Katedra špeciálnej zootechniky (FAPZ) - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

MAKOVICKÝ, P. -- NAGY, M. -- MARGETÍN, M. Porovnanie spektra mastných kyselín ovčieho mlieka a jahňacieho mäsa: A comparative study of the fatty acid profiles in sheep milk and lamb meat. In Agritech science. 13, 1 (2019), s. 1--18. ISSN 1802-8942.

Originálny názov: Porovnanie spektra mastných kyselín ovčieho mlieka a jahňacieho mäsa: A comparative study of the fatty acid profiles in sheep milk and lamb meat
Anglický názov: A comparative study of the fatty acid profiles in sheep milk and lamb meat
Autor: Ing. Pavol Makovický (98%)
Melinda Nagy (1%)
prof. RNDr. Milan Margetín, PhD. (1%)
Pracovisko: Katedra špeciálnej zootechniky
Druh publikácie: článok v odbornom periodiku
Periodikum: Agritech science
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník): 13
Číslo periodika v rámci zväzku: 1
Rok vydania: 2019
Od strany: 1
Do strany: 18
Počet strán: 18
Kód UT podľa Web of Science:
Forma vydania: elektronická verzia (online)
Pôvodný jazyk: slovenčina
Kategória publikácie: ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: jahňacie mäso, kyselina linolová, chemické zloženie, ovce, živočíšne produkty, kyseliny mastné, ovčie mlieko
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Pavol Makovický
Posledná zmena: 29.06.2019 22:20 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Agritech science. Praha: ISSN 1802-8942.

Originálny názov: Agritech science
Anglický názov:
Slovenský názov:
Autor:
Druh publikácie: časopis
ISSN: 1802-8942
Štát vydavateľa:
Miesto vydania: Praha
Vydavateľ:
URL:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v slovenskom jazyku:
Rok uplatnenia:
Posledná zmena: 13.04.2019 22:20 (Import dát z knižnice)