Katedra špeciálnej zootechniky (FAPZ) - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

VIZZARRI, F. -- PALAZZO, M. -- CASAMASSIMA, D. -- ONDRUŠKA, Ľ. -- MASSÁNYI, M. -- TIRPÁK, F. -- FORMICKI, G. -- GREŃ, A. -- MASSANYI, P. Lippia citriodora (verbascoside) extract supplementation: Effect on rabbit semen quality in vivo and in vitro. In Czech journal of animal science. 64, 1 (2019), s. 1--10. ISSN 1212-1819.

Originálny názov:
Lippia citriodora (verbascoside) extract supplementation: Effect on rabbit semen quality in vivo and in vitro
Autor:
Francesco Vizzarri (12%)
M. Palazzo (11%)
D. Casamassima (11%)
Ľubomír Ondruška (11%)
Ing. Martin Massányi (11%)
Ing. Filip Tirpák (11%)
Grzegorz Formicki (11%)
Agnieszka Greń (11%)
prof. MVDr. Peter Massanyi, DrSc. (11%)
Pracovisko: Katedra fyziológie živočíchov
Katedra špeciálnej zootechniky
Druh publikácie:
článok v odbornom periodiku
Periodikum:
Czech journal of animal science
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník):
64
Číslo periodika v rámci zväzku:
1
Rok vydania:
2019
Od strany:
1
Do strany:
10
Počet strán: 10
Kód UT podľa Web of Science:
Forma vydania:
tlačená verzia (print)
Pôvodný jazyk:
angličtina
Kategória publikácie:
ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: kŕmne doplnky, pohyblivosť spermií, králiky, spermie, Lippia citriodora
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
11.07.2020 22:20 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Czech journal of animal science. ISSN 1212-1819.

Originálny názov: Czech journal of animal science
Anglický názov:
Slovenský názov:
Autor:
Druh publikácie:
časopis
ISSN: 1212-1819
Štát vydavateľa:
Miesto vydania:
Vydavateľ:
URL:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v slovenskom jazyku:
Posledná zmena: 11.07.2020 22:20 (Import dát z knižnice)