Katedra špeciálnej zootechniky (FAPZ) - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

MARGETÍN, M. -- ŠUTÝ, J. -- ŠULKO, K. -- ORAVCOVÁ, M. -- JANÍČEK, M. -- PAVLÍK, I. Výsledky šľachtenia dojných oviec na mliekovú úžitkovosť za posledné štvrťstoročie. In Slovenský chov. 24, 1 (2019), s. 14--17. ISSN 1335-1990.

Originálny názov:
Výsledky šľachtenia dojných oviec na mliekovú úžitkovosť za posledné štvrťstoročie
Anglický názov:
Autor: prof. RNDr. Milan Margetín, PhD. (17%)
Július Šutý (17%)
Kamil Šulko (17%)
Marta Oravcová (17%)
Ing. Martin Janíček, PhD. (17%)
Ing. Ivan Pavlík, PhD. (15%)
Pracovisko:
Katedra špeciálnej zootechniky
Druh publikácie: článok v odbornom periodiku
Periodikum:
Slovenský chov
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník): 24
Číslo periodika v rámci zväzku: 1
Rok vydania:
2019
Od strany:
14
Do strany: 17
Počet strán:
4
Kód UT podľa Web of Science:
Forma vydania: tlačená verzia (print)
Pôvodný jazyk:
slovenčina
Kategória publikácie: BDF Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: mlieková úžitkovosť, mliekové plemená, ovce, šľachtenie zvierat
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: prof. RNDr. Milan Margetín, PhD.
Posledná zmena:
24.10.2020 22:20 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Slovenský chov. Bratislava: ISSN 1335-1990.

Originálny názov:
Slovenský chov
Anglický názov:
Slovenský názov:
Autor:
Druh publikácie: časopis
ISSN:
1335-1990
Štát vydavateľa:
Miesto vydania:
Bratislava
Vydavateľ: Združenie - Slovenský chov
URL:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v slovenskom jazyku:
Posledná zmena:
24.10.2020 22:20 (Import dát z knižnice)