Katedra špeciálnej zootechniky (FAPZ) - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

MLYNEKOVÁ, E. -- HALO, M. Vplyv pracovného využitia koní na zdravotný stav pohybového aparátu. In Slovenský chov. 24, 1 (2019), s. 40--41. ISSN 1335-1990.

Originálny názov: Vplyv pracovného využitia koní na zdravotný stav pohybového aparátu
Anglický názov:
Autor:
Ing. Eva Mlyneková, PhD. (50%)
prof. Ing. Marko Halo, PhD. (50%)
Pracovisko:
Katedra špeciálnej zootechniky
Druh publikácie:
článok v odbornom periodiku
Periodikum:
Slovenský chov
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník):
24
Číslo periodika v rámci zväzku: 1
Rok vydania: 2019
Od strany:
40
Do strany: 41
Počet strán:
2
Kód UT podľa Web of Science:
Forma vydania: tlačená verzia (print)
Pôvodný jazyk:
slovenčina
Kategória publikácie:
BDF Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: výkonnosť koní, zdravotný stav zvierat, telesná kondícia zvierat, športové kone
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
11.07.2020 22:21 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Slovenský chov. ISSN 1335-1990.

Originálny názov:
Slovenský chov
Anglický názov:
Slovenský názov:
Autor:
Druh publikácie:
časopis
ISSN:
1335-1990
Štát vydavateľa:
Miesto vydania:
Vydavateľ:
Združenie - Slovenský chov
URL:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v slovenskom jazyku:
Posledná zmena: 11.07.2020 22:21 (Import dát z knižnice)