Katedra špeciálnej zootechniky (FAPZ) - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

HOZÁKOVÁ, K. -- BUJKO, J. -- VAVRIŠÍNOVÁ, K. -- ŽITNÝ, J. Evaluation of the factors affecting the growth intensity of Charolais calves. In Agriculture and Forestry. 65, 1 (2019), s. 223--232. ISSN 0554-5579.

Originálny názov: Evaluation of the factors affecting the growth intensity of Charolais calves
Autor:
Ing. Katarína Hozáková (25%)
Ing. Jozef Bujko, PhD. (25%)
doc. Ing. Klára Vavrišínová, CSc. (25%)
Ing. Július Žitný, CSc. (25%)
Pracovisko:
Katedra genetiky a plemenárskej biológie
Katedra špeciálnej zootechniky
Druh publikácie:
článok v odbornom periodiku
Periodikum: Agriculture and Forestry
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník):
65
Číslo periodika v rámci zväzku:
1
Rok vydania: 2019
Od strany:
223
Do strany: 232
Počet strán:
10
Kód UT podľa Web of Science:
Forma vydania:
tlačená verzia (print)
Pôvodný jazyk:
angličtina
Kategória publikácie:
ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: hovädzí dobytok, teľatá, živá hmotnosť, rast živočíchov, priemerné denné prírastky, mäsové plemená
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Ing. Katarína Hozáková
Posledná zmena:
05.03.2020 17:33 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Agriculture and Forestry. Podgorica: ISSN 0554-5579.

Originálny názov:
Agriculture and Forestry
Anglický názov:
Slovenský názov:
Autor:
Druh publikácie:
časopis
ISSN: 0554-5579
Štát vydavateľa:
Miesto vydania: Podgorica
Vydavateľ:
URL:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v slovenskom jazyku:
Rok uplatnenia:
Posledná zmena: 05.03.2020 17:33 (Import dát z knižnice)