Katedra špeciálnej zootechniky (FAPZ) - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

NEIRUREROVÁ, P. -- FIK, M. -- ANDREJI, J. -- MAMOJKOVÁ, E. Analysis of coat quality of Chinchilla rabbit breed. In Acta fytotechnica et zootechnica. 22, 1 (2019), s. 17--20. ISSN 1336-9245.

Originálny názov: Analysis of coat quality of Chinchilla rabbit breed
Autor: Ing. Petra Neirurerová (25%)
Ing. Martin Fik, PhD. (25%)
Ing. Jaroslav Andreji, PhD. (25%)
Eva Mamojková (25%)
Pracovisko: Katedra špeciálneho chovateľstva
Katedra špeciálnej zootechniky
Druh publikácie: článok v odbornom periodiku
Periodikum: Acta fytotechnica et zootechnica
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník): 22
Číslo periodika v rámci zväzku: 1
Rok vydania: 2019
Od strany: 17
Do strany: 20
Počet strán: 4
Kód UT podľa Web of Science:
Forma vydania: elektronická verzia (online)
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: srsť, kvalita, králiky, činčily
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Petra Neirurerová
Posledná zmena: 17.08.2019 22:20 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Acta fytotechnica et zootechnica. Nitra: ISSN 1336-9245.

Originálny názov: Acta fytotechnica et zootechnica
Anglický názov:
Slovenský názov:
Autor:
Druh publikácie: časopis
ISSN: 1336-9245
Štát vydavateľa:
Miesto vydania: Nitra
Vydavateľ:
URL:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v slovenskom jazyku:
Posledná zmena: 03.08.2019 22:20 (Import dát z knižnice)