Katedra špeciálnej zootechniky (FAPZ) - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

JANÍČEK, M. -- MARGETÍN, M. -- ORAVCOVÁ, M. Fatty acid profile of subcutaneous fat in heavy carcass lambs of Ile de France breed from different rearing systems.  In Animal breeding 2019. Brno : Mendelova univerzita. (2019), s. 25--33. ISBN 978-80-7509-641-8.

Originálny názov: Fatty acid profile of subcutaneous fat in heavy carcass lambs of Ile de France breed from different rearing systems
Autor: Ing. Martin Janíček, PhD. (34%)
prof. RNDr. Milan Margetín, PhD. (33%)
Marta Oravcová (33%)
Pracovisko: Katedra špeciálnej zootechniky
Druh publikácie: článok v elektronickom zdroji
Vydavateľ: Mendelova univerzita
Miesto vydania: Brno
Rok zverejnenia: 2019
URL:
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník):
Číslo periodika v rámci zväzku:
Číslo časti:
Od strany: 25
Do strany: 33
Počet strán: 9
Kód UT podľa Web of Science:
Elektronický zborník: Animal breeding 2019
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: BEE Odborné práce v zahraničných nerecenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
Kľúčové slová: slovenčina: jatočné telá, tukové tkanivo, mastné kyseliny, mäsová úžitkovosť, mäsové plemená, ovce
Rok uplatnenia: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Martin Janíček, PhD.
Posledná zmena: 06.04.2019 22:20 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Animal breeding 2019. Brno: Mendelova univerzita, 2019. ISBN 978-80-7509-641-8.

Originálny názov: Animal breeding 2019
Anglický názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN: 978-80-7509-641-8
Vydavateľ: Mendelova univerzita
Miesto vydania: Brno
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Rok uplatnenia: 2019
Posledná zmena: 06.04.2019 22:20 (Import dát z knižnice)