Department of Animal Husbandry (FAaFR) - list of publications

The following list contains all information available to the publication.

MARGETÍN, M. -- ŠUTÝ, J. -- ŠULKO, K. -- ORAVCOVÁ, M. -- JANÍČEK, M. -- PAVLÍK, I. Výsledky šľachtenia dojných oviec na mliekovú úžitkovosť za posledné štvrťstoročie. In Slovenský chov. 24, 1 (2019), p. 14--17. ISSN 1335-1990.

Original name:
Výsledky šľachtenia dojných oviec na mliekovú úžitkovosť za posledné štvrťstoročie
English name:
Written by (author):
prof. RNDr. Milan Margetín, PhD. (17%)
Július Šutý (17%)
Kamil Šulko (17%)
Marta Oravcová (17%)
Ing. Martin Janíček, PhD. (17%)
Ing. Ivan Pavlík, PhD. (15%)
Department:
Department of Animal Husbandry
Kind of publication:
article in a professional periodical
Periodical:
Slovenský chov
Nature of article:
Volume no. (year): 24
Periodical number within the volume:
1
Year of publication:
2019
Starting page: 14
Up to page: 17
Number of pages:
4
UT code by Web of Science:
Form of publication:
printed version
Original language:
Slovak
Publication category:
BDF Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
Description in original language:
Description in English:
Key words:
slovak: mlieková úžitkovosť, mliekové plemená, ovce, šľachtenie zvierat
Year of submission:
2019
Year of transmission:
 
Entry made by: prof. RNDr. Milan Margetín, PhD.
Last change:
08/08/2020 22:20 (Data import from library)

Source specification:

Slovenský chov. Bratislava: ISSN 1335-1990.

Original name:
Slovenský chov
English name:
Name in Slovak:
Written by (author):
Kind of publication: magazine
ISSN:
1335-1990
Country of publisher:
Place of publishing:
Bratislava
Publisher:
Združenie - Slovenský chov
URL:
Original language:
Publication category:
Description in original language:
Description in English:
Description in Slovak:
Last change:
08/08/2020 22:20 (Data import from library)