Katedra špeciálnej zootechniky (FAPZ) - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

KANKA, T. -- KASARDA, R. -- ROLINEC, M. -- IMRICH, I. -- GÁLIK, B. -- JURÁČEK, M. -- BUČKO, O. -- HANUŠOVSKÝ, O. Prevalence of gastrointestinal parasites of red deer from Protected Landscape Area Štiavnické vrchy. In Journal of Central European Agriculture. 20, 1 (2019), s. 93--98. ISSN 1332-9049.

Originálny názov:
Prevalence of gastrointestinal parasites of red deer from Protected Landscape Area Štiavnické vrchy
Autor: Ing. Tomáš Kanka, PhD. (16%)
prof. Ing. Radovan Kasarda, PhD. (12%)
doc. Ing. Michal Rolinec, PhD. (12%)
Ing. Ivan Imrich, PhD. (12%)
doc. Ing. Branislav Gálik, PhD. (12%)
prof. Ing. Miroslav Juráček, PhD. (12%)
Ing. Ondřej Bučko, PhD. (12%)
Ing. Ondrej Hanušovský, PhD. (12%)
Pracovisko: Katedra genetiky a plemenárskej biológie
Katedra veterinárskych disciplín
Katedra špeciálnej zootechniky
Katedra výživy zvierat
Druh publikácie:
článok v odbornom periodiku
Periodikum:
Journal of Central European Agriculture
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník):
20
Číslo periodika v rámci zväzku:
1
Rok vydania:
2019
Od strany:
93
Do strany: 98
Počet strán:
6
Kód UT podľa Web of Science:
Forma vydania: elektronická verzia (online)
Pôvodný jazyk:
angličtina
Kategória publikácie:
ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: tráviace ústrojenstvo, lovná zver, jelene, parazitické organizmy, endoparazitózy, črevá
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Ing. Tomáš Kanka, PhD.
Posledná zmena:
04.07.2020 22:20 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Journal of Central European Agriculture. Zagreb: ISSN 1332-9049.

Originálny názov:
Journal of Central European Agriculture
Anglický názov:
Slovenský názov:
Autor:
Druh publikácie:
časopis
ISSN:
1332-9049
Štát vydavateľa:
Miesto vydania:
Zagreb
Vydavateľ:
URL:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v slovenskom jazyku:
Posledná zmena:
04.07.2020 22:20 (Import dát z knižnice)