Katedra špeciálnej zootechniky (FAPZ) - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

MARGETÍN, M. Zdravé jahňacie mäso nielen na Veľkú noc. In Roľnícke noviny. 90, 16 (2019), s. 25--26.

Originálny názov:
Zdravé jahňacie mäso nielen na Veľkú noc
Anglický názov:
Autor: prof. RNDr. Milan Margetín, PhD. (100%)
Pracovisko:
Katedra špeciálnej zootechniky
Druh publikácie: článok v odbornom periodiku
Periodikum:
Roľnícke noviny
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník):
90
Číslo periodika v rámci zväzku: 16
Rok vydania: 2019
Od strany:
25
Do strany: 26
Počet strán:
2
Kód UT podľa Web of Science:
Forma vydania:
tlačená verzia (print)
Pôvodný jazyk:
slovenčina
Kategória publikácie: BDF Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: baranie mäso, spotreba, jahňacie mäso, jahňatá, dietetika, nutričná hodnota
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: prof. RNDr. Milan Margetín, PhD.
Posledná zmena: 04.07.2020 22:20 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Roľnícke noviny..

Originálny názov: Roľnícke noviny
Anglický názov:
Slovenský názov:
Autor:
Druh publikácie:
časopis
ISSN:
Štát vydavateľa:
Miesto vydania:
Vydavateľ:
URL:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v slovenskom jazyku:
Posledná zmena:
04.07.2020 22:20 (Import dát z knižnice)