slovenskom jazyku:
Posledná zmena:
11.07.2020 22:21 (Import dát z knižnice)