Katedra špeciálnej zootechniky (FAPZ) - seznam publikací

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

MARGETÍN, M. -- ŠUTÝ, J. -- ŠULKO, K. -- ORAVCOVÁ, M. -- JANÍČEK, M. -- PAVLÍK, I. Výsledky šľachtenia dojných oviec na mliekovú úžitkovosť za posledné štvrťstoročie. In Slovenský chov. 24, 1 (2019), s. 14--17. ISSN 1335-1990.

Originální název: Výsledky šľachtenia dojných oviec na mliekovú úžitkovosť za posledné štvrťstoročie
Anglický název:
Autor:
prof. RNDr. Milan Margetín, PhD. (17%)
Július Šutý (17%)
Kamil Šulko (17%)
Marta Oravcová (17%)
Ing. Martin Janíček, PhD. (17%)
Ing. Ivan Pavlík, PhD. (15%)
Pracoviště: Katedra špeciálnej zootechniky
Druh publikace: článek v odborném periodiku
Periodikum:
Slovenský chov
Charakter článku:
Číslo svazku (ročník):
24
Číslo periodika v rámci svazku: 1
Rok vydání:
2019
Od strany: 14
Do strany:
17
Počet stran:
4
Kód UT dle Web of Science:
Forma vydání:
tištěná verze (print)
Původní jazyk: slovenština
Kategorie publikace:
BDF Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: mlieková úžitkovosť, mliekové plemená, ovce, šľachtenie zvierat
Rok uplatnění:
2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: prof. RNDr. Milan Margetín, PhD.
Poslední změna: 08.08.2020 22:20 (Import dat z knihovny)

Bližší určení zdroje:

Slovenský chov. Bratislava: ISSN 1335-1990.

Originální název:
Slovenský chov
Anglický název:
Slovenský název:
Autor:
Druh publikace: časopis
ISSN:
1335-1990
Stát vydavatele:
Místo vydání: Bratislava
Vydavatel:
Združenie - Slovenský chov
URL:
Původní jazyk:
Kategorie publikace:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis ve slovenském jazyce:
Poslední změna: 08.08.2020 22:20 (Import dat z knihovny)