Katedra špeciálnej zootechniky (FAPZ) - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

MARGETÍN, M. -- MAKOVICKÝ, P. -- LUPTÁKOVÁ, L. -- NAGY, M. -- JANÍČEK, M. Kvalita ľahkých jatočných jahniat z tradičného a umelého chovu: Quality of light slaughter lambs arising from conventional and artificial reading. In Agritech science. 13, 1 (2019), s. 1--12. ISSN 1802-8942.

Originálny názov:
Kvalita ľahkých jatočných jahniat z tradičného a umelého chovu: Quality of light slaughter lambs arising from conventional and artificial reading
Anglický názov:
Quality of light slaughter lambs arising from conventional and artificial reading
Autor: prof. RNDr. Milan Margetín, PhD. (20%)
Ing. Pavol Makovický (20%)
Lucia Luptáková (20%)
Melinda Nagy (20%)
Ing. Martin Janíček, PhD. (20%)
Pracovisko:
Katedra špeciálnej zootechniky
Druh publikácie: článok v odbornom periodiku
Periodikum:
Agritech science
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník): 13
Číslo periodika v rámci zväzku:
1
Rok vydania: 2019
Od strany:
1
Do strany: 12
Počet strán: 12
Kód UT podľa Web of Science:
Forma vydania:
elektronická verzia (online)
Pôvodný jazyk:
slovenčina
Kategória publikácie:
ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: odchov umelý, ovce, odstav skorý, spotreba, jatočné jahňatá, tuk zvierat, mastné kyseliny, jahňacie mäso, jatočná výťažnosť, minerálne látky, nutričná hodnota, odstav mláďat, výkrmnosť
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
30.05.2020 22:20 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Agritech science. Praha: ISSN 1802-8942.

Originálny názov:
Agritech science
Anglický názov:
Slovenský názov:
Autor:
Druh publikácie:
časopis
ISSN:
1802-8942
Štát vydavateľa:
Miesto vydania: Praha
Vydavateľ:
URL:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v slovenskom jazyku:
Rok uplatnenia:
Posledná zmena: 30.05.2020 22:20 (Import dát z knižnice)