Katedra špeciálnej zootechniky (FAPZ) - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

NEIRUREROVÁ, P. -- FIK, M. -- ANDREJI, J. -- MAMOJKOVÁ, E. Analysis of coat quality of Chinchilla rabbit breed. In Acta fytotechnica et zootechnica. 22, 1 (2019), s. 17--20. ISBN 1336-9245 (online).

Originálny názov: Analysis of coat quality of Chinchilla rabbit breed
Autor:
Pracovisko:
Katedra špeciálneho chovateľstva
Katedra špeciálnej zootechniky
Druh publikácie:
článok v odbornom periodiku
Periodikum:
Acta fytotechnica et zootechnica
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník):
22
Číslo periodika v rámci zväzku: 1
Rok vydania:
2019
Od strany: 17
Do strany:
20
Počet strán:
4
Kód UT podľa Web of Science:
Forma vydania:
elektronická verzia (online)
Pôvodný jazyk:
angličtina
Kategória publikácie:
ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: srsť, kvalita, králiky, činčily
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Petra Neirurerová
Posledná zmena:
27.06.2020 22:20 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Acta fytotechnica et zootechnica. Nitra: ISBN 1336-9245 (online).

Originálny názov:
Acta fytotechnica et zootechnica
Anglický názov:
Slovenský názov:
Autor:
Druh publikácie: časopis
ISBN:
1336-9245 (online)
Štát vydavateľa:
Miesto vydania: Nitra
Vydavateľ:
URL:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v slovenskom jazyku:
Posledná zmena:
27.06.2020 22:20 (Import dát z knižnice)