Katedra špeciálnej zootechniky (FAPZ) - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

JANÍČEK, M. -- MARGETÍN, M. -- ORAVCOVÁ, M. Fatty acid profile of subcutaneous fat in heavy carcass lambs of Ile de France breed from different rearing systems.  In Animal breeding 2019. Brno : Mendelova univerzita. (2019), s. 25--33. ISBN 978-80-7509-641-8.

Originálny názov:
Fatty acid profile of subcutaneous fat in heavy carcass lambs of Ile de France breed from different rearing systems
Autor:
Pracovisko:
Katedra špeciálnej zootechniky
Druh publikácie:
článok v elektronickom zdroji
Vydavateľ:
Mendelova univerzita
Miesto vydania:
Brno
Rok zverejnenia: 2019
URL:
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník):
Číslo periodika v rámci zväzku:
Číslo časti:
Od strany:
25
Do strany:
33
Počet strán:
9
Kód UT podľa Web of Science:
Elektronický zborník:
Animal breeding 2019
Pôvodný jazyk:
angličtina
Kategória publikácie:
BEE Odborné práce v zahraničných nerecenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
Kľúčové slová:
slovenčina: jatočné telá, tukové tkanivo, mastné kyseliny, mäsová úžitkovosť, mäsové plemená, ovce
Rok uplatnenia:
2019
 
Záznam vložil:
Posledná zmena: 06.04.2019 22:20 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Animal breeding 2019. Brno: Mendelova univerzita, 2019. ISBN 978-80-7509-641-8.

Originálny názov:
Animal breeding 2019
Anglický názov:
Editor:
Druh publikácie:
zborník
ISBN:
978-80-7509-641-8
Vydavateľ:
Mendelova univerzita
Miesto vydania:
Brno
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania:
2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Rok uplatnenia:
2019
Posledná zmena: 06.04.2019 22:20 (Import dát z knižnice)